Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2018.04.21 [13:28]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Női lélek
CSALÁD-FELELŐSÖK EURÓPAI TALÁLKOZÓJA - VARSÓ Nyomtatás

 2009. OKTÓBER 30-NOVEMBER 1.


   Temetők gazdag fányáradata,  emberek nyüzsgése a sírok között!  Egy élő népi vallásosság kifejezése mindenszentek estéjén!  Olyan képek ezek, melyek a lélek mélyén maradnak, ha az ember először Lengyelországba jön! De nem a halottak volt a témája és az oka mintegy negyven ember találkozójának, hanem az élők éspedig a gyermekek és a  házaspárok.

   Hogy sikerül manapság a családi élet? Mire van szüksége a házastársaknak és a gyerekeknek, hogy szabad, erős és kapcsolatteremtésre képes személyiségekké fejlődhessenek? Két éve ez a témája az Európai Únió által  támogatott tapasztalatcserének. Ez alkalommal a  schönstatti atyák josefowi központja – nem messze Varsótól, a Visztula partján volt a vendéglátó.

   Különböző munkacsoportokban tárgyaltuk a témákat,  mint a www.midili.eu – internetes portál felépítését, a családokért végzett munkáról való európai kiterjedésű tapasztalatcserét , a multiplikátor-képzés különféle formáit, melyeket az egyes országok kifejlesztettek és melyek sokféle tekintetben stílusukban és tartalmukban a legrégebbi bécsi Schönstatt-Családakadémiához  igazodnak. Egy csoport az európai Családkongresszussal foglalkozott, mely 2010 pünkösdjén Schönstattban kerül megrendezésre. Egy másik csoport saját megfigyelések alapján elemezte, hogy válik valaki elégedett rendezvénylátogatóból multiplikátorrá. Mi szükséges ehhez bátorításban, képzésben és kompetenciák közvetítésében, hogy a fogyasztóból apostol váljon?

A programot egy látogatás a hat kilométerre fekvő  nemzeti Schönstatt-szentélyben, Swiderben,   egy varsói óvárosi séta,   szentmisék  és  egy  vidám  este  nemzeti specialitásokkal  tették teljessé.

A következő találkozó január végén Bécsben kerül megrendezésre.

 
EURÓPA-FÓRUM SZERVEZŐI TALÁLKOZÓ - VARSÓ Nyomtatás
   Mindenszentek hétvégéjén mintegy negyvenen vettünk részt a schönstatti atyák josefowi  központjában  a találkozón. A vendéglátó lengyeleken kívül még nyolc ország schönstatti családjai dolgoztak együtt, két csoportban.

   Az egyik csoport – melyben mi is dolgoztunk – a 2010-ben Schönstattban tartandó kongresszusnak a lelki, tartalmi előkészítésével foglalkozott.

 

  „ A SZERETETBEN ÖSSZEKAPCSOLÓDVA VELED „- mottó három napra  van lebontva, külön  elmélyülünk  a  kötődések  különféle  formáiban:           helyi – személyes – eszmei…

 

   Az első órában már a bemutatkozáskor ajándékba kaptunk egy-egy szívalakú karabínert, melyre a kongresszusi mottó volt papíron rögzítve. Ez a SZÍV megihlette a csoportot, s nagy szerepet kap mindhárom napon a szív, mint a szeretet jelképe. E motívum foglalja szép egységbe a három napot, s ad neki ívet. A három napon más más oldalról, de mindig Kentenich atya szívről szóló mondatai alá rendelve járjuk majd  körül a kötődéseket, melyek a szívhez, szeretethez kapcsolódnak – ahogy a karabíner kapcsa is …

 

   A másik csoport  a szervezési oldallal és európai  apostoli projektekkel foglalkozott. /Milyen kár, hogy nem lehet egyszerre két helyen lenni…/

 

   Vidám, közösségteremtő énekléssel és bemutatkozással kezdtük együttlétünket, majd vacsora után ki-ki elmondta, mi foglalkoztatja őt jelenleg leginkább. Szív a szívhez ért a történetekben…

 

 

 

   Másnap komoly szekció-munka folyt, minden feladat gazdára talált, bár még így is sok maradt belőle a kongresszusnak otthont adó németeknek…

 

   Hazánk is szépen kiveszi a részét majd pünkösdkor a munkából, szekció-előadások, beszélgetések vezetése és a záró-ünnepség szervezése különösen is ránk hárul.Négy-hat házaspár képviseli majd a magyar schönstatt családot.

