Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2017.09.20 [13:01]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Női lélek
Bemutatkozás Nyomtatás

A nemzetközi apostoli Schönstatt mozgalom egy megújulási mozgalom a katolikus egyházon belül, amelyet 1914-ben alapított P. Kentenich József és fiúközössége Németországban, a Rajna menti Vallendar város Schönstatt nevű kollégiumában. Kentenich atya palottinus szerzetes és a schönstatti diákotthon spirituálisa - lelki vezetője - volt.
Alapításuk célja önnevelésük művének felgyorsítása és az új korszak számára egy új keresztény embertípus és közösség kinevelése. A mozgalomban központi helyet foglal el a Máriával kötött Szeretetszövetség, melyet Kentenich atya és közössége kötött 1914. október 18-án. Minden új tag és közösség azáltal lép be a mozgalomba, hogy bekapcsolódik a szeretetszövetségbe. A Szeretetszövetség kölcsönösen ígéreteket és elvárásokat fogalmaz meg. Schönstatt nem egy új tanítás vagy módszer, hanem elsősorban új kegyelmi erőforrás, mely a Szeretetszövetségből és Mária Schönstatti szentélyéből árad ki.

A lelkiség három fő tartó oszlopa:

- határozott küldetés és hivatástudat

- a Gondviselésbe vetett gyakorlati hit

- kifejezett Máriás jelleg.

 

 

Mária Schönstatti szentélye

Schönstatt szervezeti sajátossága: sok független közösség szabad szövetsége, melyek az igények, lehetőségek és az elkötelezettség szerint mintegy koncentrikus körökben helyezkednek el a kegyelmi forrás körül. Legkívül vannak a mozgalommal csak szimpatizálók köre. Ezen belül helyezkednek el az ún. Nép- és Zarándokmozgalom majd a liga közösségek: pl. papok, férfiak, nők, családok, fiúk, lányok stb. ligája. Szorosabb elkötelezettséget jelentenek a szövetségek: papok, nők, férfiak, családok szövetsége stb. A mozgalom magját az ún. kötelékek képezik: a Schönstatti atyák, a Mária-nővérek, Schönstatti nők, Mária-testvérek és a családok köteléke.
  
Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2013. Nyomtatás

Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

1. A 2013 évi gazdálkodás bemutatása:

 

FORRÁSOK

 

Fennálló kötelezettség (tartozás) 2 000 000
   
Nyitóegyenleg  
Folyószámla 1 390 142
Pénztár 387 540
Nyitóegyenleg összesen 1 777 682
   
Jóváírások  
Támogatás 10 293 000
1% 15 299
Kamat 1 431
Összes jóváírás 10 309 730
ÖSSZESEN: 12 087 412
   
TERHELÉSEK  
Támogatás Egyesületnek (felújításra) 3 059 887
Anyagvásárlás (felújítás) 1 080 399
Kölcsön visszafizetése 2 000 000
Betét lekötése 4 000 000
Bankköltség 8 307
Összes terhelés 10 148 593
   
Záróegyenleg  
Folyószámla 1 560 861
Pénztár 377 958
Záróegyenleg összesen 1 938 819
ÖSSZESEN: 12 087 412

 

Az Alapítvány egy magánszemélytől 2011-ben 2 millió Ft visszatérítendő támogatást kapott a központ építéséhez. A támogató a lemondott a 2 millió Ft támogatási összeg visszatérítéséről.

 

 

2. Közhasznú tevékenység:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése, a meglévő ingatlanok felújítása. A 2013 évi költségek az Óbudavár, Fő u. 4. sz. alatti MHC ház utolsó traktusának felújítására vonatkoznak közvetlen anyagvásárlással, illetve a Családok a Családért Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyújtásával, melyet egyes kivitelezői számlák kifizetésére utaltunk át. Megvalósult a tető hőszigetelés felújítása, a 4 fürdőszoba felújítása, a gépészeti rekonstrukció során gázkazán csere korszerű kondenzációs kazánra, valamint tetősíkban elhelyezett napkollektorok telepítése.

 

                        MHC-ház felújítása 2013-ban összesen:                                           4.140,- eFt

 

3. Költségvetési támogatások felhasználása:

Az Alapítvány a 2011 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2012-ben 15 eFt költségvetési támogatást kapott közcélú felhasználására, melyet 2013-ban az MHC-ház felújítására fordította.

