Egyszerű közhasznúsági jelentés a Családok a Családért Egyesület 2008. évéről.

 

Az Egyesület 2008-s összes bevétele:

- belföldi és külföldi támogatások: 91.177 eFt

- pályázati bevétel: 1.040 eFt

- szállás, üdülési csekk: 5.708 eFt

- egyéb bevétel (kamat, visszatérítés) 950 eFt

____________________________________________

Összes bevétel: 98.875 eFt

 

 

Az Egyesület kiadásai 2008-ben az alábbi megoszlás szerint:

- anyagi kiadások ( szállás, étkeztetés, anyagköltség) 13.509 eFt

- egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítás) 1.513 eFt

- bérköltség, bérjárulékok 3.456 eFt

 

- nem pénzjellegű költségek (értékcsökkenés) 3.192 eFt

________________________________________________________

Összes kiadás 21.670 eFt

 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett, ilyen irányú bevételt és kiadást nem számolt el.

Az Egyesület belföldi támogatásai között a képzőház ingyenes átadása is szerepel, így a számadatok alapján az Egyesület 2008-s közhasznúsági eredménye pozitív, vagyis:

 

77.205 e forint lett.

 

Beszámoló a 2008. évi közhasznú tevékenységről

 

1. Schönstatt családnapok: 2008. június 15-augusztus 30-ig összesen 151 család vett részt,

320 felnőtt és 497 gyermek. Az önkéntesek 4536 óra önkéntes munkát végeztek.

2. Továbbképzésre 15 hétvégén került sor átlagosan 10 családdal.

3. Ifjúsági találkozó, 70-75 fő, lány hétvégék 2 alkalom, kb. 10-15 fő, fiú hétvége kb. 15-20

fő, lánytáborok 2 tábor kb. 35 fő összesen.

4.CSAK-Kentenich atya vetélkedő és Atya tanulmány rendezvény 1-1 alkalommal került

Megrendezésre, összesen kb 50 fő

5. Schönstatt családok által szervezett hétvégi képzések. 5 hétvége összesen 40

család.

6. Schönstatt család által szervezett zarándoklat. Mályiból kb. 80 fő

7. Külső zarándokok. Lellei, szentendrei, kaposvári és székesfehérvári zarándokok.

8.. Szilveszter schönstatt család szervezésében összesen 15 család.

9. Külső vendégek:

 • Osztálykirándulások 3 osztály 95 fő összesen, ismerkedtek a lehetőségekkel
 • Plébániai vándortábor 140 fő összesen-előadást is kértek
 • Maholnap Alapítvány tanulmányútja 33 fő, bemutatkozást is kértek

Egyéb vendégek:

 Önkéntes munkák:

 • gyerekfoglalkoztatók nyáron 4500-5000 óra munka, hétvégéken 600-800 óra
 • élelmezősök, nyáron 1100 óra munkát végeztek
 • előadók és házigazdák, kb. 1600 óra
 • munka szombatokon elvégzett munkák:
 • február 16. párhuzamos épület lábazatának falazása
 • március 15. tereprendezés, képzőház szentelésre felkészülés
 • április 3-4-5-6. Képzőház szentelés, Tilmann atya búcsúztatás elő, utó munkái
 • május 23-25. soproni családok Képzőház karnisai, függönyei, takarítás
 • május 30-június 1. soproni családok képzőház parkettázása
 • október 11. tereprendezés
 • november 15. tereprendezés, garázs, fészerbontás

 

 2009. május 5.

 

Címkék: 
egyesület közhasznúsági jelentés