Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2018.10.19 [01:01]
 
 
 • German formal - Sie
 • Hungarian formal
Női lélek
Története Nyomtatás
A CSALÁDAKADÉMIA TÖRTÉNETE

A Családakadémia szervezése 1996 őszén az egyházmegyei zsinatok felhívására és a Magyar Schönstatti Családmozgalom vezetőinek egyetértésével kezdődött meg. Közös szándék volt, hogy a Családakadémia a Családmozgalom szerves részeként működjön, annak mintegy „kifelé néző arca” legyen, és így ajánlja fel a Családmozgalom tapasztalatait az egyház nyilvánossága előtt. 1996. december 29-én, Szent Család vasárnapján Óbudaváron Tilmann Beller schönstatti atya és Bíró László püspök atya jelenlétében 18 schönstatti házaspár megalapította

 a Szent Magyar Királyi Családról nevezett Családakadémiát


"A Családakadémia gondolata már évek óta itt lappangott közöttünk. Ébren tartotta és mindig újra a felszínre hozta a felelősség, hogy nem hallgathatunk arról, amit kaptunk, tapasztaltunk! Kötelességünk továbbadni megélt értékeinket minél több embernek. 

1996-ban sorozatos indításokat kaptunk ebben az irányban. Ilyenek voltak pl.: hazánk, népünk, a magyar családok soha nem tapasztalt romlása; az egyházmegyei zsinatok felhívásai, hogy a lelkiségi mozgalmak működjenek együtt a pasztorációban; a honfoglalás millecentenáriumi évfordulója; a Szent Magyar Királyi pár házasságkötésének ezredik évfordulója; az ezredfordulóra való felkészülés utolsó szakasza: a szentévek kezdete; családjaink sürgetése... 

 ...Az ősz folyamán véleménykutatást végeztünk a schönstatti családok között. Annak ellenére, hogy velünk együtt sokan mélyen átélték a gyengeség és alkalmatlanság élményét, mégis a visszajelzések egymást erősítették. Az októberi óbudavári "zsinaton" szétosztottunk egy előzetes tervezetet, azzal, hogy adják tovább és várjuk a visszajelzéseket. Aztán mindazokat, akik kifejezték részvételi szándékukat meghívtuk december 29-re, Szent Család vasárnapjára Óbudavárra az alapításra.

A Karácsony utáni rendkívül hideg időjárás, a nagy hó és csúszós utak bőven elegendő ok lehetett volna mindenkinek a távolmaradásra. De nem így történt. Megjöttek a családok és megjött Tilmann atya is Schönstattból és Bíró Püspök atya is Budapestről. Igazán szép ünnepünk volt. Mindanyian, akik ott voltunk, meggyőződhettünk róla, hogy a Szűzanya új utat nyitott meg a családok számára és új feladatokat bízott ránk. Az alapító szentmisében a püspök atya kezébe tettük a családok által aláírt ALAPÍTÓ LEVELET, melyben a Szűzanyát választottuk a Családakadémia vezetőjének és Kentenich atya közbenjárását kértük." 

A Családakadémia szervezete fokozatosan alakult ki. Az alapítás 1996. december 29-én Óbudaváron mintegy „lelki alapkő letétel” volt. Az alapítók a Családakadémia teljes kiépítését a nagy jubileumi szentévre, 2000-re tervezték. A hároméves felkészülési program kidolgozását és megvalósítását kezdetben kilenc házaspár, az ún. 0. munkacsoport vezette.

Ők határozták meg az alapelveket, a programot és hozták létre a munkacsoportokat az előadók, a szervezők és reklám és az imakör számára. A Családakadémia jogi szervezete 1998. március 28-án Budaörsön alakult meg, amit a Veszprém Megyei Bíróság 1998. június 9-én mint közhasznú egyesületet nyilvántartásba is vett. Ettől kezdve a Családakadémiát az elnök házaspár és a házaspárokból álló Elnökség vezeti.

