Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2018.01.21 [18:59]
 
 
 • German formal - Sie
 • Hungarian formal
Női lélek
EURÓPA CSALÁDFÓRUM 2008. Nyomtatás

SCHÖNSTATT  EURÓPA  CSALÁDFÓRUM

2008. április 18-20. Schönstatt

 

Az idei összejövetelen a következő 11 ország schönstatti családmozgalmából érkezett küldöttség: Németország, Lengyelország, Csehország, Horvátország, Ausztria, Svájc, Skócia, Franciaország, Belgium, Spanyolország és Magyarország. Összesen 37 személy.

Olaszországból, Rómából Ludovico Tedeschi schönstatti atya levelet írt. Lemondta az olasz családok részvételét a SCH-EU-Családfórumon azzal, hogy még túl kevesen vannak, még az alapozás korszakát élik és ezért saját eredetiségüket védeni kell az erős külső befolyások ellen.

 

Mind az elszállásolás mind pedig az összejövetelek a felújított Családok Házában (Haus der Familie) voltak. Az új gondnoknő nagy szeretettel mint régi „családtagokat” fogadott bennünket.

 

A hétvége moderátora a cseh küldöttség volt: Jiri és Katerina Stejskal házaspár valamint Zdenek Kralik schönstatti atya.

 

Péntek este 19:30-kor kezdődött a program. 18-a lévén a Családfórum résztvevői is bekapcsolódtak a szövetség napjának Schönstattban szokásos megünneplésébe. A zarándokok templomában nagy tömeg gyűlt össze. Először ünnepi misén vettünk részt, majd fellobogózva átvonultunk az Ősszentélyhez, ahol megújítottuk együtt a szeretetszövetséget a Szűzanyával. Az Ősszentély mellett, a szabadban rakott tűzben a korsók tartalmának elégetésével zárult az ünnep. Találkoztunk Kinga nővérrel is, aki nagyon megörült a magyarok láttán és mivel az énekekhez ő adott gitár kíséretet, magyarul is énekelhettünk. Szép és lélekemelő volt a Szövetség Napjának ez a közösségi nagy ünnepe! Közben lélekben hazaszálltunk a mi kápolnánkba Óbudavárra, ahol ugyanakkor Rita és Róbert kettesben imádkoztak.

Gyorsan telt az idő, az esti programunkat le kellett rövidíteni. Csak egy rövid bemutatkozó kört tartottunk, mert a Családfórum munkájába az idén 15 új személy kapcsolódott be.

 

Szombaton 7:15-kor közös szentmisével kezdtünk az Ősszentélyben.

A napi program az idén már nagyrészt előre adott volt.

Ugyanis még a múlt évi összejövetelen eldőlt, hogy 2010-ben ismét szervezünk Schönstattban családkongresszust. Ezért létrejött egy munkacsoport a kongresszus tartalmi előkészítésére és egy másik munkacsoport a szervezési és financiális feladatok elvégzésére. A szombati programban tehát legnagyobb helyet a munkacsoportok előterjesztéseinek megbeszélése foglalta el.

A tartalmi munkacsoport a kongresszus központi értékének a szeretetszövetséget és a „kötődések élő szervezetét” javasolta. A mai szétforgácsoló és az emberi kapcsolatokat leromboló korban a Szűzanya a szeretetszövetség által új kötődéseket, emberi kapcsolatokat épít. A kongresszus jelmondat-javaslata: Veled a szeretetben összekapcsolódva! (Mit Dir in Liebe verbunden!)

            A szervezési munkacsoport Elmar Busse schönstatti atya vezetésével hatalmas munkát végezve beadott egy nagy nemzetközi GRUNDTVIG pályázatot, ami ha bejön, akkor nemcsak a 2010-es kongresszushoz kapunk támogatást, hanem azt követően, a 2010-2014 közötti időszakban az egyes országokban tartandó szintén nemzetközi család-rendezvényekhez is valamint 2014-ben Schönstatt alapításának 100 éves nagy jubileumához is.

A német családszövetséget képviselő Frick házaspár, Karola és Herbert (a magyar családszövetségben is dolgozó) Gertrud-Mária nővérrel együtt német szövetségi családok bevonásával már létrehozták a kongresszus szervező csapatát is.

 

A nap nagy részét a 2010-es kongresszus mérete és jellege körüli vita töltötte ki.

Végül is abban állapodtunk meg, hogy start-kongresszust szervezünk max. 100-120 résztvevővel; más néven egy munka-konferenciát főleg olyanok számára, akik majd 2010-2014 között az egyes országok nemzetközi család-rendezvényeit fogják szervezni.

