Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap arrow Hírek arrow Készület a koronázására
2019.02.22 [00:46]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Készület a koronázására Nyomtatás

Királynőnk, Veled örömmel

Készület az Élet Királynőjének koronázására
2017. február

Kedves Családok és Fiatalok,
Két héttel ezelőtt családok egy csoportjával részt vehettem az új, egy éves előadóképzőnk első találkozójának alakításában. Több mint harmincan voltunk – a jövendő élet növekedésének alakítói mozgalmunkban. A jövőre vérteződünk fel.
Szeretném itt leírni a résztvevők néhány visszajelzését, és ezzel valamennyire megosztani Önökkel e hétvége légkörét:

  • Annyira professzionális volt ez a találkozó…
  • Ami ismét megérintett: Mennyire komoly ez a mozgalom. Milyen sok olyan ember van, akik az egészet hordozzák, sokan milyen komoly szándékkal vannak itt. Nagyon tömény volt. Erős élmény!
  • Mozgalmunk jövője attól függ, hogy vannak-e hiteles előadóink.
  • A Szűzanyának szüksége van ránk, hogy az ő kezei legyünk.
  • Köszönöm a nagyon vidám légkört.
  • Amikor először voltunk előadók, nagy fordulópont volt számunkra: Micsoda nagyszerű dologban vehetünk részt. Isten általunk akar szólni…

  „Mária az igazi élet királynője

 

„Mária az igazi élet királynője

A hétvége ismét megajándékozott minket a pezsgő élet élményével.

Az élet pezseg – nemcsak a családok, hanem az asszonyok és anyák, a férfiak és apák, valamint a fiatalok körében is. Ebben az évben indul a Vértező vezetőképző 5. évfolyama Fiúmozgalmunkban, és a PORTréning 3. évfolyama Lánymozgalmunkban. A Családakadémiának már 14 évfolyama van. Emellett hazánkban számos pedagógiai képzés zajlik tanároknak, szülőknek, vállalkozóknak… Mozgalmunk és egyházunk jövendő életének tanúi lehetünk.

Múlt vasárnap lányok egy körével találkoztunk itt Budapesten, hogy a PORTréning következő évfolyamát tervezzük. Mivel az új Közösségi Hely még nem annyira otthonos, ezért egy újonnan megnyílt kávézóban találkoztunk. Megérintett az ottani cégér: egy korona.

Talán ez egy jel, hogy a pedagógiai képzéseink valóban „koronázások”, és az Élet Királynőjének a jelei is?

 Hogy a magyar schönstatti mozgalomban új élet pezseg, azt néhány évvel ezelőtt Péter atyánk egykori iskolatársa, David Brähler fogalmazta meg úti beszámolójában:

„Immár harmadik alkalommal merülhettem bele a „Schönstatt Magyarországon jelenségbe. Ami itt mozog, annak egy benső, kimért és mégis előrevivő ereje és dinamikája van, amit át kell élni. Önkéntelenül is arra gondol az ember, hogy Schönstatt kezdete ilyen kellett, hogy legyen, ahogy valami titkos energia és lelkesedés emberek ezreit hozta mozgásba.

 Egy olyan országban, ami a kommunizmust követően egy mélyreható politikai, társadalmi és egyházi krízist is átélt, ahol fokozódik az elkeseredés és a radikalizmus, itt áll egy olyan életerővel rendelkező új életfa, ami a jövő egyházának valódi modellje: családi-társadalmi, és meggyőződésesen misszionárius.

 Hogyan lehet Schönstattot úgy továbbadni, hogy új, önálló és eredeti élet jön létre, hogy az ember úgy gondolja, Schönstatt mindig is magyar volt? A válaszok, amiket Tilmann atyától kaptam, világosak: Az élet szakértőivé válni – ez azt jelenti, hogy a hitéleti munkánk során, amennyire csak lehet, közel kell kerülni az emberek életéhez, azt kell megfigyelni és értelmezni.

 Kentenich atya fiaivá válni – azt jelenti: Művének mély tanulmányozása során mindenre meg lehet találni a választ… A teológia és korunk életsegítő programjainak sokszínűségében gyakran nehezünkre esik megtalálni Kentenich atya írásain keresztül az iránta érzett mélyebb bizalomhoz és az ő – jobb – válaszaihoz vezető fáradságos utat.

Ám mégis bennünk rejlik a mély meggyőződés kulcsa, hogy Schönstatt a jövőben is meg fogja változtatni a világot, még egy másik elemében is: Ez pedig a Máriára való odafigyelés, aki egyszerűen hitt és szeretett.

 Az életközeliség, az élet alakítása, az organikus élet valóban schönstatti küldetésünk lényegéhez tartozik. És úgy tűnik, hogy mi magyarok a schönstatti lelkiség e felületéhez különös tehetséget kaptunk, és ezt küldetésként bízták ránk.

Ezért különösen is találó, hogy a Szűzanyát (…)  a mi magyar koronánkkal

az Élet Királynőjévé szeretnénk koronázni.

 Az előkészület során Kentenich atya gondolataiból akarunk meríteni. 1946-ban arról beszélt, hogy a koronázás kifejezi:

* hálánkat

* örömünket

* vérteződésünket

 A vezetői képzések „vérteződésünk” beszédes jelei.

 Kentenich atya bátorít minket: „A Szűzanya, mint a Világ Királynője a világot Krisztus, a Király számára akarja meghódítani, de az Egyház, Krisztus menyasszonya számára is. Ezért kell a vérteződés! Vérteződni akarunk, nemcsak azért, hogy elismerjük a kedves Szűzanya királyságát, nemcsak azért, hogy kérjük, terjessze ki királyságát és eszközként használjon minket, nem, hanem ez készségünk kimondott kifejezése is, hogy felruházhat minket egy legyőzhetetlen, természetfeletti küldetéstudattal és egy mélyreható, teljes körű felelősségtudattal.”

  1. Kentenich 1946.10.15.

Meghívom Önöket, hogy a vérteződés mellett az örömöt és a hálát is gyakoroljuk a koronázási készület során:

Miért szeretnék hálát adni?

Minek örülök?

Meghívom Önöket, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak a közösségekben, találkozókon, a csoportokban, és nem utolsó sorban a házastársi beszélgetésekben is.

 A koronázás időpontját előre nem látott okok miatt el kellett halasztanunk 2017. október 7-ére, aminek indoklását a mellékelt levél tartalmazza.

 Örülök, hogy sokukkal mégis találkozhatok 2017. április 1-jén Óbudaváron a kápolnaünnepünkön. Közösen akarunk ott készülni októberi ünnepünkre.

 Szívélyes üdvözlettel:  Gertrúd-Mária  Nővér

Koronazasi_elokeszulet_2

 
 
Top! Top!