 

   Szép színfoltja volt az estének, a  hat kilométerre fekvő Swiderbe tett látogatás, ahol a nővérek meleg szeretettel fogadták a csoportot, s a szentélyüket bemutatván megmerítkezhettünk a lengyel hazaszeretet, hűség, istenszeretet légkörében. Örömmel mesélték történelmük fontos kötődéseit, a Szentatyához, Faustina nővérhez…

 

  Este a vidámság töltötte be a házat,a hangulatot a skót családok tánca emelte, melyből fergeteges jókedv kerekedett. A szállásra visszatérvén a buszban  együtt zengtük az énekeket, s ily módon is éreztük annak örömét, hogy a schönstatti Európa-család tagjai lehetünk…

 

                                                                                  Varga Károly és Erika

 

 
MIDILI Projekt - Első találkozó 2008. Nyomtatás

Ha a Mozart-Kugelek mozgásba lendülnek … és gondolatokat mozgásba hoznak

MIDILI Projekt – Első találkozó 2008. október 31- november 2-ig …

 

   Elmar Busse, a projektvezető rosszul aludt a találkozó előtti napokban. Gyors egymásutánban betegség miatt lemondta a találkozót a skót, angol és lengyel partner. És Csehországból is betegség miatt csak egy fél házaspár érkezett. De mindennek ellenére jelen volt a minimálisan előírt négy ország, mely Grundtvig projektnél előírás, Magyarország, Ausztria, Spanyolország, Németország …Eltűntek a gond ráncai, amikor – éppen a müncheni pályaudvarra érkezvén találkozott az osztrák delegációval. Ők is betegség miatt 4 helyett hárman érkeztek. „Talán nem ilyen influenzás időben kéne rendezni a találkozót” – futott át agyán a gondolat. S- Bahnnal (gyorsvasúttal) és busszal értük el a találkozó helyszínét dél-Münchenben. Ott a találkozóval egy időben fiatalok találkozója is zajlott, úgyhogy a ház egy hangyabolyhoz hasonló volt. Az egymásnak e-mailben küldött fotók segítették az egymásra találást.

   Az osztrákokra oly jellemző kedvességgel fogadták az osztrák moderátorok az érkezőket, minden asztalra került Mozart-Kugel, finom édes salzburgi specialitás…De nem is kellett volna ilyen motiváló eszközt használni, mert mint kiderült, mindenki szívesen részt vett ebben az európai tapasztalatcserében.

 

   Mivel a résztvevő házaspárok ezt a munkát társadalmi munkában végzik,  a bemutatkozó kör nem csak a saját családi helyzetről szólt, hanem hogy hogyan fejlődött ki-ki a felnőtt képzés elégedett konzum-fogyasztójából  elkötelezett  társadalmi munkássá. Itt adódtak  már eleve meglévő határon átívelő kapcsolatok, melyekről a hétvégén beszélgetni akartunk. Minden párnál az elején intenzív lelki fejlődés volt, mely aztán felébresztette a vágyat, hogy a talált kincseket minél több embernek továbbadják.

Énekekkel és imádsággal ért véget az első este.

 

   A szombat délelőtt egy kiadós tapasztalatcsere körből állt. Milyen különböző rendezvénytípusokat kínálnak egyáltalán az egyes országok? Tekintettel a schönstatt mozgalom föderatív felépítésére, a programokon résztvevők számát illetően biztos becslésekre hagyatkozhatunk. Így a projektben megfogalmazott cél, hogy összegyűjtjük a résztvevő országok  adatait, magától természetesen adódott.

 

   Délután a projektvezető Elmar Busse még egyszer bemutatta a teljes projektet, a feladatokat, amelyek az egyes országokra várnak, és azt a munkát, ami a találkozók között zajlik. Elmondta alaposan a történetet,  hogy született meg 2007. decemberében a MIDILI projekt-név.