Mi magyarok a célt és a tartalmi elemeket hangsúlyozva járultunk hozzá az eszmecseréhez. Pl.:

-         nem elméleti - továbbképző kongresszust akarunk, hanem gyakorlati tapasztalatcserét;

-         a kongresszust előkészíteni a nemzeti családmozgalmak tapasztalatainak összegyűjtésével;

-         a kongresszus után az eredményeket összefoglalni és biztosítani, hogy azok visszakerüljenek és beépüljenek az egyes nemzeti családmozgalmakba;

-         bevinni és elterjeszteni az egyházban és Európában a háziszentélyt és szeretetszövetséget mint a családok 60 éve kipróbált és bevált útját;

 

Varga Karcsi hozzászólásában részletesen elmondta a nemzeti kongresszusokról elgondolását: Bármiféle kongresszus legnagyobb hozadéka a kapcsolatok. Többen, akik az előző schönstatti kongresszusok valamelyikén kint voltunk Schönstattban, olyan ismeretségeket kötöttünk, amelyek mind a mai napig élnek: családok közötti rendszeres találkozások, gyerekek cserekapcsolatai. Ebből kiindulva született a javaslat, hogy 2011-13 között országonként külön-külön, de nemzetközi családnapokat tartsunk. Így sok lehetőség lenne a személyes kapcsolatok erősítésére, ami amúgy is fő cél. Minden bizonnyal lesz olyan ország, amelyik csak egyet tart a három év alatt, de pl. a németek lehet, hogy többet is szerveznek évente, hiszen sok egyházmegyében önálló, erős mozgalom működik élő központtal. Kinek (melyik országnak) mire van energiája. Ezeket a lehetőségeket meghirdetnénk majd egy közös honlapon, vagy újságban. Minden ilyen nemzetközi családnapoknak lenne saját nyelve, vagy nyelvei, ha van fordító, ezen kívül – mivel a szövetség 100. jubileumára készülünk – a szeretetszövetség, és – mivel családmozgalom vagyunk – a háziszentély a közös témák. Ezeken kívül minden egyes nemzet a saját eredetiségét is jó, ha megjeleníti a családnapokon. Mi például a házaspárok útját (és a finom borokat: Karcsi magán megjegyzése).

Erre a nagy eseménysorozatra jönnének össze az egyes országokból 2010-ben Schönstattban mindazok, akik a nemzetközi családnapok szervezésében, vagy lebonyolításában aktívan részt vesznek: szervezők, előadók, pénzügyi szakemberek, …

 

Mindezek hangsúlyozásával tulajdonképpen visszatértünk ahhoz a kezdeti célkitűzéshez, amivel éppen 10 éve a Háziszentély-Kongresszuson Tilmann atya elindította ezt a folyamatot.

 

Szombaton este 21-22 óra között Kentenich atya sírja körül gyűltünk össze, hogy köszöntsük őt. Azért imádkoztunk, hogy részesüljünk karizmáiban és újólag elfogadjuk, megújítsuk küldetésünket.

Ennek az egy órának az alakítását ránk, magyarokra bízták. Az elcsendesülés után visszaemlékeztünk az éppen 60 évvel ezelőtt alapított első háziszentélyekre, majd megkértük Werner Kuller schönstatti atyát, hogy olvassa fel Kentenich atya alapító levelét. Ez után kis csendet tartottunk, majd következett a kör:

Mit üzen nekem Kentenich atya?  Mi érintett meg? Mit válaszolok rá?

Az egyes nemzeti küldöttségek egymás után odaálltak a szarkofág elé, meggyújtották a gyertyájukat (Varga Erika és Karcsi saját készítésű ajándéka) és hangosan felolvastak egy mondatot  - ami megérintette őket, amit számukra Kentenich atya most üzent -   az elhangzott alapító levélből majd hozzáfűztek egy kérést vagy ígéretet vagy köszönetet...

 

Megindítóan szép, meleg és mély volt ez az egy óra. Kentenich atya érezhetően köztünk volt. Közben négy nyelven: német, magyar, francia és angol nyelven is elénekeltük a Háziszentély-Kongresszus énekét:

„Mária házában otthon vagyunk.

Itt megpihen a lélek, erőt kapunk.

Szeretetben együtt vagyunk mindnyájan.

Mária házában otthon vagyunk.”

Közösségi esttel zárult a nap. Előkerültek a nemzeti specialitások: finom skót whisky, borok, magyar pogácsa, sonkák, sütemények stb. Felszabadult beszélgetésekben, nevetésben és éneklésben feloldódott a nap fáradtsága.

 

Vasárnap délelőtt a szeretetszövetség előkészítése volt a téma. Egyes országok vetített képekkel kísérve bemutatták a szeretetszövetséggel kapcsolatos szokásaikat (és ezzel együtt közösségeiket is). Mi is levetítettünk egy kis összefoglalót már korábban az április 5-i jubileumról, a háziszentély létesítésről ill. szeretetszövetség kötésről. Az ő előkészületük adta a beszámolónk vezérfonalát.

