A Családok a Családért Egyesület 2010. évi beszámolója:

 

2010. évi bevételek:

 

- Magánszemélyektől kapott támogatás                                     8.996,-

- Belföldi gazdasági társaságoktól kapott támogatás             1.631,-

- Apeh szja 1%                                                                                 1.929,-

- Pályázaton elnyert támogatás NCA                                           1.300,-

- Üdülési csekkel fizetett támogatás                                           4.331,-

- Külföldi szervezet által nyújtott támogatás                               4.926,-

- Egyéb, a közhasznúsághoz kapcsolódó támogatás             1.290,-

- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel                      1.499,-

 

Összes bevétel                                                                              25.902,-

 

 

2010. évi kiadások:

 

- Anyagjellegű kiadások                                                          15.799,-

- Egyéb ráfordítások                                                                      373,-

- Bér- és járulék költségek ráfordítása                                   5.653,-

- Nem pénzjellegű kiadások ráfordítása                                2.994,-

- Vállalkozási bevétel anyag ráfordítása                                 1.019,-

 

Összes kiadás                                                                          25.838,-

 

Az Egyesület 2010. évi közhasznúsági eredménye:              -416,-

                                               vállalkozási eredménye:                480,-

 

Mivel a vállalkozásból származó nyereség nem kerül felosztásra adót nem kell fizetnünk.

 

 

Beszámoló a 2010. évi közhasznú tevékenységről

 

Képzés:

1. Családok számára- Egy hetes, illetve hétvégi lelki, szellemi program Biztosítása, bentlakással, teljes ellátással. Ezen belül a házaspárok családpedagógiai képzése, és  egyidejűleg a gyermekeik kreativitást és környezettudatot fejlesztő foglalkoztatása.. 2010-ben az egyhetes nyári családnapon , és 22 hétvégi képzésen, 1307 fő, 5200 napot töltött el. A gyerekekkel önkéntes fiatalok foglalkoztak, népi kismesterségeket oktatott egy házaspár. A programok vezetését, az előadásokat önkéntes házaspárok tartják. Önkénteseink 160 fő, 6576 óra önkéntes munkát végeztek.

2. Animátor képzés

 - Előadó házaspárok képzése 2010-ben 5x16 házaspár

-Házigazda házaspárok képzése 2010-ben 12 házaspár

3. Felnőtt csoportok fogadása, akik a Házaspárok útját végigjárni érkeznek.  2010-ben 6 szervezett csoport 210 fővel és hétvégénként 2-4 házaspár érkezett.

4. A szervezetünkhöz tartozó családok fiataljainak és ismerőseinek helyszínt biztosítunk sajátrendezvényeikhez, pl. ifjúsági találkozó hétvége 93 fő részvételével, táborok összesen 80-90 fő részvételével.

5. Gyermek és ifjúsági csoportok fogadása családi életre nevelés előadások biztosításával. 2010-ben 4 alkalommal

 

 

Utógondozás:

  • Hálózatépítés a családok között, 232 családdal állunk folyamatos kapcsolatban.
  • Hálózatápolás-havi rendszeres találkozók szervezésében segítségnyújtás. 37 csoportunk van
  • Kiadványok biztosítása a további tanuláshoz.
  • Életvezetési tanácsadás személyesen, telefonon és az egyesület kiadványain keresztül.
  • Honlap fenntartás, http://csaladok.schoenstatt.hu/
  • Önkéntes munkalehetőség által az összetartozás érzésének erősítése. 2010-ben tereprendezés, kerti munka, Diós háznál építkezés előkészítése, gyerekek házánál kültéri burkolat készült.
  • Nagyrendezvények szervezése a közösségi élmény megtapasztalására. Kápolnánk szentelésének 5. évfordulójának megünneplése 360 regisztrál t résztvevővel, külföldi vendégekkel.
Címkék: 
egyesület közhasznúsági jelentés