Kedves Schönstatti Családok!  
Ahogy Gertrud-Mária nővér is írta Szent Miklós napi levelében, különös időket élünk. Minimalizálnunk kell a személyes találkozásokat, sosemvolt szituációkkal és problémákkal találjuk szembe magunkat. Honnan merítünk most biztonságot, derűt; honnan kapunk erőt, leleményességet a szeretetben? A Szentháromság Istentől, aki a szeretet és az élet forrása a házasságunkban és a családunkban!
Merítsünk a tiszta forrásból! Keressük őt a házasságunk szentségében, a családi közösségben, a megtört és szétosztott élet titkában.
Segítségként a következő, júniusig terjedő időszakban kéthetenként egy-egy rövid szöveget, részletet küldünk a most készülő új kiadványból, melynek címe: A Házaspárok útja az Eucharisztia fényében, amellyel a július 4-i óbudavári ünnepünkre és az Eucharisztikus Kongresszusra készülünk.
Arra bíztatunk minden házaspárt, hogy kéthetente keressen egy-egy nyugalmas órát, amikor átelmélkedi, feldolgozza ezeket a szövegeket, és talán közös elhatározást is tesz a témával kapcsolatban.
Váljon ez az időszak a családunk és a ránk bízottak javára! Formáljon bennünket Jézus a kedve szerint a szentségekből forrásozó kegyelem által! Kisdedével Szűzanyánk szent áldását adja ránk!

A vezetőkör és a kiadvány szerkesztői nevében:
Török Péter és Orsi
2020. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

 

Bevezető

Egymásra találtunk – életre szólóan (1. tábla)

Ecclesia domestica – a hit és az öröm sugárzótűzhelyei (2. tábla)

Túlcsorduló, magát szétosztó szeretet - Életet adunk, életet kapunk (3. tábla)

Élő kapcsolatban Istennel és egymással (4. tábla)

Adoratio – Itt vagyok számodra! (5. tábla)

„Egy test” felbonthatatlan közössége – Intimitás (6. tábla)

Nem vagyok méltó - confessio (7. tábla)

Passio - A szeretet fájhat (8. tábla)

Az Élet szolgálata – Dominus vobiscum (9. tábla)

Test-vér – Testvér - Corpus Christi (10. tábla)

Ite missa est – küldetésünk van (11. tábla)

Hűek maradunk - Credo (12. tábla)

Megtöretés – Viaticum (13. tábla)

Megöregszünk – Agnus Dei (14. tábla)

Eucharisztia - Hálát adunk (15. tábla)