 

   A mozaikszó „MIDILI”, a német („mit dir in Liebe verbunden”) „együtt veled a szeretetben” rövidítése. Ebben a mottóban foglalható legjobban össze sok tevékenység - volt az előkésztő kör véleménye. A projektkezdés előtt is természetesen ment már rengeteg telefon, e-mail keresztül- kasul, de nagyon jó volt, hogy élőszóban a vörös fonal mentén pillantást vethettünk közös dolgainkra. Néhány megbeszélés történt már a  vezetőkkel, melyek a dolgok irányulásával kapcsolatosak voltak, ennek nyomán találtuk meg a megfelelő partnereket a müncheni munkához.

Zavaró körülményekről gondoskodtak az egyes nemzeti irodák különböző előírásai, így megállapíthattuk, hogy felmerült néhány kérdés, melyet az idő sürgetése miatt nem tudtunk megmagyarázni. Ezeket aztán a résztvevők hazautazás után a nemzeti irodájukkal tisztáznak.

Az este folyamán kiadósan beszélgettünk a közös dokumentációk előírásairól. Itt néhány lelkes vírussal találkozhattak a Windows használói, akik össze-összecsaptak az XP felhasználókkal. Ebből, ha szabad ezzel a kifejezéssel élni, egy hitvitához hasonló összevisszaság származott.  Szerencsére Heitkemper és Frick úr számítástechnikai szakemberek, megteremtették a konvertálás lehetőségét, és így a készülő honlap számára sikerült az adatok nyersanyagát  Windows XP rendszerben rögzíteni.

A sikeres egyesítést magyar vörösborral ünnepeltük meg késő este. És miután  témát váltottunk, ismét nagy egység volt a beszélgetésünkben.

 

   Vasárnap az egyes országok periodika kiadványairól folyt az eszmecsere. Az adatokat rögzítettük a honlapon. Szorosabb együttműködés jött létre e téren Csehország és Ausztria között.

Egy új magyarországi kezdeményezés tette legkíváncsibbakká a résztvevőket. Egy 14 elmélkedő állomásból álló Házaspárok útjáról van szó. Egy művésznő másfél kilométer hosszú távon 14 táblát alkotott. Minden táblán egy tipikus fejlődési állomásról van szó, házaspároknak, szülőknek, egy odaillő bibliai idézettel, és egy beszélgetésindító kérdéssel.

Provokáló kifejezések, mint „a szeretet fájhat”, és szükséges lépések, mint „Elengedjük gyermekeinket”. Ehhez van egy kísérő füzet, melyen 18 házaspár dolgozott. Nagy meglepetésünkre, a Varga házaspár minden résztvevőnek egy németre fordított kísérőfüzetet nyújtott át.  A konferencia e része, azzal a kérdéssel ért véget, hol lehetne más országokban is ilyen Házaspárok útját létrehozni.

 

   Szentmisével és közös ebéddel ért véget az első konferencia. A kiértékelésnél  állapítottuk meg, hogy még egy kis sétára sem volt idő München belvárosában…Ez egy igazi munkakonferencia volt. Az osztrákok moderálását mindenki dicsérte. Most már előre tekintünk…

 

A konferencia résztvevői:

Gertaud Evanzin, Ehepaar Haslinger

Jirka Stejskal

Gertrud Maria Erhard

Ehepaar Frick

Ehepaar Heitkemper

Ehepaar Rubio

Ehepaar Varga

Dr. Michael Marmann

Elmar Busse.

 

 

 

 

30. Juni 2009. Budaörs

 
EURÓPA CSALÁDFÓRUM 2008. Nyomtatás

SCHÖNSTATT  EURÓPA  CSALÁDFÓRUM

2008. április 18-20. Schönstatt

 

Az idei összejövetelen a következő 11 ország schönstatti családmozgalmából érkezett küldöttség: Németország, Lengyelország, Csehország, Horvátország, Ausztria, Svájc, Skócia, Franciaország, Belgium, Spanyolország és Magyarország. Összesen 37 személy.

Olaszországból, Rómából Ludovico Tedeschi schönstatti atya levelet írt. Lemondta az olasz családok részvételét a SCH-EU-Családfórumon azzal, hogy még túl kevesen vannak, még az alapozás korszakát élik és ezért saját eredetiségüket védeni kell az erős külső befolyások ellen.

