Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
Kezdőlap
2017.09.25 [15:27]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Nyitólap

A CSALÁD A TÁRSADALOM ALAPSEJTJE, FORRÁSA ÉS
LEGMEGHATÁROZÓBB RÉSZEGYSÉGE
A HÁZASSÁG A CSALÁD LELKE

A társadalom tagjai általában családba születnek, és ott nevelkednek. Személyiségük a családban alakul ki, gazdagítják és építik, vagy rombolják a társadalmat, az őket ért hatásoktól függően.

Az 1980-as években néhány házaspár gondolkozni kezdett azon, hogyan tudnák a családi életüket jobbá tenni. Rájöttek, hogy ez munka, melyet tanulással javítani lehet. Észrevették, hogy a családi életre legnagyobb hatással az anya és apa közötti kapcsolat minősége van. Tapasztalták, hogy tanulással ez a kapcsolat is fejleszthető, erősíthető. Felismerték, hogy a tanulási folyamatban nagy segítséget jelent a közösség, ezért alkalmi beszélgetéseikből rendszert alkottak. Havonta összejöttek, hogy megosszák egymással gondolataikat és tapasztalataikat.

Kezdeményezésükhöz egyre több család csatlakozott. Egy idő után felmerült a rendszeres képzés igénye. Erre a tevékenységre megfelelő alkalmat, helyszínt az ún. családnapok teremtettek az egyesület óbudavári központjában. Itt a családok segítséget kapnak az életük alakításában, javításában, az önnevelésben, a gyereknevelésben és a közösségteremtésben.

KÉRÜNK KEDVES ÉRDEKLŐDŐ, NÉZZ KÖRÜL A HONLAPUNKON. HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET ÉS TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST SZERETNÉL, VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

Letölthető bemutatkozásunk

 
Összesített naptár

Schönstatti események, rendezvények - hogy tudjunk egymásról, hogy hordozhassuk egymást.

Tovább...
 
Zarándok és vendégváró óbudavári Schönstatt-központ

Közösségünk szeretettel hív és vár az óbudavári Schönstatt-központ és szentély melletti családias üdülőhelyre

  • Családokat nyaranta egyhetes „családnapokra”, családpedagógiai lelkigyakorlatra
  • Zarándokokat a schönstatti kápolnába, és a Házaspárok útjára
  • Csoportokat (plébániai, ifjúsági, iskolai) saját szervezésű többnapos lelki programra
  • Egyedülállókat, családokat, baráti közösségeket pihenésre, lelki feltöltődésre

 

 

Tovább...
 
Gódány Róberttől búcsúzunk - Csermák Kálmán írása

Elhunyt Gódány Róbert, a magyar Schönstatt családmozgalom meghatározó alakja

A Magyar Schönstatt Család a lelkiségi mozgalom hazánkban való meghonosodásában alapvető szerepet játszó Gódány Róberttől búcsúzik, aki szeptember 19-én hunyt el. Csermák Kálmán írását adjuk közre.

Gódány Róbert 1939. november 17-én született Budapesten. Dunapentelén élő földműves nagyszülei családjában nevelkedett, akik tanulásra biztatták. Már fiatalkorában markánsan megélte nagyfokú benső szabadságvágyát, erőteljes igazságérzetét. Határozott személyiségéből fakadóan az alig 17 éves fiatal az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban környezetében többszörösen is szerepet vállalt, majd decemberben Ausztriába disszidált.

Az érettségi megszerzését követően Bécsben matematikát, filozófiát kezdett tanulni az egyetemen. Mivel hamar felismerte, hogy más eszközök kellenek a világ jobbra fordításához, 1959-től a Pázmáneum kispapjaként kezdett teológiát tanulni. Abban az évben került kapcsolatba először a schönstatti lelkiségi mozgalommal is: egy Bécsben élő schönstatti nővér szervezésében jutott el kispaptársaival Schönstattba. Ott rögtön megérintette az a lelkület, mely minden keresztényt arra buzdít, hogy az életszentségre törekedjen.