 
Adatok Nyomtatás

A CSALÁDAKADÉMIA FŐBB ADATAI

Neve:

A Szent Magyar Királyi Családról nevezett CSALÁDAKADÉMIA, Schönstatt * Óbudavár Egyesület

Címe:8272 Óbudavár, Kistelek u. 2. Veszprém megye
Elérhetősége:E-mail:  info@csaladakademia.hu, elnok@csaladakademia.hu
Internet:  www.csaladakademia.hu
Szervezeti formája:közhasznú egyesület
Alapítva:Óbudavár, 1996. december 29.  alapszabály
Bírósági bejegyzés:1.748 – Veszprém – 1998. június 9.
Adószám:18926772-1-19
Számlaszámunk:11749039-20072076 OTP
Adományokat köszönettel elfogadunk.
Adóigazolást tudunk adni a felajánlott adományról, ha megadja adószámát.

Helyi csoportok jogi személyiség nélkül

 • Balatoni helyi csoport
 • Budapesti helyi csoport
 • Pécsi helyi csoport
 • Soproni helyi csoport
 
Szervezők Nyomtatás

SZERVEZŐ ÉS REKLÁM MUNKACSOPORT

A Családakadémia munkája talán ott bizonyult a „legeredményesebbnek”, ahol külső vagy belső szervezés révén közösséggé tudták szervezni az érdeklődőket. Ez mindig feltételezi, hogy legyenek családok, akik meg tudnak szólítani másokat, akik tudnak kapcsolatot teremteni, akik a szívükön hordozzák a többieket, a gyerekeket is, és nem csak alkalmakat szerveznek, hanem kapcsolatokat, kötődéseket építenek fel. Rendszeresen látogatva családjaikat egyre több részletre kiterjedően törődnek egész életükkel. Egy ilyen közösségnek vonzása van. Egy ilyen közösség tudja igazán jól hasznosítani a Családakadémiát.

BESZÁMOLÓK  A  KÖZGYŰLÉSRŐL (2002. március 23-24. Óbudavár)

Szervezőink tapasztalataiból

Kritika, negatív tapasztalat, mit tehetnénk jobban

 • Zárt plébániai közösség, nincs érdeklődés, befogadási készség, keresés
 • Bátortalanság a plébánián: „Úgyse jön el senki, nem érdekes, ne is próbálkozzunk.”
 • Kiüresedő plébániai összejövetelek, nincs téma, nincs vezető
 • Kevesen vagyunk családok az egyházközségben, szedett-vedett gyenge társaság
 • Passzivitás, csak ülnek és hallgatnak, nincs véleményük, zárkózottak, az öntevékenység és áldozatkészség hiánya, fogyasztói magatartás, kínosan érzik magukat, ha rájuk kerül a sor és szólni kell, vagy ha nem szólnak.
 • Erőteljesen noszogatjuk a házaspárokat, hogy eljöjjenek.
 • Akkor jönnek csak el, ha nincs más, ha nem jön közbe valami.
 • Nem lehet senkire se számítani, nem ígérnek semmit.
 • Ha erőltetünk valamit, visszahúzódnak az emberek.
 • A feldolgozással  – aki nem szokta  – nehézségek vannak.
 • A falusi embereknek más utak-módok kellenek
 • A gyerekekkel csaknem hiába foglalkozunk, ha nincs megfelelő szülői háttér.
 • Kevesen vagyunk és inkább csak fogyunk.
 • Ahova mi „erőltettük” rá magunkat, ott elmaradt az érdeklődés is.
 • Még az előadás előtt öt perccel sem tudjuk, hogy eleget hirdettük-e?
 • Rossz időpontot választottunk a beinduláshoz és a reklám sem sikerült, ezért kevesen voltunk.
 • Az előadók nagy része tőlünk távol lakik. Sok utazás, fáradság, elszállásolás.
 • A közösségünk élete a plébánián nagyon hullámzó, felfelé ívelő, stagnáló és mélyponti szakaszokat éltünk át.
 • Az előadásokban a Szentírási hivatkozásokat pontosan megadni, hogy kikereshető legyen.
 • Szívesen hallanánk példákat a magyar szentek életéből.
 • A feszültséget az előadók és hallgatóság között jól oldja, a mondandót szemléletesebbé, érthetőbbé teszi az ötletes segédanyag.
 • Többen is a hallgatóság közül a beszélgetésre, feldolgozásra már nem marad köztünk. Talán mert ez neki nehezebben megy, vagy nem tart igényt rá.
 • Nem elég egy közösséget megalapozni és elindítani, hanem állandóan fejleszteni, javítani kell.
 • A családközösségben nehéz egy bizonyos szintnél tovább lépni. Mélyülni kellene. Következetesség és kitartás kell, és segítség az Úrtól.
 • Az első alkalommal és lelkesedésben nagyon megnyíltak az emberek. Olyasmit is elmondtak, amit a társuk nem vett jó néven. Ellenhatás: bezárkózás.
 • Falusi környezetben nem sikerült a házaspárokat kettesben beszélgetésre indítani.
 • A szervezkedés, a külső aktivitás nem helyettesíti a házaspári beszélgetést.
 • Nehéz felmérni a plébánián, hogy mire volna szükség.
 • Rögtön egy előadássorozat igen megterhelő lehet. Rossz látszat, ahogy egyre kevesebben jönnek. Nehéz fenntartani az állandó érdeklődést. Tilmann atya is eleinte csak félévenként jött hozzánk.