 

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a részvétel egy ilyen nemzetközi fórumon kihozza és megerősíti a saját eredetiséget. Újra átélhettük, hogy Tilmann atyától milyen jó alapozást és nevelést kaptunk. Nagyon jó volt, hogy a magyar küldöttség két házaspárral vehetett részt. A hosszú úton és a fórumon is bőven volt alkalom a megbeszélésekre. És tovább épültek a nemzetközi személyes kapcsolatok…

 
EUROPA-FORUM 2009 Nyomtatás

EUROPA-FORUM 2009. május 8-10. Schönstatt

 

   Péntek este gyűltünk össze a Haus der Familie /családok háza/ épületében, 12 ország képviselői…Először, szerettünk volna gyökereinkre visszatekinteni, majd kapcsolatot teremteni alapítónkkal, Kentenich atyával. Ezért a Kockáztatni bátor kilencedet,- amit előző nyolc napban már otthon ki-ki imádkozott -   közösen fejeztük be, majd Kentenich atya gondolataiból olvastunk, s meggyújtottuk képe előtt a gyertyát.

    Ezt követően egy bemutatkozó kör vette kezdetét, ahol minden házaspár,  nővér és atya elmondta, milyen szép nemzetközi tapasztalatokra tett eddig szert. Színes szalagokkal jeleztük az egyes nemzetek kapcsolódását, minden színes szalag útja – mint a mi utunk is egymáshoz! – Szűzanyánkon keresztül vezetett, akinek képe a kör közepén helyezkedett el…

   Egy szép portugál imádsággal fejeztük be az estét, a légkör oldott és családias volt, annak ellenére, hogy 60 résztvevő ült a körben.

 

   Szombaton reggel angol nyelvű szentmisén vettünk részt az ősszentélyben, Pater Bryan – aki csak úgy sugárzott! - és a házaspárok csupa ismert énekkel örvendeztettek meg minket.

Délelőtt atyatanulmánnyal mélyítettük alapítónkkal a kapcsolatot, csoda, hogy 60 ember milyen fegyelmezetten és mélyen tudott együtt dolgozni!

Majd az előkészítő országok bemutatták kongresszusi terveiket, s a többiek értékes gondolatokkal gazdagították a már amúgy is szépen kimunkált terveket.

   Délután az egyes nemzetek elmesélték a nemzetközi előkészület 2011-13-ig esedékes rendezvény-ötleteiket.

   Este az alapító kápolnában kezdődött a találkozó legmélyebb része, ahol Kentenich atya sírja körül a 12 európai ország közösen imádkozott. Különösen szép volt, hogy az elmélkedést Horvátország vezette, akik első szentélyük szentelésére készülnek…

   Késő este aztán előkerültek a nemzeti specialitások, nagyon vidám, kötetlen együttlét vette kezdetét!

 

   Vasárnap délelőtt kis kapcsolatba kerültünk a világ-találkozóval, Gertrud-Maria nővér és mások beszéltek vetített képekkel kísérve, összeszedetten a találkozóról.

Arató-körrel zártuk összejövetelünket, ahol érzékelhető volt, ismét tettünk egy lépést, hogy EURÓPA EGY CSALÁDDÁ VÁLJON…

   A családok szentélyében egy igazi nemzetközi misével búcsúztunk egymástól, s végül minden házaspár kapott egy személyes „levelet” Kentenich atyától,  /alapítónk keze Karola és Herbert Frick voltak…/

   A szentély előtt körben állva,  énekelve, kezet fogva vettünk búcsút egymástól, s még maradtunk volna szívesen, DE  találkozunk 2010-ben!!!

 

   Nagy öröm és feladat volt, hogy egy ilyen rangos nemzetközi találkozó moderátoraként dolgozhattunk, köszönjük Szűzanyánk segítségét, hogy  a visszajelzések tükrében szépen sikerült! Hazánkat Alice és Kálmán, Erika és Károly képviselte…

 

 
Europa- Forum 2007. Nyomtatás

Europa- Forum  2007. december 14-16. Kahlenberg

           Az Europa-Forum munkájába most először kapcsolódtunk be, Alice és Kálmán felkérésére.

A karácsony előtti hétvégét hétgyermekes családként nem volt könnyű e munkának szentelni, de visszatekintve szép élményekkel tértünk haza.

          A találkozó az Europa-Forum belső magjának részvételével zajlott, Ausztria/mint koordinátor/, Németország, Svajc, Spanyolország, Csehország /ők megbetegedtek/ és Magyarország képviselői voltak a meghívottak.

          A közös munka a 2014-es schönstatti 100 éves jubileum előkészítésére irányult.

Nekünk, magyaroknak talán korainak tűnik ez a készülődés, de „németesen” így szokás…

       S talán valóban nincs is olyan messze 2010, amikor a száz éves jubileumra való felkészülési időszak elkezdődik.

          Különböző nézetek, eltérő vélemények kereszttüzében – egy meglehetősen nehéz egyeztetési folyamat végén - a Szűzanya tett csodát, s végül mindannyian elégedetten zártuk a találkozót.

