Schönstatt-szentélytMagyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS

2007.

1. Közhasznútevékenység:

Az Alapítvány elsődlegescélkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és ahozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. Aköltségek ezek megvalósítására vonatkoznak:

Központ:                                                     13.732,- eFt

Házaspárok útja padok                                     96,- eFt

Kápolna előtti padok                                       150,- eFt

„Diós-ház”szerkezeti megerősítés                 154,- eFt

                                                                                         14.132,- eFt

    2. A vagyon felhasználása:

AzAlapítvány vagyona tárgy évben 16.658,- eFt értékben nőtt.

    3. Költségvetési támogatások felhasználása:

Az Alapítvány a 2005 éviszemélyi jövedelemadók 1% -ból 19,- eFt költségvetésitámogatást kapott, melyet 2007-ben beruházásra fordított. AzAlapítvány a 2006 évi személyi jövedelemadók 1% -ból 22,- eFtköltségvetési támogatást kapott, melynek felhasználását majda 2008 évi beszámoló tartalmazza.

    4. Cél szerinti juttatások:

Aszervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt,díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

    5. Köszönetnyilvánítás:

A Schönstatt SzentélytMagyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetétmindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévbenanyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Óbudavár, 2008. május20. Therné Rapcsák Ágnes

kuratóriumi elnök

Címkék: 
alapítvány közhasznúsági jelentés