Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap arrow Jubileum 2014 arrow Bevezetés a koronázáshoz
2019.02.20 [20:55]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Bevezetés a koronázáshoz Nyomtatás

Bevezetés a Háromszor Csodálatos Szűzanya megkoronázásához…


Az  Egyház  királynőként  tekint  a  Szűzanyára.  Jó  példa  erre  a
rózsafüzér  örvendetes  olvasójának  utolsó  titka:  „aki  téged,  Szent
Szűz  a  mennyben  megkoronázott…”;  vagy  a  lorettói  litánia
megszólításai  (pátriárkák  Királynéja,  apostolok  királynéja,
Mennyország királynéja…).
 
Schönstatt  történelmében  Kentenich  atya  először  1939-ben,
közvetlenül  a  II.  világháború  kitörése  után  koronázta  meg  a
Szűzanyát.  
„1938-ban  a  Schönstatti  Mária-nővérek  egyik  novícia  csoportja  -
válaszként  a  politikai  helyzetre  -  eszményképüknek  Máriát,  a
Háromszor Csodálatos Királynőt választották meg. Ezzel kifejezték,
hogy teljesen a Szűzanya vezetésére bízzák magukat és ez által a jó
Istenre  is.  Ugyanakkor  teljesen  Mária  rendelkezésére  bocsátják
életüket: „Életünket és vérünket a Királynőnkért!” (II. Alapítólevél).
 Ő és a trónja nem veszhet el! Kentenich atya az egész Schönstatt
mozgalmat  felkészíti  arra,  hogy  Biankó  felhatalmazást  adjanak  a
Szűzanyának,  vagyis  teljes  életüket  ajánlják  fel  a  Háromszor
Csodálatos Anyának, és vakon rábízzák magukat. Ez meg is történik
1939.  október  18-án,  amikor  Schönstatt  25  éves  jubileumát
ünneplik.  Ekkor  már  hat  hete  dúl  Németországban  a  második
világháború. Kentenich atya nincs Schönstattban, Svájcba utazik, és
az ott lévőknek tart lelkigyakorlatot, de ír egy ünnepi beszédet erre
az  alkalomra  („Worte  zur  Stunde”),  amit  ma  Második  Alapító
Okiratként  ismerünk.  Ezt  az  alapítás  napján  felolvassák
Schönstattban.  E  lelkület  jeleként  és  bizonyítékaként,  továbbá
mindannak  örök  emlékéül,  amit  Mária  eddig  Schönstattban
véghezvitt, a Mária-nővérek az egész család nevében egy aranyozott
koronát  ajándékoznak  a  kápolnában  a  Szűzanyának.  A  koronát
Kentenich atya teszi fel a kegykép fölé egy ünnepség keretén belül
1939.  december  10-én.  Máriát  ezentúl  Schönstatti  Háromszor
Csodálatos Anyának és Királynőnek nevezik.”
Hazánk  történelme  során  Szent  István,  egyház  és  államalapító
királyunk elődeinket a béke világába vezette, és a keresztény hitre
térítette. Halála előtt biztos készbe akarta helyezni az országot, ezért
világi  és  egyházi  előkelők  jelenlétében  felajánlotta  az  országot  a
koronával  együtt  a  Szűzanyának.  Így  akarta  biztosítani  a  fiatal
keresztény állam fennmaradását. A Szűzanya elfogadta a felajánlást,
ő lett a magyarok királynéja, Magyarország pedig Mária országa
lett.  A  Szűzanya  megkoronázása  történelmi  jelentőségű
eseménynek  számított,  és  a  későbbi  korokban  fel-felbukkanó
gyakorlattá vált. A magyar gondolkodástól egyáltalán nem áll távol
Mária  megkoronázása.  Napjainkban  is  találunk  rá  példát:  2000.
augusztus  15-én  délután  6  órakor  a  Budavári  Mátyás-templomban
az oltárnál levő Szűz Mária szobrot szimbolikusan megkoronázták.
A  koronázási  szentmisét  Kada  Lajos  érsek  mutatta  be  a  pápai
nuncius jelenlétében.  
 
