Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap arrow Hírek arrow Gertrud Maria nővér húsvéti üzenete
2018.05.24 [08:00]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Gertrud Maria nővér húsvéti üzenete Nyomtatás

Kedves Családok és Fiatalok,

 Vágyom arra, hogy mindnyájuknak boldog és áldott húsvéti ünnepet kívánjak. Ez az élet és a remény ünnepe. Nem véletlenül ajándékozunk egymásnak tojásokat húsvétkor, amik annak az új életnek a szimbólumai, amit Krisztus ajándékozott nekünk.

 Egy férfi mesélte, hogy gyermekkorában nagyon rosszul mentek a dolgai. Az iskolai teljesítményét rendszerint rossz jegyekkel értékelték. Egyszerűen nem volt kedve tanulni. Nem csoda, hogy nem volt bátorsága arra, hogy jegyeivel az apja elé álljon. Mit tett hát szorult helyzetében? Meghamisította a bizonyítványait és hazudott édesapjának. De egyszer csak fennakadt hazugságának hálóján. Így emlékszik: Amíg a testvéreim boldogan játszottak, addig én szomorúan ültem ott, és a helyzetemen gondolkoztam.

Egy napon a postás egy levelet hozott. Akkor kinyílt az ajtó, és az apám hívott: „Gyere csak ide hozzám!“ Remegve és dobogó szívvel mentem oda. Megmutatta a tanárom levelét. Most már színt kellett vallanom. Sok könnyet hullatva tártam elé a hazugságok és csalások egész gombolyagát. Apám egyre jobban magába roskadt a székében. „Most menj!“, mondta végül. Felsompolyogtam a lépcsőn a szobámba. Senki nem hívott vacsorázni. Ezt jogosnak éreztem. Az apám többé nem tud majd boldogan nevetni. Senki nem fog már engem szeretni, így gondoltam.

Már éjszaka volt, amikor zajokat hallottam. Az apám volt, aki feljött hozzám, és halkan kinyitotta az ajtót. Mi lesz most?  Most jön a nagy leszámolás? Most kiutasít engem a házból? Egészen csendesen állt ott. Én visszatartottam a lélegzetemet. Féktelen zokogásban törtem ki. Semmit nem tudtam mondani. Akkor odajött hozzám, a fejemre tette a kezét, és azt mondta: „Most boldog vagy, hogy minden napvilágra került, drága kisfiam!“ Odahajolt hozzám és megcsókolt. Aztán kiment. Úgy feküdtem ott, mint aki lebénult. Legszívesebben felugrottam volna, és átöleltem volna őt. Az apám soha többé nem hozta szóba ezt a történetet. Teljesen letette. A bűn bocsánatot nyert – „a tenger mélyére lett dobva“ – ahogy a Biblia mondja.

Sok évvel később ismertem meg azt a bűnbocsánatot, amit az élő Isten Jézus Krisztusban, a Megfeszítettben ajándékozott nekünk. És ebben a megbocsátásban benne rejlik minden erő egy új élethez. Aki ezt megtapasztalja és hiszi, annak a szíve túlcsordul az Atya iránti szeretettől. (Vö. W. Busch „Kleine Erzählungen“)

 Imádkozom azért, hogy most húsvétkor ebben az értelemben mindnyájan megtapasztalhassák szívükben a reményt és az új életet – az Élet Királynőjének közbenjárására is.

Szeretettel gondolok Önökre: Gertrúd-Mária nővér

A levél pdf formátumban

 
 
Top! Top!