Előkészületi kilenced 8.

ÚJ CSALÁD - ÚJ EGYHÁZ
2011. március 28.

Kedves magyar Schönstatt-Családom!
A közelmúltban, az egyik családnapokon mesélt egy család a Kentenich atyával kapcsolatos élményeiről. A férfi szociológusként dolgozott az egyetemen és Kentenich atya kérte, hogy mindig újra meséljen neki a legújabb áramlatokról és fejlődésről. A férfi beszélt Kentenich atyának a doktori dolgozatára vonatkozó terveiről is. Szociálisan gyenge és terhelt családokról akart tanulmányt írni. Ezzel szemben Kentenich atya arra kérte, hogy a doktori munkáját és az erejét és az idejét inkább az egészséges családoknak szentelje; hogy vesse be magát egy erős családmozgalom felépítéséért.
E szavak iránymutatóak lettek e család számára. A máig tartó teljes bevetésüket a Schönstatt-Családmű fölépítéséért úgy értelmezik, mint a Kentenich atyától kapott megbízatás teljesítését.
Kentenich atya egészséges, erős családokra épít, hogy az egyházat belülről megújítsa. Fontos neki a család  - nemcsak a természetes család, hanem a család, mint élet- és szervező-elv. Ezért az egész Schönstatt-Mozgalmat is egy család mintájára építette fel. Az egész egyházat is családnak látja. A Schönstatt-Mozgalomban előre meg akart valósítani  egy olyan egyházat, mely a jövő társadalmában gyümölcsözően helyt tud állni.

Egy (2000 dolgozót foglalkoztató) elektro-cégnél hihetetlenül megnőtt a nyomás. Sokszorosan kudarcot vallottak a cég videó magnói. A sorozatosan meghibásodott készülékeket garanciálisan meg kellett javítaniuk. Az eladási mutató egyre süllyedt, sokan már aggódni kezdtek a munkahelyük miatt.
Ebben a helyzetben új vezető került a fejlesztési osztály élére. A fejlesztési osztály jelenti a vállalat szívét. Az új vezető sok időt szentelt arra, hogy elbeszélgessen a munkatársaival a munkájukról. Idővel az osztályról egy új saját áramlat indult ki – mely szembement az egész vállalaton eluralkodó romló hangulattal.
Az áramlatot ez a gondolat hordozta:  Kiváló új videó magnót építünk és ezzel talpra segítjük a vállalatot. Az osztály mind a 35 dolgozója beleadta legjobb tudását  -  nagy buzgalommal estek neki a munkának nem sajnálva a fáradságot és a túlórákat.
„Mi építjük a legjobb videót a piacon” – ez volt a jelmondatuk. Két év után meg is jött a siker.  Azóta már hatmillió készüléket eladtak. Megváltozott az egész vállalat légköre. A fejlesztési osztály pozitív áramlata és komoly munkája befolyásolta és átalakította az egész közösséget.
A Schönstatt-Mozgalmunk a teljes egyház ilyen „fejlesztési osztálya”. Az a hivatásunk, hogy a kapcsolatokat családiassá alakítsuk.  Az a hivatásunk, hogy az egyház új modelljeként éljünk és pozitív erővel megerősítsük, támogassuk és megújítsuk az egész egyházat.
Mindegy, hogy milyen körülmények között élünk és dolgozunk, mert tudjuk, hogy miért élünk. Küldetésünk van! A kihívások minden élet-fázisban másképp néznek ki. A Nagyböjt arra hív bennünket, hogy a kihívásainkat Jézus kihívásaival összekapcsolva álljuk ki, szenvedjük át és győzzük le.
Magunkat Vele összekötni, magunkat Őbenne viszontlátni annyit jelent, mint  ővele együtt erőt kapni a Mennyei Atyától. Egy, a házaspárok számára készült keresztúton ezt próbálják a családok gyakorolni:

7. állomás
 „Jézus másodszor esik el a kereszttel.
Ismét összeroskadtál a kereszt súlya alatt. Házasságunkat is időről-időre sok próbatétel nehezíti, melyek terhét néha alig bírjuk viselni, problémáink néha megoldhatatlannak tűnnek.
De Te másodszor is felálltál, újrakezdted, nem adtad fel!
Add, hogy mi is kövessük példádat: együtt próbáljunk meg kilábalni a nehézségekből, igyekszünk közösen megoldani az újra és újra jelentkező problémákat. Higgyünk a szeretetben, és ne adjuk fel a reményt, ha egy-egy vita, veszekedés ismételten kiújul köztünk, mindig tudjunk megbocsátani egymásnak és újra kezdeni!“
Ha Jézussal együtt járjuk a hétköznapok kihívásainak útját, akkor az új egyházat építjük magyar hazánk számára.
Egy cseh pap mesélt élményeiről, melyeket Kentenich atyával élt át a koncentrációs táborban. Kentenich atya rábízta erre az atyára egy fiatal orosz lelki gondozását. Péter  - így hívták az orosz fiút - kitalált egy saját hasonlatot az egyházra vonatkozóan, melyet a cseh pap elmesélt Kentenich atyának. Az élő egyházat egy kövekből épült templomhoz hasonlította, ahol a középpontban álló oltár jelenti Jézus Krisztust. A templom-épület (a közösség) tartóoszlopai az apostolok és a püspökök. Az alap- és a faragott kövek pedig az összes többi hívőt jelentik. Kentenich atya érdeklődni kezdett Péter karaktere, tehetsége iránt, hogy talán papi hivatása lenne. „Az volt a véleményem, hogy ez bizony könnyen meglehet.” – emlékezett vissza a cseh atya.  „E beszélgetés alatt kint sétáltunk a láger utcáján. Még jól emlékezem a körülményekre. Közeledett a naplemente,  már alacsonyan állt a Nap, melynek utolsó sugarai a tábor horizontján arany csíkokat és képeket rajzoltak. Kentenich atya egyszerre csak megállt és könnyekkel a szemében elnézett a messze távolba, mintha a jövőbe nézne és így szólt: „Ugye, Benjamin, mi együtt valami nagyot fogunk még tenni kelet jámbor és nagy népeiért.”  
Kentenich atya nemcsak a keleti népekről álmodott, hanem hiszem, hogy neki egészen különös terve van épp a magyarokkal. Mindig újra felnyomakodik bennem a gondolat, hogy a magyar Schönstatt-Család (tagjai) az ő kedvenc gyermekei. Szüksége van ránk, hogy megújítsa az egyházat hazánkban és azon túl is.
Szombaton találkozunk Óbudaváron, hogy együtt ünnepeljük a szentélyünk évfordulóját; hogy együtt „Atya-ünnepet” tartsunk. Meg akarjuk köszönni a Mennyei Atyának, hogy szeret bennünket, hogy szüksége van ránk, hogy Kentenich atyát mint lelki atyát nekünk ajándékozta.
Örülök a viszontlátásnak és szívből köszöntöm Önöket
Gertrúd-Mária nővér