Az apostolképzőről és a Magyar Schönstatt Apostolokról

2005 nyarán Tilmann atya kezdeményezésére indult az első apostolképző évfolyam, melyet a következő években három további követett. Tilmann atya a Magyar Schönstatt Családon belüli mozgásokat érzékelve látta úgy, hogy létjogosultsága van egy új kezdetnek. Az apostoli évfolyamok családjai kezdetben az ő közvetlen irányítása, majd távoli kísérése, később – hisszük és tapasztaltuk – égi közbenjárása mellett dolgoztak és formálódtak.

Így alakult ki a Magyar Schönstatt családnak egy olyan ágazata, mely a 2013-as és 2014-es esztendők belső zsinati folyamatának eredményeként megfogalmazta „ars poetica”-ját:

„A Magyar Schönstatt Mozgalom apostolaiként

 • eszköz mivoltunk tudatában tudatosan keressük és alázattal vállaljuk a Gondviselő által nekünk szánt küldetést;
 • az apostolkodást létformánknak tekintjük;
 • létapostolkodásunkban a Teremtő és Megváltó Isten kegyelmére és a Háromszor Csodálatos Anya közbenjárására hagyatkozva folyamatos önneveléssel törekszünk a hitelességre;
 • Szűzanyánkra mint nevelőnőnkre és a Lélekre mint ihletőnkre bízva önmagunkat tudatos belső elköteleződéssel munkáljuk életszentségünket;
 • mint egyének és házaspárok belső elköteleződésünket a Schönstatt Család lelki közösségében éljük meg;
 • elköteleződésünk alapja az élő szeretetszövetség;
 • küldetésünk pecsétje az apostoli szentelés, mely még mélyebben kapcsol minket a Schönstatt közösségbe és egyben megerősít bennünket a külső szolgálatra.”

Először a jubileum évében,  2014. október 5-én kötelezték el magukat apostoli szentelés formájában  házaspárok erre az útra – kilencszer ketten. Ők azóta is törekszenek arra, hogy tudatosan keressék, figyeljék és értelmezzék a Jóisten keze nyomát életükben, felismerjék és készségesen, másokért érzett felelősséggel vállalják feladataikat.

Az apostolok jelenlegi köre várja soraiba azokat a családokat, házaspárokat, akik úgy érzik, ezen az úton megtalálhatják a maguk helyét Schönstatt közösségében. Olyan családokat hívnak, akik

 • több éve kötődnek Schönstatthoz;
 • vágynak arra, hogy annak lelkiségében folyamatosan és tartósan növekedjenek;
 • nyitottak arra, hogy a Magyar Schönstatt Családban akár véglegesen is elköteleződjenek;
 • a Szűzanyával kötött vagy kötendő szeretetszövetségüket Kentenich atya tanítását és Tilmann atya útmutatását követve igyekeznek élni és elmélyíteni, és ezáltal törekszenek az életszentségre;
 • rendszeres találkozást biztosító, de kötöttségeit tekintve lazább formát éreznek magukénak;
 • Schönstattban gyökerezve is fogékonyak maradnak a külső feladatokra;
 • az adódó feladatokat tudatosan vállalják, külső kötődéseiket apostoli területként élik meg, és azokon Schönstatt forrásaiból merítve dolgoznak.

Az újonnan csatlakozók először egy közös nyári apostolképző héten vesznek részt. Az apostolképző hét menetében megegyezik a többi családnapos héttel, tartalmában  ötvözi a hagyományos többedszeri résztvevős hét és az atyaszeminárium jellegzetességeit. A résztvevő házaspárok délelőttönként egy, az apostolképző tematikájához igazodó előadást hallgatnak meg, majd a második előadás helyett atyatanulmány formájában egy ehhez kapcsolódó Kentenich atya szöveget dolgoznak fel. Az első nyári hetet követően az apostolok évente két hétvégén – ősszel és tavasszal – talákoz(hat)nak, hogy közösen töltekezzenek. A hétvégi összejövetelek alkalmával

 • összegyűlnek a szentélyben és együtt imádkoznak;
 • Kentenich atya írásait tanulmányozva egyre mélyebb gyökereket eresztenek Schönstatt lelkiségébe;
 • Tilmann atya előadásait feldolgozva munkálják saját apostoli útjukat;
 • tapasztalataikat megosztva tanulnak egymástól.

A nyári hetet követően az azon részt vettek számára az ősszel még egy külön hétvége szerveződik. Ezután a „friss” apostolok a teljes apostoli kör hétvégéibe kapcsolód(hat)nak be. Nyaranta az apostolok – akár ott feladatot is vállalva! – a meghirdetett hagyományos családnapos vagy tematikus heteken vesznek/vehetnek részt, számukra külön hét – az elsőt leszámítva – nem szerveződik.

Sok év után az első nyári apostolképző hét tavaly zajlott Óbudaváron augusztus 9-15-ig, a következőre az idén, 2016-ban, augusztus 14-20-ig kerül majd sor. Az ezt követő őszi hétvége tervezett időpontja: 2016. november 4-6. – péntek estétől vasárnap délig.

Az apostoli ágazatról és annak munkájáról a fentieknél bővebben szívesen ad tájékoztatást és osztja meg élményeit:

Vértesaljai Vali – vertesaljai.janos (kukac) gmail.com vagy +36 30 531 0117
Reményi Laci és Judit – laci (kukac) remenyicsalad.hu vagy +36 30 9891 375
  judit (kukac) remenyicsalad.hu vagy +36 30 292 4001