Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap arrow Jubileum 2014 arrow A jubileumi kilenced 4. impulzusa
2019.02.22 [01:09]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
A jubileumi kilenced 4. impulzusa Nyomtatás

Ki az „ÉN MÁRIÁM”?

(Gertrud Maria nővér írása)

Kedves Családjaim, Kedves Fiataljaim,

Kedves Schönstatt Családom,

 Tegnap óta ismét Budapesten vagyok. Sürgetőnek éreztem, hogy megírjam Önöknek az e havi felkészítő gondolatokat, mellyel a 100 éves születésnapi ünnepségünkre készülünk, amit 2014. július 5-én Óbudaváron, 2014. október 18-án pedig világszerte, Schönstattban, Óbudaváron és háziszentélyeinkben ünnepelni fogunk.

Magyarországon elkezdődött a választási kampány. A politikai közéletet hazugság és korrupció jellemzi, ahogy azt már sokszor átélhettük, ha választás és ezzel együtt esetleg hazánk vezetésében kormányváltás következett be.

A Schönstatti Mozgalmunk is vezetőváltás előtt áll. Istennek hála, a mi mozgalmunk stílusát nem a hazugság és a korrupció jellemzi, jóllehet egy fontos és döntő helyzetben vagyunk. Mozgalmunk e meghatározó pillanatában hazánkban ne a politikától és a sajtótól vegyünk mértéket, hanem a magyar állam megalapítójától: a szent királyi pártól, Istvántól és Gizellától. Amikor István király halála előtt nem sokkal nagy gondban volt amiatt, hogy ki vehetné át tőle Magyarország irányítását, szükségében és tehetetlenségében az országot a Szűzanyára, a Magyarok Nagyasszonyára bízta.

Kentenich atya éppen ezt az eseményt írja le az 1941-es pünkösdi gyűlés alkalmával: „Magyarország egyik királyáról mesélik, hogy a Szűzanyának ajándékozott egy káptalant, és vele együtt egy képet ezzel a címmel: ‚A Mi Székesfehérvári Kedves Asszonyunk’, és neki adta egész birodalmát hűbérbirtokul. A történet azt üzenheti nekünk, hogy attól kezdve vált hagyománnyá, hogy minden nemes térdet hajtott, ha találkozott egy Szűzanya-képpel, vagy kimondta a Szűzanya nevét.”

Szeretném meghívni Önöket, hogy a mozgalmunk vezetőváltásával kapcsolatos ügyünkben – és ugyanígy minden egészen személyes ügyünkben – bízzuk rá minden gondunkat és tanácstalanságunkat a Háromszor Csodálatos Anyára és Királynőre. Minden bizalmunkat vessük Őbele, és általa Krisztusba, Fiába. Vajon lehetne-e a mi Szent Magyar Koronánk ennek egy beszédes kifejezése?

Szép kezdeményezésnek tartom, mint azok a nemesek tették, a Szűzanya képének köszöntését és tiszteletét.

Amikor Kentenich atyának a koncentrációs táborban a foglyok tömegében egyszer órákon keresztül állnia kellett, a maga módján köszöntötte és tisztelte a Szűzanyát. Társai meghallották amint halkan maga elé suttogta: „Szűzanya, köszöntelek Téged, köszönts Te is engem.”

 Ha a Szűzanyát és Fiát köszöntjük és tiszteljük, akkor jó társaságban vagyunk. Nemcsak Kentenich atya társaságában, hanem jelenlegi pápánk társaságában is.

Alexandre Awi atya, aki schönstatti atyaként a brazíliai Schönstatt Mozgalmat vezeti, személyes kapcsolatban áll Ferenc pápával még Buenos Aires-i bíboros kora óta. A Rio de Janeiro-i ifjúsági világtalálkozó alkalmával Ferenc pápa megkérte Alexandre atyát, hogy minden útjára kísérje el.

 Alexandre atya így számol be élményeiről:

„Ferenc pápa nagy emberséget és atyaiságot sugároz. Egy olyan férfi, aki odafordul az emberekhez, és aki az emberek közelségét keresi. A nagy alázatosság és irgalmasság embere, ugyanakkor sok humorral van megáldva. Olyan ember, akinek a Szűzanyával való kapcsolata nagyon mély és nagyon személyes.”

