Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2018.10.19 [20:27]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Női lélek
Márianővérek Nyomtatás
Schönstatti Márianővérek Világi Intézménye

A közösség hivatása: családi és ifjúsági pasztoráció.

A Schönstatti Márianővérek Világi Intézménye egy közösség a Schönstatti Apostoli Mozgalom közösségei között.
A Schönstatti Márianővérek a legrégebben, 1926-ban, létrejött – egyházjogilag később lehetővé vált – világi intézmény. Kentenich atya így fejezte ki, milyen szándékkal alapított női közösségeket: „Semmi sincs, ami Istenhez annyira hasonló, mint egy nemes nő, … a kedves Szűzanya testvére, amilyennel szívesen szeretném az egyházat megajándékozni.”

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom, s azon belül a Márianővérek célja a „világ krisztusivá való máriás átalakítása”. A rend tagjai a mai világban élve olyan korszerű személyiségekké akarnak válni, akik keresztény női mivoltukban Máriát veszik példaképül. Ez történhet a Schönstatt Mozgalom többi közösségének: az ifjúságnak, nőknek, családoknak a szolgálatában, vagy egyéb egyházi vagy világi foglalkozásukban – a lelkipásztorkodásban, nevelésben és képzésben, az egészségügyben, szeretetszolgálatban, a misszióban vagy valamilyen szabadfoglalkozás területén – vagy éppen a kontemplatív életre szóló meghívást követve az örökimádó nővérközösségben. Ők Schönstattban élnek külön rendházban (kontemplatívák).
 
A Schönstatti Márianővérek nem tesznek fogadalmat, hanem ún. „szerződéses szentelés“ útján kötik magukat a közösséghez, az Egyházhoz. Lényeges eleme lelki életüknek, hogy szentelésüket igyekeznek folyamatosan lélekkel áthatni, és szentelésük megújításával magukat naponta szabadon Istennek ajándékozni.

A közösségnek már a kommunista időszakban is volt kapcsolata Magyarországon. 1992-ben Pilisszentléleken vásároltak egy házat és egy márianővér átköltözött Ausztriából Magyarországra. A legközelebbi nővérközösség Bécsben van. Innen jártak a nővérek Magyarországra, ifjúsági pasztorációt végezve, lelki napokat tartva, kapcsolatban a családmozgalommal, inspirálva az ún. zarándokszentély mozgalmat. Mindezt a munkát az itt élő magyarországi megbízott kíséri figyelemmel és koordinálja. Az ország különböző részein vannak ifjúsági csoportok, a nyári fiú- és leánytáborokon – 7 éves kortól – kb. 150 fiatal vesz részt.

Kapcsolatot tartanak a romániai magyarokkal, különösen a leányifjúsággal és a papokkal. Közösségüknek két magyar noviciája és egy jelöltje van, akik az itthoni és a szomszédos országokban élő magyarok között végzendő apostoli munkára készülnek.

Az egész világon jelen van a rend 2800 nővérével. Európa legtöbb országában Oroszországtól Skóciáig vannak schönstatti márianővérek, a legtöbben Németországban, Lengyelországban, Csehországban, Ausztriában és Svájcban valamint Olaszországban. Európán kívül Chílében és több dél-, és közép-amerikai országban, valamint az USA-ban, Ausztráliában (a Fülöp-szigetek-kel), Indiában, Dél-Afrikában és Közép-Afrikában (Burundiban) van tartományuk.

Egyházjogi státusz: pápai jogú világi intézmény (institutum saeculare)
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
M. Jacoba Kesselheim Generaloberin
Cím: Berg Schönstatt 1.; D-56179 Vallendar; Németország
Tel.: 0049+(261)64-04-1; fax: 0049+(261)64-04-432

A közösség magyar központja:
Schönstatt-Ház
(a mozgalom pártolóinak találkozóhelye, lelki központja)
Pertschy M. Aquila
Cím: 2500 Pilisszentlélek, Ifjúság u. 8.
Tel.: (33)426-080
Tovább...
 