          Megszületett a közös döntés: 2010-ben Schönstattban rendeznek az európai schönstatt-mozgalmak egy kislétszámú találkozót, ami az elindítója lesz a száz éves jubileumra rendezendő ünnepi előkészületi időszaknak. 2014-ben szintén Schönstattban egy nagy ünnepi találkozó lesz a jubileum csúcspontja.

A kettő között, 2011-13-ig minden európai schönstatt mozgalom, minden nemzet, saját országában rendezhet nemzetközi találkozót, családnapot, kiállítást, vagy amit gondol.

          A találkozó központi értékéül, mottójául közös gondolkodás folyományaként egy jelmondat is megszületett: „ Mit Dir in Liebe verbunden”= Veled – a szeretetben összekapcsolódva…

Fontos volt számunkra a kapcsolat, a kötődések, s mindez Mária szeretete által egybefűzve.

Talán sikerülhet saját házunk, saját mozgalmunk megerősödése által kifelé, a nemzetközi egység felé is nyitni, s más országok jó tapasztalatai által új lendületet kapni.

          Megtapasztaltuk, hogy a magyar schönstatt nemzetközi mezőnyben is kiváló, s ismét hálásak voltunk azért, hogy schönstatthoz tartozhatunk…

          S hogy az utazások és az előkészület ne csupán a családok pénztárcáját terhelje, rögtön pályázatot is írt  Busse atya, /Németország/ , melyben Magyarország is partnerként egyike a kilenc európai országnak. Ennek elbírálása nyárra várható.                   Varga Károly és Erika

 

Samoborban jártunk…

Horvátország Családakadémiájának meghívására 2007. december 29-30-án.

 

     A legfiatalabb Családakadémia a horvátoké.

 Osztrák segítséggel alapították meg nyáron.

A résztvevő családok életkora változatos, egy közös bennük, hogy mindnyájuknak fontos a házasságuk, s szeretik a Szűzanyát. Az egész mozgalmuk más, mint nálunk, a családok nem olyan nagy számban vannak jelen. A zarándok-mozgalom erősebb, s az egyedülállók vannak többen. Ezért is hatalmas dolog, hogy az első évfolyam elindult. Rita és Róbert előadása „ A szabadság pedagógiája”, nagy hatást gyakorolt a házaspárokra. Nyitottságuk, őszinte, mély hozzászólásaik arról tanúskodtak, hogy fontos nekik is gyermekeik nevelése. „Hogyan hódította meg országunkat Kentenich atya a Szűzanya megbízásából?”- erre a témára kértek fel minket, kíváncsiak voltak a magyar Családakadémia megalakulására.

Kérdéseikből, melyeket utóbb feltettek, arra következtettünk, hogy mindnyájan törekszenek egy igazán jó családakadémia megélésére… A közösen ünnepelt misék után, melyek többnyelvűek voltak, mindig eleven kapcsolatot teremtettek a Szűzanyával, a korsó állandó használata szép volt számunkra. Mindig kértek és felajánlottak. Ez az áldott légkör, a Szűzanya jelenléte volt a meghatározó élményünk. A hétvégén részt vett Monsignore SESO, a családok lelkiatyja, aki schönstatti atyaként ülte végig – olykor bóbiskolva – az egészet. Nagyon kedves ember volt, már nyugdíjas korú.                       

Beszélgettünk is róla, milyen szép tőle, hogy végigül úgy egy családok részére szervezett hétvégét, hogy neki nincs más szerepe benne, mint misét mondani. Ez a jövő egyháza talán, hogy a házaspárok előadnak, aktívak, s a  „háttérben” ott bóbiskol az atya…?

S nem sokkal hazaérkezésünk után, levelet kaptunk, Monsignore SESO váratlanul, hirtelen meghalt…

          Azóta is sokat jár gondolatainkban, s emlékét szívünkben őrizzük…                                           

Varga Károly és Erika

 

 

 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BESZÁMOLÓ Nyomtatás


2010. január 9. Óbudavár – gyakorlati zsinat

 

 

Kedves Atyánk!

 

   A Mennyei Atya kiválasztott Téged, hogy Európa családjainak Atyja légy.

Mi, mint eszközeid és munkatársaid készek vagyunk arra, hogy szolgáljuk a nagy művet, Európában a családok között.

Mutass utat és adj erőt, hogy eredeti hivatásunkat mindig szem előtt tartsuk, szeressük és támogassuk, hogy így Benned, Atyánk az európai családmozgalmak egy nagy családjává váljunk.