A koronázás kifejezi a Mária iránti tiszteletet és szeretetet, ő pedig,
mint királyné védelmezi és segíti a népét. Visszatekintve az elmúlt
1000 esztendőnkre, megállapíthatjuk, hogy Mária szeretete töretlen
a  magyarság  iránt.  Túléltük  a  tatár  inváziót,  a  145  éves  török
uralmat,  az  osztrák  beolvasztási  kísérleteket,  a  Trianoni
békediktátumot,  a  vesztes  világháborúkat  és  a  kommunista
diktatúrát.  A  magyarok  Mária  iránti  tiszteletét  és  szeretetét  jól
tükrözi a „Boldogasszony, Anyánk” kezdetű himnuszunk is.
 
A jubileumi évben, Schönstatt alapításának 100. évfordulóján ismét
Mária  megkoronázásra  készülünk.  Nem  megválasztjuk
királynőnkké a Szűzanyát, hiszen már régóta az, hanem felismerjük,
elismerjük Őt királynőnknek. Hazánkat, családjainkat, életünket és
munkánkat  a  kezébe  helyezzük.  Az  elkészült  (magyar)  korona
körbejár a háziszentélyekben, és végül, a jubileumi évünk végén az
óbudavári kápolnában koronázzuk meg a Szűzanyát.
 
Magyarországnak szüksége van ránk  
(részlet Gertrud-Maria nővér kilencedéből)
 
Számunkra  a  szeretetszövetség  szimbóluma  Schönstatt  most
kezdődő új évszázadában egy valódi magyar korona. Amikor 2012
őszén  megkérdeztem  Tilmann  atyát,  mit  tart  fontosnak
magyarországi mozgalmunk számára, ő spontán ezt az ötletet fejezte
ki: Egy valódi  
„Szent Korona“ a Háromszor Csodálatos Anya és Királynő
számára,
ami  vándorútra  indul  a  háziszentélyekbe,  a  „diáktanyákra“,  a
munkahelyekre, az iskolákba és a közösségekbe…
 
A korona jelképezi azt a hazát, amit a szeretetszövetségben Anyánk
és Úrnőnk szívében és Krisztus szívében megtalálunk. Jelképezi az
ég  és  föld  közötti  kalandot,  amire  Királynőnk  meghív  minket.  A
környezetünkben  lévő  embereknek  szükségük  van  ránk.  A
társadalom  peremén  lévő  embereknek  szükségük  van  ránk.
Hazánknak szüksége van ránk.
 
Egy korona ajándékozása azt jelenti:  
a szeretetszövetséget elmélyíteni és élni.
 
Egy korona ajándékozása azt jelenti:  
fenntartás nélkül és TELJESEN bízni.
 
Egy korona ajándékozása azt jelenti:  
gyümölcsözővé válni a környezetünkben lévő
emberek számára.
 
Egy korona ajándékozása azt jelenti:  
kutatni az álmainkat és azt életre váltani.
 
Egy korona ajándékozása azt jelenti:  
hagyni, hogy egy nagy feladatra  
felhasználjanak minket…
Mi minek a királynőjévé szeretnénk megkoronázni a
Szűzanyát?
 
Amikor  Dachauban  Kentenich  atya  és  társai  éheztek,  a  kenyér
királynőjévé  koronázták  a  Szűzanyát.  Nem  sokkal  később
engedélyezték  a  raboknak,  hogy  élelmiszer  csomagokat
kaphassanak.  
 
Szent  István  királyunk  felelős  utód  hiányától  szenvedett.  Ebben  a
helyzetben fordult a Szűzanyához és  a  Magyarok Nagyasszonyává
koronázta Őt. Azóta Magyarország több nagyhatalom igáját túlélte.
 
 


A mai Magyarország minek a hiányától
szenved? Mire van szükségünk?
 
Minek a királynőjévé szeretnénk mi Magyar
Schönstatti Közösség megkoronázni a
Szűzanyát?
 

 
 
Top! Top!