SchönstattSzentélyt Magyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS

2006.

 A szervezet 2006 évi közhasznú tevékenysége:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képzőközpont és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A beruházásiköltségek ezek megvalósítására vonatkoznak:

 


Befejezetlen beruházások:
 Kápolna építése 110,- eFt
Központépítése 
19.754,- eFt
ÚjMHC ház építése 2.935,- eFt
Beruházás 22.799,-eFt
Marketingköltség (szórólap , csekk) 16,- eFt
Összesen: 22.815,- eFt

         

 A vagyon felhasználása:

Az Alapítványvagyona tárgy évben 19.557,- eFt értékben nőtt.

 Költségvetési támogatások felhasználása:

 Az Alapítvány a 2005 évi személyijövedelemadók 1% -ból 19,- eFt költségvetési támogatást kapott, melynekfelhasználását majd a 2007 évi beszámoló tartalmazza.

 

 Cél szerinti juttatások:

 A szervezet a tárgyévben alaptevékenységekeretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

 Köszönetnyilvánítás:

 A Schönstatt Szentélyt MagyarországnakAlapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységénekellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Óbudavár,2007. április 20.     ThernéRapcsák Ágnes

         kuratóriumi elnök

Címkék: 
alapítvány közhasznúsági jelentés