Amen

/Tilmann atya és Mariza nővér által szövegezett ima/

 

 

Időpont

EU-FÓRUM

   MIDILI

MIt Dir In LIebe verbunden

„A szeretetben összekapcsolódva Veled”

 

No. Ausztria, Mo. Lo. Cseho. Spanyolo,Anglia,Skócia, Horváto,Svajc, Portugália, Fro, Belgium

No. Ausztria, Mo. Lo. Cseho. Spanyolo,Anglia,Skócia

 

 

 

1998

Háziszentély Kongresszus

 

 

2004

Európai Családkongresszus

 

 

 

EU FÓRUM megalakulása

 

 

 

Csermák és Gódány házaspár

kapcsolattartásával

 

 

 

 

2007.dec.16.

Bécs – lelki előkészítő csoport találkozója

Megszületik jelmondatunk:

„A szeretetben összekapcsolódva Veled”

A MIDILI projekt elvi kidolgozása

2008. május

Schönstattban Európa Fórum találkozó

 

2008. aug.

 

MIDILI projekt nyer a pályázaton

2008.szeptember

 

Megérkezik a MIDILI pénz

2008. november

München – lelki előkészítő találkozó

A MIDILI projekt részletes megvalósítási tervének megbeszélése

2009. január 9.

 

Beszámoló TECSENGÓNAK

Cikk az Oázisba, Hírlevélbe

 

 

Schönstatti világtalálkozó

Gódány házaspár képviseli Mo-t

2009. április 14.

 

Osztrák delegáció fogadása Budaörsön a moderálás tapasztalatainak átvétele

2009. május

Schönstattban Európa-Fórum találkozó - moderálás

Tapasztalatcserék a MIDILI keretében

2009. június

 

MIDILI honlapra cikkek fordítása

Oázisba, Hírlevélbe cikkek írása

 

 

Müncheni szentély jubileumán Németh házaspár képviseli Mo-ot

 

 

Skót vendégek Magyarországon /Kennedy/

 

 

Tempus tapasztalatcsere nap

 

 

Részbeszámoló elkészítése

 

 

Német vendégek Magyarországon /Frick/

 

 

Horvátország első schönstatti szentélyének szentelése

Gódány, Oláh házaspár

2009. szeptember

 

Beszámolónk pozitív értékelést kapott

2009. november

Varsó – lelki és szervezési előkészítő találkozó

MIDILI tapasztalatcserék

 

 

Beszámoló írása a TECSENGÓnak,

Cikk az Oázisba, Hírlevélbe

2009. december

 

Beszámolók, magyar tapasztalatok írása a www.midili.eu honlapra magyarul és németül

 

2010. január 29-31.

Bécs – lelki és szervezési csoport találkozója

MIDILI utolsó tapasztalatcseréje

 

2010. május 20-24.

Schönstatt Start-Kongresszus

A 2014. jubileum készületének megnyitó munkakonferenciája

Hat magyar házaspár…

Tervben:

További közös pályázási projektek EU-hoz…

 

 

A MIDILI projekt záró beszámolójának és elszámolásának elkészítése

2010. július 3-11.

Német csoport Magyarországi családnapja Tihanyban

 

2011.

Nemzeti rendezvény nemzetközi részvétellel

F:  Abai házaspár

 

2012.

Nemzeti rendezvény

Nemzetközi részvétellel

F:  Zajkás házaspár

 

2013.

Nemzeti rendezvény

Nemzetközi részvétellel

F:  Varga házaspár

 

2014.

A szeretetszövetség 100. jubileumára Schönstattban nagy Családkongresszus

 

/összeállította:  Varga Károly és Erika/

 

 

2010. Pünkösd  Schönstatt    -   Kongresszusi meghívó szövege:

 

 

Európa együtt növekszik.

Mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy alakítsuk kontinensünk jövőjét.

 

Európai Családkongresszus Schönstattban 2010 Pünkösdjén.

Minden korban voltak az egyházban olyan emberek, akik éber tekintettel és beleérző szívvel érzékelték korunk rejtett és szemmel látható ínségeit, és arra választ  adtak.

Szembesülve az éhséggel, betegséggel és tudatlansággal, ezek az emberek Isten hívását meghallva gondoskodtak kenyérről, kórházról és iskoláról.

Ma, a kapcsolatok problémája foglalkoztatja az embereket. A megfeszített és széttört kapcsolatok a családban lelki sebeket hagynak hátra.

Az új sérülésektől való félelem és a barátságok építésére és ápolására való képtelenség a magányba űz.

Sokaknak nehezére esik, hogy lelki közelséget ajándékozzanak másoknak és törődjenek valakivel.

Kentenich József, aki az árvaházban nevelkedett, saját megtapasztalásából fakadóan érzékeny volt a szegénység e modern formája iránt. Az ő gyógyulási és érési útja sokak számára, akik találkoztak vele, a kapcsolatok ínségéből a kapcsolatok gazdagságához vezető úthoz segített.

 

„A SZERETETBEN ÖSSZEKAPCSOLÓDVA VELED”

 

A harmadik európai házas- és családkongresszus Schönstattban Kentenich atyának ezt az útját és e szükség megszüntetésének sokféle módját

Szeretné bemutatni és lehetővé szeretne tenni egy európai tapasztalatcserét.