Pozitív tapasztalatok

 • Kitakarítottuk a plébániát
 • A plébániai újságunknak sikere van, egyre többen kérik
 • A meghívott előadókkal közös programmal kezdünk: szentmise, ebéd, együttlét a gyerekeknek is
 • Mi, szervezők és előadók épülünk a legjobban a programjainkon, mi kapunk a legtöbbet
 • A vezető óvónő kérte, támogatja az előadósokat a katolikus óvodában a szülők számára.
 • Nekünk, szervezőknek minden alkalom sokat jelentett: beszélgettünk egymással az előadás előtt és utána is.
 • Kapcsolatba kerültünk, megismertünk sok előadó házaspárt.
 • Miközben szerveztünk sok családdal jó kapcsolatba kerültünk, felelősséget vállaltunk, gyökeret vertünk a lakóhelyünkön.
 • A személyes kapcsolatok alapján megy minden
 • Minden program erőteljes ösztönzés nekünk: a saját életünkben megélni, megmutatni.
 • Egyházmegyei szervezés három van egy évben: majális, tábor, fórum
 • Rásegítünk a plébániai életre egyházmegyei szervezéssel
 • Kiéhezett emberek jönnek a programjainkra
 • Újságban híradások, egyesületi keret – hasznos segédletek.
 • Együtt szervezés a Kolpinggal
 • A cserkészek szüleinek kerestünk valamit: szülői értekezlet, család-közösség
 • Lelki nap kint az erdőn
 • Személyesen elmentem meghívni a családokat
 • Váratlan új jelentkezők
 • Az előadásos programok a csoportok előszobái
 • Felelősek vagyunk az egész városért
 • Zarándoklatok Óbudavárra, Sümegre…
 • Szállást keres a Szentcsalád
 • Csak két évi előkészítő munka után jön a csoportszervezés
 • Egységben a plébániával: örül az atya.
 • Az idősebb házaspárok jelenléte segít felkészülni a fiatalabbaknak
 • A Zarándok Szűzanya a cigányokhoz készül
 • A „háttérben” jó gyerekprogramok sokat segítenek
 • A vasárnap délutáni időpont vált be nálunk a legjobban.
 • Személyes beszélgetésekből kiderül, hogy mi hiányzik, mi az amire éhesek a családok, házaspárok.
 • Ha van legalább egy ember ill. házaspár, akinek szívügye a szervezés; akinek fontos, nagyon fontos, akkor megy csak.
 • 5-6 segítő terjeszti személyesen a meghívókat. Mindig van a táskájukban, s ahol ismerősbe botlanak, meghívják őket.
 • A reklám legeredményesebb helye: A diákmise után a templom előtt a szülőkkel beszélgetve.
 • Az előadás végén a jelenlevőknek már kiosztjuk a meghívót következő alkalomra.
 • Mindenkit bíztatunk, hogy hívhatja a barátait, rokonait is.
 • A következő előadót tájékoztatjuk a sorozatról, a résztvevőkről.
 • Az előadóktól kérni lehet témájuk bizonyos szempontból való kiemelését (pl: gyereknevelés)
 • Az előadó házaspár fogadása, vendégül látása (szempont: én minek örülnék?) jó ha ebbe több család is felváltva bekapcsolható.
 • Pályázati pénzekből, adakozásból előrelátóan meg lehet teremteni a programok fedezetét.
 • A gyerekvigyázás helyett gyerekfoglalkoztatás. Kézműves szakkörökkel együttműködés. Nagyon sok múlik rajtuk. Elismerésük, köszönet.
 • Az előadás elejére kell valami: bevezető gondolatok, ima/ének, hogy lelkileg is megérkezzünk.
 • A célról és a módszerről mindig újra beszélünk
 • Sokkal jobbak a rendezvények, ha az előadás után, szünetet sem tartva a házaspárok négyszemközt beszélgethetnek 20-30 percet. Kérjük, hogy senki ne zavarja a másikakat, és hogy otthon folytassák.
 • Ha túl nagy a résztvevő házaspárok közt a korkülönbség, érdemes szétválasztani a kisgyermekeseket az idősebbektől. Más érdekli őket.
 • Nagyon hasznos, ha a szervező és az előadó házaspár a végén négyesben kiértékeli, megbeszéli a programot. (Mi volt jó, mit kellene javítani?)
 • Kit mi érintett meg? – ezzel elkerüljük a vitatkozást.
 • A nagy körben való beszélgetés, ha a házaspárok 30 percig jól beszélgetnek, nem is olyan fontos.
 • Lezárás, köszönet, búcsúzkodás  –  magyarosan. Ez általában jól megy.
 • Nálunk városban a szombat délelőtti időpont bevált.
