Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2018.08.15 [20:36]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Női lélek
A Családakadémia előadásai Nyomtatás

Az előadók előadásaikat szív-témájukból állították össze.
Arról beszélnek, amit Schönstatt lelkiségéből a saját családjukban átéltek, megtapasztaltak.

 

Az előadások meghívhatók plébániákra, iskolákba, családközösségekbe, házaspároknak szervezett lelki napokra...

Az előadások listája folyamatosan bővül. Az előadások 2014. októberi listája ide kattintva nyitható meg (PDF, 402 kB)
Kapcsolat és meghívás: info@csaladakademia.hu

Az előadásokért 5.000 Ft tiszteletdíjat és útiköltségtérítést örömmel elfogadunk, melyből 2.500 Ft-ot a házaspár a gyermekeire fordít, kárpótolván őket, hogy mellőzniük kellett a szüleiket néhány órára. A másik 2.500 Ft-ot pedig a Családakadémia használja fel egyesületi céljaira. Kérjük a szervező családokat, az előadók meghívásakor vegyék figyelemben a fentebbieket. Köszönjük!

 
Hírlevél Nyomtatás

Aki szeretné, "Kentenich atya gondolatai az év minden napjára" és "Tilmann atya válaszol" rovatunk friss tartalmáról emailben is értesülhet. Ha feliratkozik hírlevelünkre (feliratkozáshoz kattints ide), naponta küldünk egy-egy idézetet Kentenich Józseftől, hetente pedig egyet Tilmann atyától.

 
Bemutatkozás Nyomtatás

A nemzetközi apostoli Schönstatt mozgalom egy megújulási mozgalom a katolikus egyházon belül, amelyet 1914-ben alapított P. Kentenich József és fiúközössége Németországban, a Rajna menti Vallendar város Schönstatt nevű kollégiumában. Kentenich atya palottinus szerzetes és a schönstatti diákotthon spirituálisa - lelki vezetője - volt.
Alapításuk célja önnevelésük művének felgyorsítása és az új korszak számára egy új keresztény embertípus és közösség kinevelése. A mozgalomban központi helyet foglal el a Máriával kötött Szeretetszövetség, melyet Kentenich atya és közössége kötött 1914. október 18-án. Minden új tag és közösség azáltal lép be a mozgalomba, hogy bekapcsolódik a szeretetszövetségbe. A Szeretetszövetség kölcsönösen ígéreteket és elvárásokat fogalmaz meg. Schönstatt nem egy új tanítás vagy módszer, hanem elsősorban új kegyelmi erőforrás, mely a Szeretetszövetségből és Mária Schönstatti szentélyéből árad ki.

A lelkiség három fő tartó oszlopa:

- határozott küldetés és hivatástudat

- a Gondviselésbe vetett gyakorlati hit

- kifejezett Máriás jelleg.

 

 

Mária Schönstatti szentélye

Schönstatt szervezeti sajátossága: sok független közösség szabad szövetsége, melyek az igények, lehetőségek és az elkötelezettség szerint mintegy koncentrikus körökben helyezkednek el a kegyelmi forrás körül. Legkívül vannak a mozgalommal csak szimpatizálók köre. Ezen belül helyezkednek el az ún. Nép- és Zarándokmozgalom majd a liga közösségek: pl. papok, férfiak, nők, családok, fiúk, lányok stb. ligája. Szorosabb elkötelezettséget jelentenek a szövetségek: papok, nők, férfiak, családok szövetsége stb. A mozgalom magját az ún. kötelékek képezik: a Schönstatti atyák, a Mária-nővérek, Schönstatti nők, Mária-testvérek és a családok köteléke.
  
Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2013. Nyomtatás

Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

1. A 2013 évi gazdálkodás bemutatása:

 

FORRÁSOK

 

Fennálló kötelezettség (tartozás) 2 000 000
   
Nyitóegyenleg  
Folyószámla 1 390 142
Pénztár 387 540
Nyitóegyenleg összesen 1 777 682
   
Jóváírások  
Támogatás 10 293 000
1% 15 299
Kamat 1 431
Összes jóváírás 10 309 730
ÖSSZESEN: 12 087 412
   
TERHELÉSEK  
Támogatás Egyesületnek (felújításra) 3 059 887
Anyagvásárlás (felújítás) 1 080 399
Kölcsön visszafizetése 2 000 000
Betét lekötése 4 000 000
Bankköltség 8 307
Összes terhelés 10 148 593
   
Záróegyenleg  
Folyószámla 1 560 861
Pénztár 377 958
Záróegyenleg összesen 1 938 819
ÖSSZESEN: 12 087 412

 

Az Alapítvány egy magánszemélytől 2011-ben 2 millió Ft visszatérítendő támogatást kapott a központ építéséhez. A támogató a lemondott a 2 millió Ft támogatási összeg visszatérítéséről.

 

 

2. Közhasznú tevékenység:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése, a meglévő ingatlanok felújítása. A 2013 évi költségek az Óbudavár, Fő u. 4. sz. alatti MHC ház utolsó traktusának felújítására vonatkoznak közvetlen anyagvásárlással, illetve a Családok a Családért Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyújtásával, melyet egyes kivitelezői számlák kifizetésére utaltunk át. Megvalósult a tető hőszigetelés felújítása, a 4 fürdőszoba felújítása, a gépészeti rekonstrukció során gázkazán csere korszerű kondenzációs kazánra, valamint tetősíkban elhelyezett napkollektorok telepítése.

 

                        MHC-ház felújítása 2013-ban összesen:                                           4.140,- eFt

 

3. Költségvetési támogatások felhasználása:

Az Alapítvány a 2011 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2012-ben 15 eFt költségvetési támogatást kapott közcélú felhasználására, melyet 2013-ban az MHC-ház felújítására fordította.

 

4. Köszönetnyilvánítás:

A Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz 2013-ban anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

 

 

Óbudavár, 2014. május 12.                                                   Therné Rapcsák Ágnes

                                                                                                 kuratóriumi elnök

 
Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2011. Nyomtatás

Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

EGYSZERŰSÍTETT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

 

1. A 2011 évi gazdálkodás bemutatása:

 

FORRÁSOK  
Nyitóegyenleg  
Folyószámla 471 034
Pénztár 328 580
Nyitóegyenleg összesen: 799 614
Jóváírások  
Adományok 5 492 000
Kölcsön 3 000 000
Támogatás visszafizetése 1 175 000
SZJA 1% 44 352
Kamat 1 327
Összes jóváírás: 9 712 679
Összesen: 10 512 293
   
TERHELÉSEK  
Beruházás 7 930 946
Támogatás 1 142 000
Visszatérítendő támogatás 575 000
Anyagköltség 70 195
Bank és postaköltség 1 318
Összes terhelés: 9 719 459
Záróegyenleg  
Folyószámla 258 536
Elszámolási előleg 380 000
Pénztár 154298
Záróegyenleg összesen: 792 834
Összesen: 10 512 293

 

2. Közhasznú tevékenység:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A 2011 évi költségek a központ II. épületére vonatkoznak. (A földszinten megvalósult egy apartman, egy előadóterem, előtér és vizesblokk)

            Központ beruházása:                                                                  7.931,- eFt

3. Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány 2011-ben a Családok a Családért Egyesületnek 1.142 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Diós Turistaház felújítására.

4. Költségvetési támogatások felhasználása:

Az Alapítvány a személyi jövedelemadó 1% közcélú felhasználására 2010 évben 29.895 Ft költségvetési támogatást kapott, mely összeget 2011-ben a központ beruházásra használta fel. A 2010 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2011-ben 44 eFt költségvetési támogatást kapott, melyet 2011-ben a központ beruházására fordította.

5. Köszönetnyilvánítás:

A Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

 

 

Óbudavár, 2012. március 13.                                                       Therné Rapcsák Ágnes

                                                                                                              kuratóriumi elnök

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Következő > Utolsó >>

Találatok 433 - 441 / 451
 
Top! Top!