 

Mind az elszállásolás mind pedig az összejövetelek a felújított Családok Házában (Haus der Familie) voltak. Az új gondnoknő nagy szeretettel mint régi „családtagokat” fogadott bennünket.

 

A hétvége moderátora a cseh küldöttség volt: Jiri és Katerina Stejskal házaspár valamint Zdenek Kralik schönstatti atya.

 

Péntek este 19:30-kor kezdődött a program. 18-a lévén a Családfórum résztvevői is bekapcsolódtak a szövetség napjának Schönstattban szokásos megünneplésébe. A zarándokok templomában nagy tömeg gyűlt össze. Először ünnepi misén vettünk részt, majd fellobogózva átvonultunk az Ősszentélyhez, ahol megújítottuk együtt a szeretetszövetséget a Szűzanyával. Az Ősszentély mellett, a szabadban rakott tűzben a korsók tartalmának elégetésével zárult az ünnep. Találkoztunk Kinga nővérrel is, aki nagyon megörült a magyarok láttán és mivel az énekekhez ő adott gitár kíséretet, magyarul is énekelhettünk. Szép és lélekemelő volt a Szövetség Napjának ez a közösségi nagy ünnepe! Közben lélekben hazaszálltunk a mi kápolnánkba Óbudavárra, ahol ugyanakkor Rita és Róbert kettesben imádkoztak.

Gyorsan telt az idő, az esti programunkat le kellett rövidíteni. Csak egy rövid bemutatkozó kört tartottunk, mert a Családfórum munkájába az idén 15 új személy kapcsolódott be.

 

Szombaton 7:15-kor közös szentmisével kezdtünk az Ősszentélyben.

A napi program az idén már nagyrészt előre adott volt.

Ugyanis még a múlt évi összejövetelen eldőlt, hogy 2010-ben ismét szervezünk Schönstattban családkongresszust. Ezért létrejött egy munkacsoport a kongresszus tartalmi előkészítésére és egy másik munkacsoport a szervezési és financiális feladatok elvégzésére. A szombati programban tehát legnagyobb helyet a munkacsoportok előterjesztéseinek megbeszélése foglalta el.

A tartalmi munkacsoport a kongresszus központi értékének a szeretetszövetséget és a „kötődések élő szervezetét” javasolta. A mai szétforgácsoló és az emberi kapcsolatokat leromboló korban a Szűzanya a szeretetszövetség által új kötődéseket, emberi kapcsolatokat épít. A kongresszus jelmondat-javaslata: Veled a szeretetben összekapcsolódva! (Mit Dir in Liebe verbunden!)

            A szervezési munkacsoport Elmar Busse schönstatti atya vezetésével hatalmas munkát végezve beadott egy nagy nemzetközi GRUNDTVIG pályázatot, ami ha bejön, akkor nemcsak a 2010-es kongresszushoz kapunk támogatást, hanem azt követően, a 2010-2014 közötti időszakban az egyes országokban tartandó szintén nemzetközi család-rendezvényekhez is valamint 2014-ben Schönstatt alapításának 100 éves nagy jubileumához is.

A német családszövetséget képviselő Frick házaspár, Karola és Herbert (a magyar családszövetségben is dolgozó) Gertrud-Mária nővérrel együtt német szövetségi családok bevonásával már létrehozták a kongresszus szervező csapatát is.

 

A nap nagy részét a 2010-es kongresszus mérete és jellege körüli vita töltötte ki.

Végül is abban állapodtunk meg, hogy start-kongresszust szervezünk max. 100-120 résztvevővel; más néven egy munka-konferenciát főleg olyanok számára, akik majd 2010-2014 között az egyes országok nemzetközi család-rendezvényeit fogják szervezni.