 • A máriabesnyői Családkonferencia hatására (Bíró pp, személyes kapcsolatok) több helyen is indult CSAK előadással program.
 • Nekünk Budapesten a szombat este 7 óra bizonyult a legjobbnak.
 • A program végén van egy kis kínálás(pogácsa) is.
 • A leghatásosabb „reklám” az előadás előestéjén még egy utolsó telefon, és a személyes élménybeszámoló (tanúságtétel), hogy miért jó ez a program? Ez utóbbit az újságunkban is közzétesszük.
 • Az ismétlődő programjaink lényege: a családokkal való rendszeres törődés, a közösség és az egység megélése.
 • Az országos családreferensi hálózat által belekapcsolódunk az országos rendezvényekbe és mozgásokba, részesülünk mások tapasztalataiban és indításaiban.
 • A nyári táborok különösen is alkalmasak a közösségek szerveződésére, új munkatársak beindulására.
 • A kapcsolattartás egy eszköze az újságunk: LAVINA
 • Nemcsak szervezni, segíteni akarunk a családoknak, hanem magunk is velük együtt megyünk az úton.
 • A szervezést szűk családi-baráti körben kezdtük kb. 5 családdal.
 • Helyiségnek adott volt a plébánia közösségi háza.
 • Közösséget akarunk szervezni, hogy a közös vallási alapról indulva erősödjön a családok közötti kapcsolat és az egyházhoz tartozás érzése.
 • Az a célunk, hogy a közösségben újra felfedezzük a keresztény értékeket és segítséget kapjunk azok megéléséhez a étköznapokban. Hogy így erősödjenek családjaink.
 • A megerősödő közösségünk élesztője legyen a plébániának és a városrészünknek.
 • A gyermekeink is hasonszőrű társaságra találjanak a közösségi házban.
 • Sokat segít, hogy láttuk mások példáját, hogy részt vettünk egyházmegyei programokon, hogy Pl. Mód Miklós atya bíztatott bennünket, hogy próbáljuk meg itthon is.
 • Részt veszünk az egyházközség ünnepeinek előkészítésében, adventi gyertyagyújtás, karácsonyi műsor gyerekekkel, felolvasások, keresztúti ájtatosság, jubileum, névnap, születésnap, elsőáldozás, országos imamozgalmak, pénzgyűjtés.
 • Plébános atyát meggyőzzük, hogy mellette és nem ellene tevékenykedünk.
 • Sikeres SzCsM pályázat megadta a pénzügyi fedezetet is.
 • Mintegy negyedévenként rendezünk egy-egy családakadémiás előadást.
 • Az előadók felkészültek, szimpatikusak, hitelesek.
 • Az előadások tartalma nem betanult, hanem megélt dolgok.
 • Az előadók tanúságot tesznek a problémáikon keresztül is  – hiszen őket sem kerülik el a nehézségek – egy élhető keresztény ember- és család-eszményről.
 • Örömmel veszik a Szentírásra való támaszkodást.
 • Örültünk annak, hogy mindegyik előadás után köztünk maradtak az előadók, és a hallottak feldolgozásában segítettek.
 • Szerencsés, ha az előadók csoportvezetői gyakorlattal is rendelkeznek és ha szükséges irányítani tudják a beszélgetés fonalát, hogy pl.: ne a politikáról, hanem a konkrét témáról essen szó.
 • Jó dolognak tartjuk, hogy van, aki eljön hozzánk, hiszen nem sokunkat lehet kimozdítani a település határain kívülre.
 • Megdöbbentett, hogy milyen erős ez a schönstatti légkör. Élitek is.
 • Mindennek az alapja, az erős házasság, a házaspár az elsődleges „kiscsoport”.
 • Semmiből nem lesz semmi. Áldozatokat hozunk érte, lelkileg hordozzuk a családokat, a programjainkat. Jó példa erre előtte a szervezők és előadók közös szentmiséje. És/vagy az Imakör imája.
 • A jó légkör kialakításának fontossága. Ha jó a hangulat, minden jól megy.
 • Ha csak két család jön el, azzal is lehet egy boldog estét eltölteni. Isten kegyelmén múlik, hogy végül is ki jön el. Nem éreztetjük a távol maradottakkal, hogy neheztelnénk. Nálunk szabadság van.
 • Egy közös zarándoklat jobban tetszik a falusiaknak, összekovácsolja őket.
 • Minden elismerésem és tiszteletem a szervezőké. Megteremtik az előadók számára a jó légkört, a kényelmes helyzetet.

