A Családok a Családért Egyesület 2009. évi beszámolója:

 

2009. évi bevételek:

 

- Magánszemélyektől kapott támogatás                            12.868,-

- Belföldi gazdasági társaságoktól kapott támogatás       2.727,-

- Apeh szja 1%                                                                         4.364,-

- Pályázaton elnyert támogatás NCA                                   1.589,-

- Üdülési csekkel fizetett támogatás                                     4.416,-

- Külföldi szervezet által nyújtott támogatás                          564,-

- Egyéb, a közhasznúsághoz kapcsolódó támogatás      1.321,-

- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel             2.685,-

 

Összes bevétel                                                                       30.534,-

 

 

2009. évi kiadások:

 

- Anyagjellegű kiadások                                 10.719,-

- Egyéb ráfordítások                                           1.666,-

- Bér- és járulék költségek ráfordítása            5.127,-

- Nem pénzjellegű kiadások ráfordítása        2.402,-

- Vállalkozási bevétel anyag ráfordítása       2.452,-

 

Összes kiadás                                                 22.366,-

 

Az Egyesület 2009. évi közhasznúsági eredménye: 7.935,-

vállalkozási eredménye:                                                     233,-

 

 

Beszámoló a 2009. évi közhasznú tevékenységről

 

1. Schönstatt családnapok: 2009. április 5-11-ig, és június 14-augusztus 29-ig összesen 158 család vett részt,

316 felnőtt és 511 gyermek. Az önkéntesek 4656 óra önkéntes munkát végeztek.

2. Továbbképzésre 17 hétvégén került sor átlagosan 10 családdal.

3. Ifjúsági találkozó, 80-85 fő, lány hétvégék 2 alkalom, kb. 10-15 fő, fiú hétvége 2 alkalom, kb. 15-20 fő, lánytáborok 3 tábor kb. 45 fő összesen.

4. Elindult a Kentenich Kis-Egyetem 20 házaspárral októberben.

5. Előadó és házigazda továbbképzést tartottunk. Az előadóknak a jelmondatkibontó hétvégét 8 házaspár részvételével, a házigazdáknak a technikai zsinatot és a házigazda találkozót 17 házaspár részvételével.

6. Schönstatt családok vezetésével 5 szervezett zarándok csapat érkezett. Minden alkalommal Házaspárok útját végigjárták, előadást hallgattak.

7. Külső zarándok csoport előre bejelentve 6 alkalommal érkezett. Közülük két csapat egész hétvégi családi programot tartott. Minden alkalommal a Házaspárok útját végigjárták. Négy alkalommal előadást is hallgattak.

8. Szilveszter schönstatt család szervezésében összesen 15 család.

9. Külső vendégek:

  • Osztálykirándulások 5 osztály, ismerkedtek a lehetőségekkel
  • Házaspárok útjára rendszeresen érkeznek zarándokok

 10. Nagyrendezvény volt Böjte Csaba testvér látogatása. A Házaspárok útjára készült kerámiák megszentelése, az út Csaba testvérrel való végigjárása. 245 regisztrált résztvevő volt jelen.

 

Önkéntes munkák:

  • gyerekfoglalkoztatók nyáron 4500-5000 óra munka, hétvégéken 600-800 óra
  • élelmezősök, nyáron 1100 óra munkát végeztek
  • előadók és házigazdák, kb. 1700 óra
  • munka szombatokon elvégzett munkák: tereprendezés, bozótirtás, laminált padlózás az Új mhc-ban, parkolók kialakítása, Házaspárok útja Böjte Csabával előkészítés, lebonyolítás, játszótér, foci pálya karbantartás, gyomlálás, ültetés, stb. 

 2010. május

 

 

Címkék: 
egyesület közhasznúsági jelentés