Tovább...
 
Gódány Róbert halálára
  1. szeptember 20.

Kedves Magyar Schönstatt Családom,

Fontosnak érzem, hogy Gódány Róbert tegnapi halála kapcsán írjak Önöknek. Szeretném szívből kifejezni Ritának és családjának együttérzésemet.  Mint Magyar Schönstatt Család, a létezésünket köszönhetjük Róbertnek és Ritának Tilmann atyával együtt. Nagyon hálásak vagyunk szívük szeretetéért és az értünk tett életművükért.

Amikor 2005 januárjában először jöttem Magyarországra és megérkeztem Budapestre, Róbert és Rita mindent előkészített. A repülőtéren egy rózsával fogadtak, és még a repülőtéren elért Róbert köszöntő telefonhívása. Remélem és imádkozom azért, hogy Róbertet most a mennyben rózsákkal fogadják.

Mit köszönhetünk Róbertnek és Ritának?

Tovább...
 
Meghívó koronázásra

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket 2017. október 7-én 10 órától Óbudaváron, hogy együtt ünnepeljünk, amikor a Magyar Schönstatt Család megkoronázza a Szűzanya kegyképét a Szent Korona tűzzománc másolatával, amit Kovács Erzsébet és Zoltán Győző ötvösművész-házaspár készített el. Ezzel a jelképes cselekedettel szeretnénk kifejezni köszönetünket Máriának a rólunk való gondoskodásáért, és egyben megerősíteni szövetségünket a jövőre vonatkozóan is. Adjunk hálát együtt, és kérjük az Élet Királynőjének további nevelői munkáját! A szentmisét Dr. Székely János püspök atya mutatja be. Kérjük, hogy részvételi szándékotokat, az ebédigényléssel együtt szeptember 24-ig jelezzétek a következő linken: http://db.schoenstatt.hu/jelentkezes/koronazas.

Meghivó pdf formátumban

Sokak otthonába eljutottak azok a kis korsók, amelyben az Élet Királynője számára gyűjthetjük a kegyelmi tőkét. Kérjük, hozzátok ezeket magatokkal, vagy az eredeti korsóitokat a felajánlásaitokkal együtt, hogy azokat a koronázási szentmisén az oltárnál összegyűjthessük.

Kérjük, hogy a koronázási ünnepre süteményt hozzatok, hogy megvendégelhessük egymást!

Tovább...
 
Kilenc felhívás a koronázásig - 7. hét

Kérjük, hogy a koronázási ünnepre süteményt hozzatok, hogy megvendégelhessük egymást!

Egy korona ajándékozása azt jelenti: hagyni, hogy egy nagy feladatra felhasználjanak minket…

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el. Ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg… Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek, embereket adok oda érted, és nemzeteket az életedért.” (Iz 43,1.2.4)

Meghívsz és felemelsz! Az Egyház végigkísér minden Istenben hívő embert az életén: ott van a születéstől egészen a halálig. Meghívásod és felemelkedésed története ez.  Krisztus Egyháza meghívott téged a keresztség szentsége által. Ez a meghívás és lelki felemelkedés minden szentmisén megtörténhet, amikor az Úr asztalához járulsz. Viszed magaddal gyarlóságaidat és bűneidet, de a másik oldalon észre kell venned Jézus hívását.

Tovább...
 
Kilenc felhívás a koronázásig - 6. hét

Sokak otthonába eljutottak azok a kis korsók, amelyben az Élet Királynője számára gyűjthetjük a kegyelmi tőkét. Kérjük, hozzátok ezeket magatokkal, vagy az eredeti korsóitokat a felajánlásaitokkal együtt, hogy azokat a koronázási szentmisén az oltárnál összegyűjthessük.

Egy korona ajándékozása azt jelenti: a szeretetszövetséget elmélyíteni és élni.