Kérdések

 • Mennyire szabad noszogatni a családokat a programjainkra?
 • Előadássorozatot vagy egyes alkalmakat szervezzünk?
 • Mit mondjunk az egyedül jövőknek (főleg nőknek)?
 • Mit tudunk kezdeni a jegyes párokkal, fiatalokkal?
 • Hogyan lehet a kis családközösség körét bővíteni?
 • Hogyan lehet aktivizálni a résztvevő házaspárokat?
 • Milyen időpont a legjobb a családoknak: gyerekekkel vagy gyerek nélkül?
 • Mit tudunk mondani a nagyszülőknek?

Aratás

 • A virágvasárnapi szentmisénk passiója ráhangolt a Nagyhétre. Dühösek vagyunk a farizeusokra, és szeretnénk magunknak Jézus erejét, szeretetét, megbocsátását. Erőt kaptunk mások elviselésére.
 • A szervezők tapasztalataiból új lendületet kaptunk.
 • Megfogott az esti körben, meg T. atyával való beszélgetésben az az új szemléletmód és irányzat: a „Fiatalok” kutató kör.
 • Új családokkal, barátokkal találkoztunk.
 • Közelebb kerültünk az Akadémiához.
 • Szervezők: Híd a plébános és a Családakadémia közt. Ez elég nehéz munka!
 • Isten dönti el, hogy hány családot küld. Ennek elfogadása új fényt ad.
 • A szeretet: a Szentlélek ajándéka, amit kérni kell/lehet.
 • Útmutatást kaptunk panaszainkra, hogyan kezeljük a szervezői munkánk eredményességét/ eredménytelenségét.
 • Felismertük, hogy a szervezés lelki oldalát erősítenünk kell. Ez az asszonyoknak jobban megy.
 • Jó beszélgetések mosogatás közben.
 • A fiatalok együttélése: Ez bűn! Ítélet van bennem. Ehelyett „Egy fokkal boldogabbá tenni őket.”
 • A betegségek miatt nem jöttek meg sokan. Nekünk kellett vezetni. Biztak bennünk, minden jó lett, ment magától.
 • A mély szervezői beszámolók. Ez szívügy és nem technikai kérdés. A szervezés mögött lelki tartalom van.
 • Jó helyen vagyunk itt Tilmann atya közelében.
 • Mindenki derűs volt, nem fáradtam bele.
 • Derült égből „villámcsapásként” hatott, a Fiatalok kutatócsoport felállítása. Szemlélet váltásra van szükség:Az Irgalmas Isten szemével nézni a fiatalok párkapcsolatára. Nem pedig ítélkezve.
 • Nagy öröm: Megint tudtunk együtt dolgozni. Megpróbáljuk otthon is a hétköznapokban is folytatni. Jó sűrű volt!
 • Új indításokat kaptunk a Szűzanyától.
 • Egy új dolog kezdődött: Fiatalok párkapcsolata. A saját gyerekeink miatt is ez nagyon fontos.
 • Imahadjárat a választás napján. Beszélek másokkal is az utcában.
 • A gyerekek nagyon akartak jönni. Jól érzik itt magukat.
 • Megalakult a „Fiatalok kutatócsoport”  – ennek be kellett következnie! Saját gyerekeink jövőjéről van itt szó! A szülőket is fel kell készíteni ezekre a problémákra. Szép és nehéz feladat. Örülök neki, remélem szívügyünkké lesz, több munkánk lesz.
 • Mindig akadályok jönnek, ha Óbudavárra akarunk jönni. Örülök, hogy sikerült legyőzni és eljöttünk.
 • Jó volt együtt lenni az új és régi barátokkal.
 • Töltekeztünk és augusztusban jövünk. Új küldetést kaptunk.
 • Mély volt, szép és erős volt, sikerült. Sokat aggódtam miatta, hogy ki jön el, milyen lesz? Hála és béke van bennem.
 • Levente atya megjelenése, tartása, fiatalos lénye, ahogy ezt a fárasztó napot végigcsinálta.
 • Tilmann atya lelkesedése, jó kedve, felszabadultsága nagyon jól esett!
 • A passió felolvasása nagyon jó volt, megérintett. A gyerekek is hogy figyeltek.
 • A „Fiatalok kutatócsoportnak” nagyon örülök.
 • Imalánc a választás napján.
 • Világosabbá lett az Akadémia helye a mozgalomban.
 • Az együtt átélt szentmisék „csodája”: a Szentlélek légköre, megértettük egymást, és gyümölcsözők voltunk.