Mi magyarok a célt és a tartalmi elemeket hangsúlyozva járultunk hozzá az eszmecseréhez. Pl.:

-         nem elméleti - továbbképző kongresszust akarunk, hanem gyakorlati tapasztalatcserét;

-         a kongresszust előkészíteni a nemzeti családmozgalmak tapasztalatainak összegyűjtésével;

-         a kongresszus után az eredményeket összefoglalni és biztosítani, hogy azok visszakerüljenek és beépüljenek az egyes nemzeti családmozgalmakba;

-         bevinni és elterjeszteni az egyházban és Európában a háziszentélyt és szeretetszövetséget mint a családok 60 éve kipróbált és bevált útját;

 

Varga Karcsi hozzászólásában részletesen elmondta a nemzeti kongresszusokról elgondolását: Bármiféle kongresszus legnagyobb hozadéka a kapcsolatok. Többen, akik az előző schönstatti kongresszusok valamelyikén kint voltunk Schönstattban, olyan ismeretségeket kötöttünk, amelyek mind a mai napig élnek: családok közötti rendszeres találkozások, gyerekek cserekapcsolatai. Ebből kiindulva született a javaslat, hogy 2011-13 között országonként külön-külön, de nemzetközi családnapokat tartsunk. Így sok lehetőség lenne a személyes kapcsolatok erősítésére, ami amúgy is fő cél. Minden bizonnyal lesz olyan ország, amelyik csak egyet tart a három év alatt, de pl. a németek lehet, hogy többet is szerveznek évente, hiszen sok egyházmegyében önálló, erős mozgalom működik élő központtal. Kinek (melyik országnak) mire van energiája. Ezeket a lehetőségeket meghirdetnénk majd egy közös honlapon, vagy újságban. Minden ilyen nemzetközi családnapoknak lenne saját nyelve, vagy nyelvei, ha van fordító, ezen kívül – mivel a szövetség 100. jubileumára készülünk – a szeretetszövetség, és – mivel családmozgalom vagyunk – a háziszentély a közös témák. Ezeken kívül minden egyes nemzet a saját eredetiségét is jó, ha megjeleníti a családnapokon. Mi például a házaspárok útját (és a finom borokat: Karcsi magán megjegyzése).

Erre a nagy eseménysorozatra jönnének össze az egyes országokból 2010-ben Schönstattban mindazok, akik a nemzetközi családnapok szervezésében, vagy lebonyolításában aktívan részt vesznek: szervezők, előadók, pénzügyi szakemberek, …

 

Mindezek hangsúlyozásával tulajdonképpen visszatértünk ahhoz a kezdeti célkitűzéshez, amivel éppen 10 éve a Háziszentély-Kongresszuson Tilmann atya elindította ezt a folyamatot.

 

Szombaton este 21-22 óra között Kentenich atya sírja körül gyűltünk össze, hogy köszöntsük őt. Azért imádkoztunk, hogy részesüljünk karizmáiban és újólag elfogadjuk, megújítsuk küldetésünket.

Ennek az egy órának az alakítását ránk, magyarokra bízták. Az elcsendesülés után visszaemlékeztünk az éppen 60 évvel ezelőtt alapított első háziszentélyekre, majd megkértük Werner Kuller schönstatti atyát, hogy olvassa fel Kentenich atya alapító levelét. Ez után kis csendet tartottunk, majd következett a kör:

Mit üzen nekem Kentenich atya?  Mi érintett meg? Mit válaszolok rá?

Az egyes nemzeti küldöttségek egymás után odaálltak a szarkofág elé, meggyújtották a gyertyájukat (Varga Erika és Karcsi saját készítésű ajándéka) és hangosan felolvastak egy mondatot  - ami megérintette őket, amit számukra Kentenich atya most üzent -   az elhangzott alapító levélből majd hozzáfűztek egy kérést vagy ígéretet vagy köszönetet...

 

Megindítóan szép, meleg és mély volt ez az egy óra. Kentenich atya érezhetően köztünk volt. Közben négy nyelven: német, magyar, francia és angol nyelven is elénekeltük a Háziszentély-Kongresszus énekét:

„Mária házában otthon vagyunk.

Itt megpihen a lélek, erőt kapunk.

Szeretetben együtt vagyunk mindnyájan.

Mária házában otthon vagyunk.”

Közösségi esttel zárult a nap. Előkerültek a nemzeti specialitások: finom skót whisky, borok, magyar pogácsa, sonkák, sütemények stb. Felszabadult beszélgetésekben, nevetésben és éneklésben feloldódott a nap fáradtsága.

 

Vasárnap délelőtt a szeretetszövetség előkészítése volt a téma. Egyes országok vetített képekkel kísérve bemutatták a szeretetszövetséggel kapcsolatos szokásaikat (és ezzel együtt közösségeiket is). Mi is levetítettünk egy kis összefoglalót már korábban az április 5-i jubileumról, a háziszentély létesítésről ill. szeretetszövetség kötésről. Az ő előkészületük adta a beszámolónk vezérfonalát.

