Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2019.02.22 [01:47]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Meghívó levél a jubileumi évre Nyomtatás

Kedves Magyar Schönstatt Család!                             
 
Közeledik SCHÖNSTATT  ALAPÍTÁSÁNAK  100.  ÉVFORDULÓJA.  Hívunk  Benneteket,
hogy a következő hónapokban készüljünk együtt erre a szép jubileumra.
 
MIT ÜNNEPLÜNK 2014. OKTÓBER 18-ÁN?
Josef  Kentenich  a  Krisztus-követés  egy  új  útját  nyitotta  meg  a  vallendar/schönstatti  Szeminárium
növendékei számára. Ezt szerényen az ő „titkos kedvenc eszméjének” hívta. Érzékelte Máriának azt az
óhaját,  hogy  találjon  egy  helyet,  „ahonnan  különleges  módon  teljesíti  a  ma  emberéhez  szóló  nevelői
feladatát.” (J. Kentenich)
1914.  október  18-án  Kentenich  atya  és  a  Mária  kongreganista  fiúk  szeretetszövetséget  kötöttek  a
Szűzanyával. Abban a pillanatban született meg a Schönstatt Mozgalom.  
 
HOGYAN KÉSZÜLÜNK?
Kérünk  Benneteket,  hogy  segítsétek  az  előkészületet  elsősorban  imádsággal  és  a  kegyelmi  tőke
gyarapításával!
 
IMÁDSÁG
Tilmann atya hívta fel a figyelmünket az esti kilenc órai áldás lehetőségére:
„Ennek  az  esti  áldásnak  a  kezdete  Schönstatt  alapításához  nyúlik  vissza.  Schönstatt  első  tagjai
fiatalemberek  voltak,  akiket  szétszórtak  az  I.  világháborúban  a  frontokon.  Levelek  útján  tartották  a
kapcsolatot és így képeztek kis szervezeteket. (…) Akkor jött létre ez a szokás, hogy Kentenich atya az
áldását küldte nekik. (…)
Amikor 1948-ban Schönstattban az első családnapokat tartották, akkor született
meg  a  családoknál  az  elhatározás,  hogy  9  órakor  ők  is  akarják  fogadni  az  esti
áldást…
Az esti áldás szokásával ugyanaz van, mint minden más schönstatti szokással,
hogy nem törvény. (…)   Hogyha ezt valaki csinálja, akkor ez a saját elhatározása
és törekvése. Jómagam  már fiatal korom óta tartom ezt a szokást és most mióta
ezek  a  modern  csipogó  órák  vannak,  azóta  egy  kicsit  könnyebb  odafigyelni.
Kentenich atya minden időben elérhető, lehet vele beszélgetni. Ha egy fél órával
előbb vagy később, az nem számít. Sok schönstatti van, aki nem pontosan 9 órakor
fogadja az áldást, hanem már az esti imánál közösen kérik. A 9 órai időpont pontos
betartása egy közösség számára jó, mert akkor megvan az az érzésük, hogy most
mindenki  ott  van,  és  egyre  gondol,  vagy  gondolatban  odazarándokolnak  a
szentélybe.” (P. Beller Tilmann: A családi élet: küldetés és munka)
 
Tilmann atya ötletét szeretnénk a jubileumi készületben előtérbe helyezni. Szép lenne, ha minél többen
csatlakoznának, hogy este 9 órakor megállnak egy pillanatra, fogadják Kentenich atya és Tilmann atya
áldását,  és  egy  rövid  imát  mondanának  a  jubileum  gyümölcsözőségéért.  Lehetne  talán  a  jubileumi
imádságot mondani a nemzetközi Schönstatt családdal együtt:  
 
 
„Kedves Anyánk! Urunk Édesanyja!
Örömmel zarándokolunk szentélyedhez.  
Kentenich atya hite arra indított Téged, hogy Schönstattban otthont építs magadnak.
Szentélyed árnyékában egy család jött létre, egy új lelki út az egyházban, egy karizma ebben a korban.
Ajándékainkkal töltjük meg a korsókat:
hálával és bűnbánattal, odaadással és vágyakkal.
Minden lépésünkkel a zarándokúton arra kérünk, hogy:
lobbantsd lángra bennünk a szeretet tüzét irántad, Kentenich atya és a Család iránt.
Adj erőt ahhoz, hogy világunkban kialakíthassuk a szövetség kultúráját!
Nevelj bennünket, hogy a Te misszionáriusaid lehessünk ebben az évszázadban!
Amen.”
   
