A Családok a Családért Egyesület
2007. évi tevékenységének és gazdálkodásának főbb adatai:

Tevékenységünk összefoglalása, melyeknek szervezéséért, szervezésében nyújtott segítségéért,
adományokkal és munkával való segítéséért hálás köszönetünket fejezzük ki
minden hozzánk tartozónak, és támogatóinknak.


  • 165 családot, /325 felnőtt, 660 gyermek/,fogadott egy-egy heti,
  • 85, /170 felnőtt, 510 gyermek/, családot egy-egy hétvégi képzésre,
  • Önkéntesei több mint 10 000 óra önkéntes munkát végeztek.
  • 11 gyermek- és ifjúsági tábort szervezett,
  • Kiadványaival kb.1000-1500 családot ért el.
  • Oázis újságja 1200 példányban jelenik meg.
  • Négy régióban Női Lelki Napot szervezett.
  • Alapító tagja lett a Balaton-felvidéki Akciócsoport helyi Leader Közösségnek

Egyszerű közhasznúsági jelentés a Családok a Családért Egyesület 2007. évéről

Az Egyesület 2007-s összes bevétele 20.615e Ft volt.
Ezek megoszlása:

- belföldi és külföldi támogatások: 13.977e Ft
- magánszemélyek 1% adója: 1.628e Ft
- szállás, üdülési csekk: 3.523e Ft
- egyéb bevétel (kamat, visszatérítés) 1.487e Ft

Az Egyesület kiadásai 2007-ben az alábbi megoszlás szerint:

- anyagi kiadások ( szállás, étkeztetés, anyagköltség) 9.760e Ft
- egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítás) 256e Ft
- bérköltség, bérjárulékok 3.996e Ft
- tárgyi eszköz vásárlása 525e Ft
- nem pénzjellegű költségek (értékcsökkenés) 1.062e Ft

A fentiek alapján az Egyesület 2007-s közhasznúsági eredménye pozitív, vagyis:

5.541e forint lett.

A részletes Közhasznúsági jelentés és az egyesület eddigi gazdálkodásának éves mérlegei megtekinthetők az egyesület székhelyén.

Címkék: 
egyesület közhasznúsági jelentés