Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2008.

 

1. A 2008 évi gazdálkodás bemutatása:

 

Források: Kiadások:

Nyitókészlet: 6.249 eFt   Beruházás: 36.383 eFt
Támogatások: 21.005 eFt   Tám. Cs. Cs. Egyesületnek 4.900 eFt
Kölcsön: 18.600 eFt   Kölcsön törlesztése: 8.500 eFt
Tám. visszatér. Egyesülettől 4.200 eFt   Bankköltség 9 eFt
1% 3 eFt      
Betétkamat 104 eFt   Zárókészlet 369 eFt
Összesen: 50.161 eFt     50.161 eFt

 

2. Közhasznú tevékenység:

 

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése. A költségek ezek megvalósítására vonatkoznak:

 

Központ beruházása: 36.383,- eFt

 

3. Cél szerinti juttatások:

 

Az Alapítvány Családok a Családért Egyesületnek nyújtott 4.900,- eFt visszatérítendő támogatást, melyből az Egyesület 2008-ban 4.200 eFt-ot visszatérített.

 

Az Alapítvány a Családok a Családért Egyesületnek ingyenesen átadta a képzőházat tárgyi eszközként 74.724,- eFt értékben.

 

 

4. Költségvetési támogatások felhasználása:

 

Az Alapítvány a 2006 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2007-ben 22,- eFt költségvetési támogatást kapott, melyet 2008-ben beruházásra fordított. Az Alapítvány a 2007 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2008-ban 3,- eFt költségvetési támogatást kapott, melynek felhasználását majd a 2009 évi beszámoló tartalmazza.

 

5. Köszönetnyilvánítás:

 

A Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

 

 

 

Óbudavár, 2009. április 18. Therné Rapcsák Ágnes

kuratóriumi elnök

Címkék: 
alapítvány közhasznúsági jelentés