Kezdeményezésének legfontosabb helye a család.

A kongresszus napjai a súlypontoknak megfelelően e témákat járják körül.

Hogy tudunk szilárd kapcsolatokat építeni?

Hogy tudunk tapasztalatokat szerezni és ezeket gyermekeinknek továbbadni?

 

A kongresszus három napjának

súlyponti témái:

 

* Tudni, hol vagyok otthon?

         ­­­* HELYI KÖTŐDÉSEK

* Tudni, kiért vagyok?

         *  SZEMÉLYES KÖTŐDÉSEK

*  Tudni, mi felé irányuljak?

         *   ESZMEI KÖTŐDÉSEK

 

Programelőzetes:

 • Bevezető előadások
 • Munkacsoportok
 • Ötletbörze
 • Kötődések útja
 • Szentmise  /a német püspökkari konferencia elnökével, Robert Zollitsch-csal/
 • Pünkösdi Mária-dicséret
 • Népek estéje
 • Sok találkozási lehetőség Európa más országainak családjaival.

 

Schönstatt-családok találkoznak egymással Európa különböző országaiból, hogy tapasztalatokat cseréljenek a szilárdabb családi és társadalmi kapcsolatok építéséről.

 

      Meghívottak:

Az európai család-munka multiplikátor családjai és munkatársai

A családi élettel kapcsolatos munka iránt elkötelezettek és érdeklődők

    Helyszín: Schönstatt – Vallendar, DE            

Kezdés:    2010. május 20. 18.00 vacsora

Befejezés: 2010. május 24. ebéd után

 

 
A lelki növekedés helye: a család Nyomtatás

2004. március
Belső előkészület 3.
Családkongresszus, Schönstatt, 2004. április 28- május 2.

P. Elmar Busse: A lelki növekedés helye: a család

Pillantás a korba

Matthias Horx a fejlődés 2004 évi irányzatairól kiadott jelentésében írja:

"Szelfnessz és wellnessz 2."

A „szelfnessz” utat mutat az önmagunk feletti illetékesség kultúrája felé. De nem kell a „wellnessz”-t sem egyszerűen eldobni. Mert a wellnessz egy olyan igényt érint, mely messze több, mint az élvezet és kikapcsolódás utáni vágy. A wellnessz fogalom lényegében rákérdez a jólét és az életminőség mibenlétére. Ezen a területen új gondok és igények jönnek létre: a nagyobb hozzáértés keresése, saját élet kialakítása, a tágabb értelemben vett jólét keresése. Ezt nevezzük „selfnessz”-nek. A selfnessz jellemző tulajdonságai:

 • Képesség és lehetőség az egészséges táplálkozásra, sportolásra, az erőnlét megőrzésére(illetékesség a testünk felett)
 • Képesség és lehetőség a munka és az élet közötti egyensúlyra és pozitív érzelmi kapcsolatokra a szociális környezettel, a párkapcsolatban, szakmában, családban (érzelmi illetékesség az élet felett)
 • Képesség és lehetőség az önálló döntésekre komplex élethelyzetekben és krízisekben (illetékesség az életrajzi növekedés felett),
 • Képesség és lehetőség a tanulásra és a tudatos tapasztalatszerzés folytatására magas életkorig (illetékesség önmagunk kiérlelése felett)

A következő években ez illetékességek körül egy „wellnessz-2 hullám” fog kialakulni, amelynek középpontjában már nem egy múlékony kikapcsolódás áll, hanem maradandó önformálás.

Az utazási irodák tele vannak olyan programajánlatokkal, melyekben nemcsak élményeket, hanem tartós átalakulást ígérnek/szerveznek („selfness travelling”). Az új valuta: „találd meg önmagad” számtalan közepes termék nagy szlogenjévé lesz, és leváltja az elmúlt évek „fejezd ki önmagad” szlogenjét.

Kereslet van a szelfnessz iránt a vállalkozásoknak és továbbképzések térségében is. Üzleti körökben a felkészítési és betanítási folyamatok egyre inkább bizonyos nívószint elérését célozzák meg, a-mellyel az új illetékességet mérik. Egyre meggyőződésesebben mondják a fogyasztók: „Ezt nem lehet kívülről megoldani!” – vagy „Felelős vagyok önmagamért, ezt nem lehet egy termékkel megoldani!” A szelfnessz tendenciát támogatják a politikai-szociális keretfeltételek.

A szociális állam krízise és a munka világának változása az egyénektől alapvetően több alkalmazkodóképességet kíván. A női és férfi szerepek krízise hatalmas ösztönzést jelent az érett szeretet útjai felé. Az életkor kitolódása miatt idősebb korban is szükség van az aktív hozzáértésre.

Az egészségügyi problémákat is egyre növekvő mértékben az önmagunk iránti felelősség összefüggésében tekintik és kezelik.

