A Schönstatt Mozgalom közösségei a vállalt kötelezettségek szerint egymástól függetlenül mintegy koncentrikus körökben helyezkednek el a kegyelmi forrás körül:

A szövetségi közösségek közül is a fiatalemberek szövetsége volt történetileg nézve az első Schönstattban. A szövetségi közösségek közös sajátsága a határozott életszentségre törek-vés az eszménypedagógia alap-ján, a lelki napirend és különleges jófeltétel írásos vezetésével és arról való rend-szeres számadással.

Magyarországon Beller Tilmann schönstatti atya vezetésével az első családszövetségi évfolyam 11 családdal 1995-ben alakult, a második évfolyam 9 családdal 2001-ben, a harmadik évfolyam pedig 11 családdal 2004-ben.