SchönstattSzentélyt Magyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS

2005.


A szervezet 2005 évi közhasznú tevékenysége:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képzőközpont és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A beruházásiköltségek ezek megvalósítására vonatkoznak:

 


Befejezetlen beruházások
Kápolna építése 6.305,- eFt
Központépítése 1.063,- eFt
ÚjMHC ház építése 683,- eFt
Beruházás összesen: 8.051,- eFt
Marketingköltség (szórólap , csekk) 90,- eFt
Szentelésiünnep költségei 438,- eFt
Összesen: 8.579,- eFt

 A vagyon felhasználása:

Az Alapítványvagyona tárgy évben 13,962- eFt értékben nőtt.

 Költségvetési támogatások felhasználása:

 

Az Alapítvány a költségvetési támogatástnem kapott.


 

 Cél szerinti juttatások:

 Alapítvány a Családok a CsaládértEgyesület (Óbudavár, Fő u. 14.) számára 1.144,- eFt összegű támogatástnyújtott: elektromos hálózat közműfejlesztésére, valamint az egyesületberuházásában készülő MHC ház kivitelezésének finanszírozásához.

 

 Köszönetnyilvánítás:

 A Schönstatt Szentélyt MagyarországnakAlapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységénekellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Óbudavár,2006. május 29.     ThernéRapcsák Ágnes

         kuratóriumi elnök

Címkék: 
alapítvány közhasznúsági jelentés