„Nem kevés keresztény van, akik a Szűzanyának köszönhetik a mennyei Atyához fűződő gyermeki kapcsolatukat. Végeredményben a mi lelki fejlődésünknek és lelkiéletünknek is az a célja, hogy Istent „Atyánknak” szólíthassuk. „Mi Atyánk”, így tanította nekünk Jézus. De ezt az „Atyát” mondani, ez egy bizonyos belső lelki gyermekiséget feltételez. És ezt a gyermekiséget a mi édesanyánkkal, Máriával való kapcsolatunkból nyerjük.

Amikor sok parancs van, ez a sok parancs biztonságot ad. Amikor a szülők vagy az egyház megmondja a fiatalnak, hogy ezt és ezt kell tenned, akkor az így kijelölt út biztonságosnak tűnik. A szabadság útja viszont mindig egy kicsit veszélyes. Mit fog csinálni a gyermekem, ha engedem, hogy a saját döntése szerint tegyen?

Tovább...
 
Kilenc felhívás a koronázásig - 5. hét

Oázis újság fényképe.Egy korona ajándékozása azt jelenti: gyümölcsözővé válni a környezetünkben lévő emberek számára.

„Az élethez hozzátartozik, hogy a keresztény ember élő kapcsolatban áll a környezetével.
Döntő kérdés: Tud-e valamit a környezetének adni? Van-e abban a helyzetben, hogy formálja a közeget amiben él? Röviden szólva:
A jövő kereszténye vagy apostol, vagy már nem keresztény többé.
Ha egy másik emberrel számítóan állunk szembe, amikor azt kérdezzük: Hogyan viselkedett velem? Miért tette azt, amit tett? Ha magunkban vagy hangosan mindig újra elkezdjük felsorolni a hibáit, akkor elveszítjük az erőnket. A jósághoz hozzátartozik egy bizonyos nagylelkűség. Aki ajándékoz, az nem érdeklődik azonnal a megajándékozott érdemei után. Nem számít arra, hogy visszakap valamit, különben az egész kicsinyes dolog lenne. A nagylelkűség tágítja a szívet, és először és elsősorban annak tesz jót, aki nagylelkű és nagylelkűen viselkedik. Természetesen ez kihat a környezetre is, ez egészen biztos. Aztán egy különösen szép lelki változás megy végbe. Ha Krisztus él bennünk, és ha mi jóságosan
fordulunk másokhoz, akkor egyszer csak hirtelen Krisztus szemével kezdjük látni az embereket.

Tovább...
 
Kilenc felhívás a koronázásig - 4. hét

Egy korona ajándékozása azt jelenti: fenntartás nélkül és teljesen bízni.

„Amikor az élet bizonytalanságai feldúlják belső nyugalmadat, ne feledkezzél meg a legkönnyebb és legbiztosabb útról, ne feledkezz meg Máriáról.” (J. K.)

„Amikor elfogynak a kapaszkodók és lezuhanunk, akkor jön egy áldott felismerés.

Van úgy, hogy nagyon is állunk a lábunkon. Ezért sok szó el sem ér bennünket. Sőt, nem egyszer ilyenkor mások nyomorúsága sem ér el bennünket igazán, mert kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk: „Csak össze kéne szednie magát. Bizonyára a saját hibájából tart ott, ahol tart.

Tovább...
 
Kilenc felhívás a koronázásig - 3. hét

Egy korona ajándékozása azt jelenti: kutatni az álmainkat és azt életre váltani.

„Tudunk-e magunkra, mint csodákra tekinteni? Gondolunk-e arra, hogy saját magunk is apró szentélyek vagyunk. Isten csodálatos, egyedi és megismételhetetlen példányai. Sok ember nem tud magára így nézni. Figyelünk-e saját belső vágyainkra? Ha magunkkal nem vagyunk harmóniában, hogyan lehetnénk jóban bárki mással?” (J. Kentenich)
Ahhoz, hogy a körülöttem levő környezetemet alakítani, befolyásolni tudjam, elsősorban magamon kell kezdenem a munkát.
Egyszer Teréz anyát kérdezte egy riporter, szerinte mit kéne megváltoztatni, hogy jobb legyen a világ, azt válaszolta: Elsősorban Önt és engem!