 

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a részvétel egy ilyen nemzetközi fórumon kihozza és megerősíti a saját eredetiséget. Újra átélhettük, hogy Tilmann atyától milyen jó alapozást és nevelést kaptunk. Nagyon jó volt, hogy a magyar küldöttség két házaspárral vehetett részt. A hosszú úton és a fórumon is bőven volt alkalom a megbeszélésekre. És tovább épültek a nemzetközi személyes kapcsolatok…

 
EUROPA-FORUM 2009 Nyomtatás

EUROPA-FORUM 2009. május 8-10. Schönstatt

 

   Péntek este gyűltünk össze a Haus der Familie /családok háza/ épületében, 12 ország képviselői…Először, szerettünk volna gyökereinkre visszatekinteni, majd kapcsolatot teremteni alapítónkkal, Kentenich atyával. Ezért a Kockáztatni bátor kilencedet,- amit előző nyolc napban már otthon ki-ki imádkozott -   közösen fejeztük be, majd Kentenich atya gondolataiból olvastunk, s meggyújtottuk képe előtt a gyertyát.

    Ezt követően egy bemutatkozó kör vette kezdetét, ahol minden házaspár,  nővér és atya elmondta, milyen szép nemzetközi tapasztalatokra tett eddig szert. Színes szalagokkal jeleztük az egyes nemzetek kapcsolódását, minden színes szalag útja – mint a mi utunk is egymáshoz! – Szűzanyánkon keresztül vezetett, akinek képe a kör közepén helyezkedett el…

   Egy szép portugál imádsággal fejeztük be az estét, a légkör oldott és családias volt, annak ellenére, hogy 60 résztvevő ült a körben.

 

   Szombaton reggel angol nyelvű szentmisén vettünk részt az ősszentélyben, Pater Bryan – aki csak úgy sugárzott! - és a házaspárok csupa ismert énekkel örvendeztettek meg minket.

Délelőtt atyatanulmánnyal mélyítettük alapítónkkal a kapcsolatot, csoda, hogy 60 ember milyen fegyelmezetten és mélyen tudott együtt dolgozni!

Majd az előkészítő országok bemutatták kongresszusi terveiket, s a többiek értékes gondolatokkal gazdagították a már amúgy is szépen kimunkált terveket.

   Délután az egyes nemzetek elmesélték a nemzetközi előkészület 2011-13-ig esedékes rendezvény-ötleteiket.

   Este az alapító kápolnában kezdődött a találkozó legmélyebb része, ahol Kentenich atya sírja körül a 12 európai ország közösen imádkozott. Különösen szép volt, hogy az elmélkedést Horvátország vezette, akik első szentélyük szentelésére készülnek…

   Késő este aztán előkerültek a nemzeti specialitások, nagyon vidám, kötetlen együttlét vette kezdetét!

 

   Vasárnap délelőtt kis kapcsolatba kerültünk a világ-találkozóval, Gertrud-Maria nővér és mások beszéltek vetített képekkel kísérve, összeszedetten a találkozóról.

Arató-körrel zártuk összejövetelünket, ahol érzékelhető volt, ismét tettünk egy lépést, hogy EURÓPA EGY CSALÁDDÁ VÁLJON…

   A családok szentélyében egy igazi nemzetközi misével búcsúztunk egymástól, s végül minden házaspár kapott egy személyes „levelet” Kentenich atyától,  /alapítónk keze Karola és Herbert Frick voltak…/

   A szentély előtt körben állva,  énekelve, kezet fogva vettünk búcsút egymástól, s még maradtunk volna szívesen, DE  találkozunk 2010-ben!!!

 

   Nagy öröm és feladat volt, hogy egy ilyen rangos nemzetközi találkozó moderátoraként dolgozhattunk, köszönjük Szűzanyánk segítségét, hogy  a visszajelzések tükrében szépen sikerült! Hazánkat Alice és Kálmán, Erika és Károly képviselte…

 

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Következő > Utolsó >>

Találatok 397 - 405 / 437
 
Top! Top!