Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2004.

A szervezet 2004 évi közhasznú tevékenysége:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képzőközpont és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A beruházásiköltségek ezek megvalósítására vonatkoznak:


 beruházás(kápolna és központ építése) 8.145.626,- Ft
Marketingköltség (szórólap , csekk)
49.625,- Ft
15 perc szeretet című hitéletikiadvány: nyomdaköltsége 100.800,- Ft
Összesen: 8.296.605,-Ft

A vagyon felhasználása:

Az Alapítványvagyona tárgy évben 11.503,- eFt értékben nőtt.

Költségvetési támogatások felhasználása:

Az Alapítvány a költségvetési támogatástnem kapott.


 

Cél szerinti juttatások:

Alapítványa Családok a Családért Egyesület (Óbudavár, Fő u. 14.) számára 1.000,- eFtösszegű támogatást nyújtott telekvásárlás céljából.

Köszönetnyilvánítás:

A Schönstatt Szentélyt MagyarországnakAlapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységénekellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Óbudavár,2005. május 25.     ThernéRapcsák Ágnes

         kuratóriumi elnök

Címkék: 
alapítvány közhasznúsági jelentés