 
KEGYELMI TŐKE  
Megtapasztaltuk  már,  hogy  a  kegyelmi  tőke
gyarapítása  mennyire  segíti  Schönstatt  életét.
„Bizonyítsátok be először, hogy valóban szerettek, ...
gyarapítsátok  hát  szorgalmasan  a  kegyelmi  tőkét!”
Vagyis  ajándékozzuk  mindenünket  Máriának:  az
erőfeszítéseinket,  hűségünket,  kudarcainkat,
fájdalmainkat.  A  korsóba  adott  ajándékainkat  Mária
Jézushoz  viszi,  aki  átváltoztatja  azokat  és  így  sokak
hasznára lehet különösen a jubileumi év előkészülete
és megélése idején.  
 
 
„AZ ÉN SCHÖNSTATTOM”
Ahogy 1914. október 18-a nem egy pillanat volt, hanem egy folyamat része,
az  első  mérföldkő,  így  mi  sem  csak  2014.  október  18-ra  koncentrálunk.  Az
előttünk  álló másfél  évben megemlékezünk és  megújulunk, hátratekintünk  és
jövőképet alkotunk. Számba vesszük, hogy mit kaptunk Schönstattban. Ebben
segíthet  bennünket  „Az  én  Schönstattom”  füzet,  amiben  lehetőség  van
összegyűjteni,  hogy  mit  jelent  számunkra  a  Schönstatti  mozgalom,  mit
köszönhetünk Schönstattnak.
 
ÜNNEPEINK
2014.  július  5-én  az  Óbudavári  Szentély  alapkőletételének  ünnepéhez
kapcsolódva  szeretnénk  a  magyar  egyháznak  és  társadalomnak  bemutatni
Schönstatt elmúlt 100 évének kegyelmeit, gyümölcsözőségét.
2014. október 18-án – kapcsolódva a schönstatti jubileumi ünnepséghez –
szeretnénk megújítani és megerősíteni Szeretetszövetségünket, illetve kísérni azokat, akik akkor fognak
Háziszentélyt létesíteni, Szeretetszövetséget kötni.
 
Mi  magunk  egyénileg,  és  mint  házaspár  készülünk  közösen  az  ünnepre,  és  emellett  reméljük,  hogy  a
közösség más fórumain – családcsoport, családnapok, ifjúsági találkozók, táborok, előkészületi alkalmak
– lesz lehetőségünk egymást hordozva és segítve elmélyedni Kentenich atya és Tilmann atya tanításában.
 
HÍVUNK, HOGY KÍSÉRD IMÁDSÁGGAL A JUBILEUMI ELŐKÉSZÜLETET ÉS ÜNNEPET,
GYARAPÍTSD A KEGYELMI TŐKÉT, EZÁLTAL IS BIZONYÍTVA A SZŰZANYÁNAK, HOGY
KOMOLY A SZÁNDÉKUNK!
 
Óbudavár, 2013. június 15.
 
 
 


a TECSENGÓ házaspárok
 Csermák Kálmán és Alice, Endrédy István és Cili, Gódány Róbert és Rita, Ther Antal és Ági
 
és
 
a Jubileumi Évet előkészítő munkacsoport
Kaposi László és Andrea, Soós Viktor és Zsuzsi, Szelestei Gábor és Barbara, Török Péter és Orsi
 

 
 
Top! Top!