 

4. Köszönetnyilvánítás:

A Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz 2013-ban anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

 

 

Óbudavár, 2014. május 12.                                                   Therné Rapcsák Ágnes

                                                                                                 kuratóriumi elnök

 
Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2011. Nyomtatás

Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

EGYSZERŰSÍTETT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

 

1. A 2011 évi gazdálkodás bemutatása:

 

FORRÁSOK  
Nyitóegyenleg  
Folyószámla 471 034
Pénztár 328 580
Nyitóegyenleg összesen: 799 614
Jóváírások  
Adományok 5 492 000
Kölcsön 3 000 000
Támogatás visszafizetése 1 175 000
SZJA 1% 44 352
Kamat 1 327
Összes jóváírás: 9 712 679
Összesen: 10 512 293
   
TERHELÉSEK  
Beruházás 7 930 946
Támogatás 1 142 000
Visszatérítendő támogatás 575 000
Anyagköltség 70 195
Bank és postaköltség 1 318
Összes terhelés: 9 719 459
Záróegyenleg  
Folyószámla 258 536
Elszámolási előleg 380 000
Pénztár 154298
Záróegyenleg összesen: 792 834
Összesen: 10 512 293

 

2. Közhasznú tevékenység:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A 2011 évi költségek a központ II. épületére vonatkoznak. (A földszinten megvalósult egy apartman, egy előadóterem, előtér és vizesblokk)

            Központ beruházása:                                                                  7.931,- eFt

3. Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány 2011-ben a Családok a Családért Egyesületnek 1.142 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Diós Turistaház felújítására.

4. Költségvetési támogatások felhasználása:

Az Alapítvány a személyi jövedelemadó 1% közcélú felhasználására 2010 évben 29.895 Ft költségvetési támogatást kapott, mely összeget 2011-ben a központ beruházásra használta fel. A 2010 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2011-ben 44 eFt költségvetési támogatást kapott, melyet 2011-ben a központ beruházására fordította.

5. Köszönetnyilvánítás:

A Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

 

 

Óbudavár, 2012. március 13.                                                       Therné Rapcsák Ágnes

                                                                                                              kuratóriumi elnök

 
Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2009. Nyomtatás

Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009.

 

1. A 2009 évi gazdálkodás bemutatása:

 

Források:

 

Nyitókészlet:                                                        370 eFt

Támogatások:                                                  8.432 eFt

Visszatérítendő tám. visszafiz.                      1.200 eFt

Betétkamat                                                                9 eFt

Összesen:                                                      10.011 eFt

 

Kiadások:

 

Beruházás:                                                 872 eFt

Visszatérítendő tám. Egyesületnek       500 eFt

Kölcsön törlesztése:                              8.450 eFt

Bankköltség                                                    4 eFt

Zárókészlet                                                 185 eFt

Összesen:                                            10.011 eFt

 

 

2. Közhasznú tevékenység:

 

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A költségek ezek megvalósítására vonatkoznak: (gazdasági bejáró lefedése, pergola készítése, csempézés, építési törmelék elszállítása)

 

Központ beruházása: 872,- eFt

 

3. Cél szerinti juttatások:

 

Az Alapítvány 2009-ben a Családok a Családért Egyesületnek 500,- eFt visszatérítendő támogatást nyújtott. Az Egyesület 2008-ból áthúzódó tartozásként visszatérített 700 eFt-ot, valamint visszatérítette a 2009-ben igénybevett 500 eFt támogatást.

 

 

4. Költségvetési támogatások felhasználása:

 

Az Alapítvány a 2007 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2008-ban 3,- eFt költségvetési támogatást kapott, melyet 2009-ben a központ beruházására fordította.

 

5. Köszönetnyilvánítás:

 

A Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

 

 

Óbudavár, 2010. március 5. Therné Rapcsák Ágnes

 

kuratóriumi elnök

 
Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2008. Nyomtatás

Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2008.

 

1. A 2008 évi gazdálkodás bemutatása:

 

Források: Kiadások:

Nyitókészlet: 6.249 eFt   Beruházás: 36.383 eFt
Támogatások: 21.005 eFt   Tám. Cs. Cs. Egyesületnek 4.900 eFt
Kölcsön: 18.600 eFt   Kölcsön törlesztése: 8.500 eFt
Tám. visszatér. Egyesülettől 4.200 eFt   Bankköltség 9 eFt
1% 3 eFt      
Betétkamat 104 eFt   Zárókészlet 369 eFt
Összesen: 50.161 eFt     50.161 eFt

 

2. Közhasznú tevékenység:

 

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A költségek ezek megvalósítására vonatkoznak:

 

Központ beruházása: 36.383,- eFt

 

3. Cél szerinti juttatások:

 

Az Alapítvány Családok a Családért Egyesületnek nyújtott 4.900,- eFt visszatérítendő támogatást, melyből az Egyesület 2008-ban 4.200 eFt-ot visszatérített.

 

Az Alapítvány a Családok a Családért Egyesületnek ingyenesen átadta a képzőházat tárgyi eszközként 74.724,- eFt értékben.

 

 

4. Költségvetési támogatások felhasználása:

 

Az Alapítvány a 2006 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2007-ben 22,- eFt költségvetési támogatást kapott, melyet 2008-ben beruházásra fordított. Az Alapítvány a 2007 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2008-ban 3,- eFt költségvetési támogatást kapott, melynek felhasználását majd a 2009 évi beszámoló tartalmazza.

 

5. Köszönetnyilvánítás:

 

A Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

 

 

 

Óbudavár, 2009. április 18. Therné Rapcsák Ágnes

kuratóriumi elnök

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 Következő > Utolsó >>

Találatok 397 - 405 / 413
 
Top! Top!