„A WELLNESSZ KITÖR A KÉNYEZTETÉS ÉS KIKAPCSOLÓDÁS UTÁNI VÁGY ELŐSZOBÁJÁBÓL, ÉS ÖNMAGUNKON VALÓ KÖVETKEZETES MUNKÁVÁ LESZ.”

Pillantás a Bibliába

Február végén megkezdődött a Nagyböjt. Hallottuk Keresztelő Szent Jánosnak és Jézusnak a megtérésre szólító felhívását: „Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jóhírében." (Mk 1,15) A Hegyi Beszédben pedig (Szt, Máté szerint) Jézus úgy fogalmazza meg Isten Országának kilenc irányelvét, hogy közben a múltat tudatosan leértékeli: „Hallottátok a régieknek szóló parancsot:… Én pedig azt mondom nektek:” Jézus elvárja hallgatóitól, hogy kitörjenek a régi hagyományos érték-normák közül, amikor az ellenségszeretetről, a házastársi hűségről, a böjt és a jótékonykodás módjáról van szó. A katasztrófákat sem Isten büntetéseként értelmezi, hanem a megrázkódtatást mint ösztönzést a személyes megtérésre mindenkinek ki kellene használni. (Lásd Lk 13,1-5) A farizeusokhoz - akik a vallásosságról és az életszentségről alkotott elképzeléseikben otthonosan berendezkedtek - kemény szavakkal fordul Jézus. A farizeusok elleni provokatív 7 jajkiáltás (Mt 23) egy próbálkozása volt, hogy mégis őket is megváltozásra bírja. A vége azonban a rezignált megállapítás: „ Jeruzsálem!… Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit - de ti nem akartátok.” (Mt 23,37) Jézus mindig újra elvárja a tanítványaitól, hogy az elképzeléseiket és önmagukat megváltoztassák. Péternek a Messiásról alkotott elképzeléseit kell korrigálni; a becsvágyó Zebedeus fiúknak meg kellett változtatniuk a sikerről és karrierről alkotott elképzeléseiket. Jézus hatalmának bizonyítékaival szemben a tanítványok hite mindig túl kicsinek bizonyul, és Jézus ezt kifogásolja is bennük. Valóban nem lehetett könnyű elviselni az Istenember közelségét. Valószínűleg a tanítványok gyakran úgy érezték, hogy Jézus túl sokat követel tőlük. De ott volt a másik oldal is: Annak meg örültek, hogy részesültek Jézus hatalmában (Lk 10,17-20); magával ragadó élmény volt a csodák átélése. Jézus maga boldognak mondja a tanítványait, mert szemükkel látták és fülükkel hallották, ami után oly sokan vágyakoztak (lásd Lk 10, 23). Sőt Jézus még azt is mondja, hogy az ő igája édes és az ő terhe könnyű (Mt 11,29f).

Az intenzív lelki növekedésről, mit a Jézussal való találkozás válthat ki, Szt. Pál így ír:

„Nem mintha már elértem volna, s tökéletes volnék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, mert már Krisztus Jézus is magához ragadott. Testvérek, én nem gondolom, hogy már magamhoz ragadtam. De ezt igen: Felejtem, ami mögöttem van, s az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyre Isten fölülről hívott meg Krisztus Jézus által.” (Fil 3,12-14)

Pillantás Schönstatt alapítójára

Amikor Kentenich atya 1912-ben spirituális lett, a székfoglaló beszédében így szólt a fiatalokhoz:

„…De egy világ, mely örökké régi és örökké új, a mi saját belső világunk ismeretlen és kikutatlan marad. Az emberi lélek átvilágítására nem találtak fel semmiféle új módszert.

„A szellem minden területét kiművelik, az összes képességeket kibontakoztatják, de gyakran épp a hallhatatlan lélek legmélyebb, legbensőbb és legfontosabb területe sivár pusztaság marad...” - így panaszkodnak éppen most az újságok is. Korunk bensőleg ezért olyan borzasztóan szegény és üres…

Igen, előre a belső világunk felderítésére és meghódítására a céltudatos önnevelés útján! Minél nagyobb a külső haladás, annál jobban mélyüljünk el bensőleg! Ez az a kiáltás és jelszó, amelyet mindenfelé továbbadnak nemcsak a katolikus, hanem az ellenséges táborban is.

Mi is csatlakozni akarunk ehhez a modern törekvéshez a képzettségünk mértékének megfelelően. A jövőben nem engedhetjük meg, hogy a tudás uralkodjon rajtunk, hanem nekünk kell uralkodnunk a tudás felett. Tarthatatlan állapot, hogy amíg különböző idegen nyelveken már tudunk beszélni, addig a szívünk nyelvének az ismeretében és megértésében utolsó kontárok vagyunk. Minél mélyebben bepillantunk a természet működésébe és felépítésébe, annál hozzáértőbben kell szembeszállnunk bensőnkben az elemi és démoni hatalmakkal!