Feladatok

 • Összegyűjtöttük a szervezői irányelveket, tapasztalatokat, kérdéseket, célokat. Csináljunk belőle egy kis füzetet.
 • Szép lenne a Családakadémia küldetésének könyvét összeállítani, amelyben minden munkatársunk írna egy oldalt a szívügyéről, hogy mit akar odaadni, mivel akarja szolgálni a többi családot?
 • Az Imakör új indításai: a „Fiatalokért” kutatócsoport munkájáért; a választások napján imalánc.
 • A Hírlevél krónikájába beírni az előadások témáit is, hogy látni lehessen az egyes előadók küldetése is.
 • A Családnapok előadóit segíteni.
 • A bíboros atya dec. 8-i beszédét publikálni és tanulmányozni.
 • Kapcsolattartás a külső szervezőinkkel, együttműködni a plébánosokkal.
 • A Schönstatti Sajtóirodának beszámolót küldeni „A SZÍV”-ben megjelenő sorozatról és az esti „Atya-áldásról”
 • Kapcsolattartás a médiákkal. (Média csoport?)
 • A honlapunk éltetése.
 • Pedagógiai-Gyereknevelési munkacsoport, szeminárium, könyv
 • Kutatócsoport: Hogyan hozunk létre otthon jó légkört?

kapcsolat: szervezes@csaladakademia.hu

 
Imakör Nyomtatás

A Családakadémia célkitűzéseiért rendszeresen imádkozik a közel 100 tagú Imakör, hogy Isten áldása legyen a munkán, a családokon.

Édesanyánk, Szűz Mária!
Segíteni akarunk Neked a családmozgalom építésénél, és nagyon örülünk, hogy szeretsz minket, és szereted a családokat. Az Egyházban különösen is fontosak a családok és az idősebb emberek. Mindketten közel vannak Isten szívéhez. Sokat beszélünk a családokról és jelentőségükről a mai világ és az Egyház számára. Manapság mindenütt az egész világon a közéletből eltűnt a keresztény hit. A nyilvános légkört különböző érdekek, dolgok, sztárok határozzák meg.  Mit akar a Jóisten ezzel mondani? Rá akar mutatni a keresztény család fontosságára, mert ott a családban lehetőség van arra, hogy naponta 24 órán át Krisztus álljon az élet középpontjában.  Ebben áll a schönstatti kegyelmi anya nagy feladata. Ezt mondja a családoknak: Ajándékozzátok nekem a keresztény életeteket! Ajándékozzátok nekem a fáradozásaitokat, amelyeket az egymás iránti keresztény szeretetért hoztok! Akkor odajövök Hozzátok a házatokba. Letelepszem Nálatok, ahogy a schönstatti kegyhelyen is megtettem. Segítek akkor Nektek, hogy otthonra találjatok Isten szívében. Gondoskodom arról, hogy a házatok Krisztus szeretetét sugározza. Ez a Schönstatt mozgalom titka. Szent Bonifác minden püspöki székhely mellé egy kolostort is létesített, hogy azt lelkileg hordozza. Kentenich atya, Schönstatt alapítója egy nagy apostoli mozgalmat alapított. Ebben két örökimádó közösség is van, akik különös szívügyüknek tekintik az imát.