Tovább...
 
Kilenc felhívás a koronázásig - 2. hét

Mária az életünk királynője lehet

Mi schönstattiak arra készülünk, hogy Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, Háromszor Csodálatos Anyánknak egy koronát ajándékozzunk 2017. október 7-én, Óbudaváron.

Kilenc héten át ráhangoló gondolatokat küldünk, amelyekre naponta lelki adományoddal válaszolhatsz Máriának. Dolgozzunk együtt szívünk átalakulásán!

Egy korona ajándékozása azt jelenti: hazánknak szüksége van ránk. A társadalom peremén lévő embereknek szükségük van ránk.

 „Sok keresztény ember az átlagnál is passzívabb, mintha magaslesen ülve figyelné a világot. Hiányzik belőle a küldetéstudat, hogy formálja a körülötte élők életét.

Amikor a Jóisten a szíveket osztogatta, akkor a magyarok háromszor jelentkeztek. Ha egy magyar boldog akar lenni, akkor nem valamire, hanem valakire van szüksége.

Ha a magyar ember megtalálja az irgalmas Atyát, akkor felszabadul, megint tud szeretni és a világot meg tudja mozgatni.

Tovább...
 
Kilenc felhívás a koronázásig - 1. hét

A korona jelképezi az ég és föld közötti kalandot, amire Királynőnk meghív minket.

Isten megteremtett, és életben akar tartani, hogy szerethessen, és hogy te is viszontszerethesd őt.

Létezik egy tévhit, mely szerint „rendbe kell szednünk magunkat”, mielőtt Isten színe elé járulhatnánk: „Van néhány dolog, amit először rendbe kell hoznom az életemben, és aztán fordulok Istenhez.” Ne tedd! Hozd magaddal Isten elé a problémáidat – a jót, a rosszat, a szégyenteljeset. Gyere hozzám minden problémáddal!-mondja az Úr. Nálam mindenre megvan a válasz. Gyere csak egyszerűen úgy, ahogy vagy!” 

Tovább...
 
Király vagy - Gertrud Maria Nővér üzenete

Kedves Családjaim és Fiataljaim,

 Amikor júniusban megérkeztem Óbudavárra a családnapokra, az egyik előadó házaspár nagy lelkesedéssel mesélt az első nyári hétről. Az esti körben a házaspárok a házastársukról csupa jó dolgokat mondtak: Nagynak látlak, király vagy. „Egész héten koronáztunk!”  Ezt a remek ötletet vettük át és valósítottuk meg a következő családnapokon. A fényképek megmutatnak valamit abból, amit közösen átéltünk.

Tovább...
 
Schönstatti hírlevél levelezőlista

Várjuk a visszajelzéseket, a lelkiségünkkel kapcsolatos, a közösségünk tagjait érintő híreket, kéréseket,  felajánlásokat akár gyakorlati ügyekben is (pl. kinőtt bicikliülés, ágy, nyaralás idejére felajánlott lakás, babaholmik stb.

      Erre a levelezőlistára jelentkezni kell, csak az kapja meg, aki nevének megadásával feliratkozik ide kattintva.

Esetleg van olyan ismerős a közösségből, aki nem tud róla?  Ne hagyjátok hírtelen :)!

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

Találatok 1 - 21 / 125
Kentenich atya gondolatai az év minden napjára
"A Szűzanya, az Isten által meggyógyított, teljes ember, metszéspont az evilág és a túlvilág közt, a természet és a természetfeletti közt."
Tilmann atya válaszol
Mit tehetünk az emberekért, ha felelősnek érezzük magunkat értük?
Tovább...
 
Online látogatóink
Mások rólunk
Ablak a világra
Támogatóink
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
 
Top! Top!