Közösségek Nyomtatás
Schönstatt szervezeti sajátossága: sok független közösség szabad szövetsége, melyek az igények, lehetőségek és az elkötelezettség szerint mintegy koncentrikus körökben helyezkednek el a kegyelmi forrás körül. Legkívül vannak a mozgalommal csak szimpatizálók köre. Ezen belül helyezkednek el az ún. Nép- és Zarándokmozgalom majd a liga közösségek: pl. papok, férfiak, nők, családok, fiúk, lányok stb. ligája. Szorosabb elkötelezettséget jelentenek a szövetségek: papok, nők, férfiak, családok szövetsége stb. A mozgalom magját az ún. kötelékek képezik: a Schönstatti atyák, a Mária-nővérek, Schönstatti nők, Mária-testvérek és a családok köteléke.

 
Nők Nyomtatás

NŐK SCHÖNSTATTI MOZGALMA

A nők schönstatti mozgalma Magyarországon egyrészt az életből jött ösztönzésre, másrészt a schönstatti Mária-nővérek kezdeményezésére indult. A nővérek évről évre női lelki napokat szerveztek és erre hívták a nőket. A nagy érdeklődésre való tekintettel nemcsak Óbudaváron, hanem Budapesten, Pécsen, Sopronban is rendeztek ilyen összejöveteleket. Az összejövetelek anyagát aztán részben vagy egészen megkaphatták a résztvevők. Ennek nyomán alakultak az első anya-körök Keszthelyen és Budaörsön, amelyekben egyebek között a lelki napok anyagát dolgozták fel.

A nők induló mozgalmához kapcsolhatók azok a (kis)mama körök is, melyek részben vagy egészen a schönstatti lelkiség hatása alatt állnak.

A női lelki nap időpontjait a naptárunkban találják meg.
A lelki napokról kiadványokat is megjelentettünk, így ha nem tudtál részt venni, vagy később is el szeretnéd olvasni, amit hallottál, megvásárolható a:
www.csaladakademia.hu/olvass oldalon

 
Lányok Nyomtatás

SCHÖNSTATTI LÁNYOK

A lányok mozgalma a családmozgalommal párhuzamosan bontakozott ki. Először az egyhetes nyári táborok alakultak ki. Hamarosan különválasztották a kislánytábort és a nagylányok táborát. A nagylányok vezetésébe bekapcsolódtak a schönstatti Mária-nővérek is. Az ő munkájuk nyomán jött létre az első lánycsapat Szegeden.

A nagylányok rendszeresen szolgálatot vállalnak Óbudaváron a családnapokon és más családos rendezvényeken, mint gyerekfoglalkoztatók és konyások.

A lánytáborok időpontjait a Rendezvényeknél találjátok meg.
Jelentkezés és információ: a meghirdetett programoknál található címeken!

 
Fiúk Nyomtatás

SCHÖNSTATTI FIÚK

A schönstatti fiúk mozgalma a családmozgalommal mintegy párhuzamosan indult és fejlődött. Először a nyári sátortábor jött létre, ami több mint tíz éve változatlanul nagy érdeklődésre tart számot. Jelenleg már négyszer egyhetes tábor szerepel a programban. Külön tábort szerveznek a nagyoknak (10-16 éveseknek) és két turnusban a kicsiknek (6-10 éveseknek), emellett van még a „Döglesztő” vándortábor.

Az első táborok mellett, vagy azok gyümölcseként jött létre Veszprémben az első „kisfarkas” csapat, melyet 2001-ben követett a második. A felnövekedett fiúkból ugyancsak 2001-ben alakult meg a „nagyfarkas” csapat. Ezek a fiúk már aktívan részt vesznek a kicsik táboroztatásában, vezetésében.

A nagyfiúk közül többen is rendszeresen munkát vállalnak Óbudaváron a családnapokon vagy más családos rendezvényeken mint gyerekfoglalkoztatók vagy konyhások.

Táboraink időpontjait a Rendezvényeknél találják meg.

 

Tovább a fiúk honlapjára: http://fiuk.schoenstatt.hu

 
<< Első < Előző 51 Következő > Utolsó >>

Találatok 451 - 457 / 457
 
Top! Top!