Az ifjúsági világtalálkozón végzett szolgálatának rögtön az első napján Alexandre atya készített egy kis ajándékot a pápának: Egy kis MTA képet, amit valaki bedobott a pápamobilba az útja során. A pápa nagyon megörült ennek, és azt mondta: „Biztosan értesültél róla, hogy azokat a dolgokat, amiket ajándékba kapok, továbbajándékozom, de Őt megtartom magamnak.” Rioban az íróasztalára tette, és megkérte Alexandre atyát, hogy áldja is meg a képet. Alexandre atya kicsit vonakodott: „De miért éppen én?” „A te áldásod éppen olyan sokat ér, mint az enyém”, csak így érvelt Ferenc pápa. Amikor később írt Alexandre atyának, megemlítette: „Itt van előttem a Szűzanya képe, amit te ajándékoztál nekem, és te áldottál meg.”

 

És amikor Alexandre atya újévkor Rómában meglátogatta őt, Ferenc pápa kinyitotta a hálószobájának ajtaját, ahol az éjjeliszekrényen pont ez a kép állt. Alexandre atya azt gondolta: „Úgy gondolom, hogy a Szűzanya vigyáz a pápánkra.”

 

Kedves Schönstatt Családom,

a vezető családokkal együtt mindannyiukat arra szeretném meghívni a szeretetszövetség 100. évfordulójára készülve, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: Ki számomra a Szűzanya? Hogyan tapasztalhattam már meg? Ki az ÉN MÁRIÁM?

Egészen abban az értelemben, amit Tilmann atyától hallottunk: „A személyes eszményről szóló elmélet révén Schönstatt egy maximálisan hitelt érdemlő személyes rendszer. Mégis nem ez Schönstatt valósága; nem is az, amit tanultak róla. Hanem Schönstatt egy eleven képződmény, mely Önökből áll (a most élő schönstattiakból). Nézzék, ebből adódik egyúttal (a schönstattivá válás) módszere is. … Apostoliskolánk elején össze kell gyűjtenünk, hogy mi értékes nekünk. Ebben áll az igazi, személyesen hiteles Schönstatt. Ez lehet egészen kevés is.” (1992. augusztus - Az én Schönstattom Jegyzetfüzet 3-5. o.)

 Ki az „ÉN MÁRIÁM”?

Példák:

-          18 éves koromban valahogyan kezembe került apai nagyanyám régi imakönyve, amiben a leggyakoribb katolikus imádságok voltak összegyűjtve. A „Most segíts meg Mária…” kezdetű imádság nagy hatással volt rám. Akkoriban sokféle nehézséggel kellett megbirkóznom és úgy éreztem, Mária biztosan segíteni fog nekem helytállni. Gyakran mondogattam ezt az imádságot, s mindig éreztem az Ő segítő pártfogását. Utólag visszatekintve pedig talán azt lehet mondani, hogy Ő segített át az élet kacskaringóin úgy, hogy a Jóistennel való kapcsolatom egyre mélyült. A hangsúly azonban mindig Istenen volt.

-          A Szűzanya nagyon türelmes pedagógus, néha már gyógypedagógus. Mindig elmondja türelemmel: Tegyetek meg mindent, amit mond!

-          A Szűzanya Édesanya, nála lehet sírni, panaszkodni, ha valami fáj. Ő magához ölel, és meghallgat.

-          A Szűzanya a legnagyobb szent, mert a Ő a legalázatosabb. Teljes szívével és akaratával a Jóistenre irányul, így az Isten nagyságát tükrözi vissza. KORONÁZÁSA a nagyrabecsülésünk, tiszteletünk, hálánk és forró szeretetünk kifejezése.

 Ki az „ÉN MÁRIÁM“?

Ebben a kérdésben Önökkel én is együtt járok az úton. Örülök minden korosztály visszajelzésének!

 Szívélyes összekapcsolódásban az Önök Gertrúd-Mária nővére

 A visszajelzéseket a jubileum2014@gmail.com e-mail címre várjuk!

A kilenced korábbi impulzusai: http://csaladok.schoenstatt.hu/Jubileumi-kilenced.html

 

 
 
Top! Top!