Szép és nagyszerű feladat, ha az Imakör mintegy „kolostorként” hordozza családmozgalmunkat. Egy olyan ima közösség, aki arról gondoskodik, hogy a Jóisten mindig újra odaforduljon a családokhoz. De nemcsak arról az időről van szó, amit imádkozással töltenek, hanem Krisztus szenvedésében, a Mennyei Atya iránti odaadásában való részvételről is. Amikor Isten szenvedést küld, meghív bennünket, hogy Jézussal együtt mi is odaadjuk magunkat neki a kereszten. És ebben az odaadásban lehívjuk Isten szeretetét és áldását a családokra. Lehet, hogy van valami visszatérő testi vagy lelki szenvedésem, akkor ezt mondom: Mennyei Atyám  felajánlom, odaajándékozom ezt a családokért: az enyéimért és a többi családért.

Az Imakörnek tehát kettős célja van: imádság és áldozat!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK AZ IMAKÖRBE!

jelentkezés: imakor@csaladakademia.hu

 
Lelkiség Nyomtatás

A  CSALÁDAKADÉMIA  LELKISÉGE

A Családakadémia küldetése arra vonatkozik, hogy a Schönstatt Családmozgalom tapasztalatait felajánlja és közvetítse az egyház nyilvánossága előtt minden kereső családnak.

Kentenich József atya, a nemzetközi Schönstatt Mozgalom atyja és alapítója mozgalmát mindig és rendíthetetlenül Krisztus Egyházának részeként fogta fel, mely egy „ecclesia semper reformanda”, egy folyamatosan megújulásra szoruló egyház. A családokra mint a társadalom és az egyház alapsejtjeire vonatkoztatva: ha mi a házasságunkban és a családunkban, a házainkban mint „házi egyház” megújulunk, bennünk és általunk újul az egész egyház is.

Schönstatt lelkisége három pilléren nyugszik

 • Hűség Nagyasszonyunkhoz, Máriához és a vele kötött Szeretetszövetséghez
 • Isten gyakorlati gondviselésére és vezetésére  való ráhagyatkozás és aktív együttműködés
 • Határozott hivatás- és küldetéstudat:  új  ember és új közösség kimunkálása az új évezred számára

Kentenich atya szerint

 • "Abban látom az Istentől rendelt feladatomat, hogy nagyon sok, minél több embert az örök és végtelen Isten iránti teljes odaadásra elvezessek."
 • "A beteg csontokról sem feledkezhetünk el. Itt a beteg lelkeknek meg kell gyógyulniuk..."
 • "Schönstattban megajándékoz bennünket a Szűzanya a gondviselésben való hit karizmájával."
 • "A hősies gyermekségre kell koncentrálnunk Istennel szemben."
 • "A hétköznapok szentje a munkájában, melyet az embereken és dolgokon ill. emberekkel és dolgokkal végez, azt a nagy és Istentől előre elrendelt eszközt látja, amely által a beléjük rejtett Istenképet tökéletesen kiformázza."
 • "Egészen világosan állt előttem: Az a te feladatod, hogy kimunkálj egy új embert, egy új közösséget."

Tehát nem ígér csodákat a fizikai rendben, hanem egyszerű hitet az isteni gondviselésben, életszentséget a hétköznapokban, eszköz-létet Isten és Mária kezében, gyermeki lelkületet Isten előtt, hogy az új közösségben egy új ember jöjjön létre.

1914. év október 18-án alapította Kentenich József atya a Schönstatt-mozgalmat. Az alapító szavai szerint Schönstatt önmagát egy új feltörésnek tartja az egyházban, melynek célja a világ újraformálása Krisztusban Mária segítségével. Mária hozta a világra Isten testté lett Igéjét, aki az út, az igazság és az élet; Isten akaratára kimondott igenjében lett Krisztus és minden keresztény anyja.

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Következő > Utolsó >>

Találatok 433 - 441 / 457
 
Top! Top!