Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány

EGYSZERÛSÍTETT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

1. A 2013 évi gazdálkodás bemutatása:

 

FORRÁSOK

 

Fennálló kötelezettség (tartozás) 2 000 000
   
Nyitóegyenleg  
Folyószámla 1 390 142
Pénztár 387 540
Nyitóegyenleg összesen 1 777 682
   
Jóváírások  
Támogatás 10 293 000
1% 15 299
Kamat 1 431
Összes jóváírás 10 309 730
ÖSSZESEN: 12 087 412
   
TERHELÉSEK  
Támogatás Egyesületnek (felújításra) 3 059 887
Anyagvásárlás (felújítás) 1 080 399
Kölcsön visszafizetése 2 000 000
Betét lekötése 4 000 000
Bankköltség 8 307
Összes terhelés 10 148 593
   
Záróegyenleg  
Folyószámla 1 560 861
Pénztár 377 958
Záróegyenleg összesen 1 938 819
ÖSSZESEN: 12 087 412

 

Az Alapítvány egy magánszemélytől 2011-ben 2 millió Ft visszatérítendő támogatást kapott a központ építéséhez. A támogató a lemondott a 2 millió Ft támogatási összeg visszatérítéséről.

 

 

2. Közhasznú tevékenység:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a kápolna, ezt követően egy képző központ és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítése, a meglévő ingatlanok felújítása. A 2013 évi költségek az Óbudavár, Fő u. 4. sz. alatti MHC ház utolsó traktusának felújítására vonatkoznak közvetlen anyagvásárlással, illetve a Családok a Családért Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyújtásával, melyet egyes kivitelezői számlák kifizetésére utaltunk át. Megvalósult a tető hőszigetelés felújítása, a 4 fürdőszoba felújítása, a gépészeti rekonstrukció során gázkazán csere korszerű kondenzációs kazánra, valamint tetősíkban elhelyezett napkollektorok telepítése.

 

                        MHC-ház felújítása 2013-ban összesen:                                           4.140,- eFt

 

3. Költségvetési támogatások felhasználása:

Az Alapítvány a 2011 évi személyi jövedelemadók 1%-ból 2012-ben 15 eFt költségvetési támogatást kapott közcélú felhasználására, melyet 2013-ban az MHC-ház felújítására fordította.

 

4. Köszönetnyilvánítás:

A Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz 2013-ban anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

 

 

Óbudavár, 2014. május 12.                                                   Therné Rapcsák Ágnes

                                                                                                 kuratóriumi elnök

Címkék: 
alapítvány közhasznúsági jelentés