A tudományokban való előrehaladásunk foka legyen egyúttal a belső elmélyülésünk és lelki növekedésünk mértéke is. Különben a bensőnkben üresség és hatalmas szakadék keletkezik, mely mély boldogtalanságot eredményez. Tehát fel az önnevelésre! Ezt kívánja gondolkodásunk idealizmusa és a szívünk vágya, ezt kívánja a társadalom és azok az emberek, akikkel majd a későbbiekben kapcsolatba fogunk kerülni. Mint papoknak egyszer majd mély és tartós hatást kell gyakorolnunk a környezetünkre. Ezt végső soron nem a tudásunk csillogásával fogjuk elérni, hanem a személyiségünk belső gazdagsága által.

Mindenekelőtt meg kell ismernünk egymást, és ki kell alakítanunk egy szabad, a képzettségnek megfelelő párbeszédet.”

Ez a törekvés egész papi működésén végigvonul. Olyan légkört igyekszik kialakítani maga körül, amelyben az emberek lelkileg növekedhetnek. Később e vágya fejeződik ki az „Új ember eszménye” c. művében (1951-ben írja): „Az ezzel megjelölt eszmény ősrégi és mindig új. Ősrégi, mert minden évszázad erre törekedett. Mindig új, mert az áteredő bűnnel terhelt természet mindig visszahúz, hogy polgári jóllakottságban pihenjen meg és megelégedjen az egalizáló középszerűséggel. Az itt elgondolt „új ember”: szellemtől átlelkesült és az eszményhez kötődött ember távol minden formalizmustól és formátlanságtól.”

Pillantás az alakító lehetőségeinkre

Ha helyes Matthias Horx trendanalízise, akkor az idő nekünk dolgozik; akkor Kentenich atya eredeti törekvése egyszer csak találkozik az új koráramlattal. Akkor pedig mindannyiunk előtt ott fog állni a kérdés: Hogyan tudnánk az életmódunkat még hatékonyabban és szélesebben felkínálni a tendenciákat ismerő embertársainknak, akik készek önmaguk folyamatos alakítására?

De mindezek előtt már ráébredünk arra, hogy nem várunk addig, amíg a gyerekeink felnőnek, és iszonyatosan drága menedzser-szemináriumokon kell ezt megtanulniuk. Hanem a saját négy falunk között olyan légkört hozunk létre, ahol sikerülhet lelkileg növekedniük.

Mint szülők kicseréljük tapasztalatainkat, hogy az utóbbi időkben milyen előrehaladásokat figyeltünk meg gyermekeinken.

Szóvá tesszük a társunknak, ha bizonyos pozitív változást veszünk észre rajta. Születésnapok előestéjén visszatekintünk az elmúlt évre, és örülünk az észrevett lelki növekedésnek.

Belehallgatunk a lelkünkbe és a vágyainkba és elhatározunk erre a nagyböjtre egy konkrét kis fejlesztő lépést. (Hiszen még eléggé az elején vagyunk!)

Gyorsabban kimászunk a gödörből, ahová a magunkban vagy a családtagjainkban való csalódás miatt estünk. Teret engedünk a reménynek, hogy Ő, aki megkezdte jó művét bennünk, be is fogja fejezni. (lásd Fil 1,6) A visszaütésekből nem csinálunk drámát. Ezek egyszerűen hozzátartoznak a növekedéshez.

Beismerjük magunk előtt a szorongásokat, melyek minden változással együtt járnak. Mert a növekedés mindig átmeneti állapot is. Kérjük Istentől a bátorságot, és kölcsönösen bátorítjuk egymást, amíg a növekedés sikerei új biztonságot és új önbizalmat ajándékoznak nekünk.

A Szűzanyát a háziszentélyünkben a lelki átváltozás királynőjévé koronázzuk, ha családunk egyik tagja minden erőfeszítésünk ellenére sem halad a jó irányban. Felajánljuk mindezt a kegyelmi tőkéjébe azzal a kéréssel, hogy vigye végbe az átváltozás csodáját a mi „anyaszomorítónk“ életében.

Egy utolsó kérés

Kérem, gyűjtsék össze megfigyeléseiket és kísérletezzenek a családjukban! Ez a család minden tagjának jót tesz. Továbbá a jó tapasztalatokat a Családkongresszuson másoknak is továbbadhatják. Az első keresztényekről hírlik, hogy mindenüket megosztották egymással. Tetőről, ételről, ruháról a legtöbbünk tud maga gondoskodni. A pluralista társadalomban azonban gyakran hiányzik a tájékozódási lehetőség; hiányzanak a praktikus tapasztalatok arra, hogyan lehetséges ma hosszútávon az (ön)nevelés. Tájékozódás és ösztönzés - a felebaráti szeretet e formái fogják a Kongresszust kiformálni.

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Következő > Utolsó >>

Találatok 397 - 405 / 434
 
Top! Top!