Bevételek:

 

Támogatások:

-          Magánszemélyektől kapott                                       13.837

-          Belföldi gazdasági társaságoktól                              2.141

-          Szja 1%                                                                          1.641

-          Pályázaton nyert támogatás                                          500

-          Üdülési csekkel történt támogatás                            4.730

-          Külföldről kapott támogatás                                           554

-          Egyéb                                                                                   10

 

-     Vállalkozási bevétel                                                          1.048

 

Összes bevétel                                                                        24.461

 

Kiadások:

 

-          Anyagjellegű ráfordítások                                        15.233

-          Bérjellegű ráfordítások                                                6.279

-          Tárgyieszközök értékcsökkenése                             3.485

-          Egyéb ráfordítások                                                          739

-          Pénzügyi tevékenység ráfordításai                           1.162

 

-          Vállalkozási tevékenység anyagköltsége                1.459

 

-     Összes ráfordítás                                                              28.357

 

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                              -3.485

Vállalkozási tevékenység eredménye:                                -411

 

 

Tevékenységünk 2011-ben.

Képzés: 1. Családok számára- Egy hetes, illetve hétvégi lelki, szellemi program 

                 Biztosítása, bentlakással, teljes ellátással. Ezen belül a házaspárok családpedagógiai képzése, és  egyidejűleg a gyermekeik kreativitást és

                 környezettudatot fejlesztő foglalkoztatása.. 2011-ben a 12 egyhetes nyári családnapon , és 21 hétvégi képzésen, 2052 fő 8532 napot töltött el.

                 A gyerekekkel önkéntes fiatalok foglalkoztak, népi kismesterségeket oktatott egy házaspár. A programok vezetését, az előadásokat

                 önkéntes házaspárok tartják. Önkénteseink szerződéssel 160 fő, 6576 óra önkéntes munkát végeztek.

              2. Animátor képzés- Előadó házaspárok képzése 2011-ben 5x16 házaspár

                                                      -Házigazda házaspárok képzése 2010-ben 12 házaspár

              3. Felnőtt csoportok fogadása, akik a Házaspárok útját végigjárni érkeznek. A Házaspárok útja az egyesületünk önkéntesei által megvalósított 1,5 km hosszú tematikus sétaút, melyen 15 állomás és egy kísérő kiadvány segít elmélyíteni a házastársi kapcsolatot. 2011-ben 9 szervezett csoport 360 fővel és hétvégénként 2-4 házaspár érkezett.

                  4. A szervezetünkhöz tartozó családok fiataljainak és ismerőseinek helyszínt biztosítunk saját rendezvényeikhez, pl. ifjúsági találkozó hétvége 96 fő

                      részvételével, táborok összesen 80-90 fő részvételével. Családi életre nevelés témában előadó házaspár áll rendelkezésükre.

                  5. Gyermek és ifjúsági csoportok fogadása családi életre nevelés előadások biztosításával. 2011-ben 6 alkalommal

 

 

Utógondozás:

  • Hálózatépítés a családok között, 241 családal állunk folyamatos kapcsolatban.
  • Hálózatápolás-havi rendszeres találkozók szervezésében segítségnyújtás. 38 csoportunk van
  • Kiadványok biztosítása a további tanuláshoz.
  • Életvezetési tanácsadás személyesen, telefonon és az egyesület kiadványain keresztül.

                           A feladatok ellátásához jól felszerelt irodát működtetünk,

                           állandó alkalmazottat foglalkoztatunk, aki tartja a kapcsolatot a családokkal,

                           szervezi a programokat, ellátja az üzemeltetés vezetői és élelmezés vezetői

                           munkakört. 50 év feletti nagycsaládos munkavállaló.

  • Önkéntes munkalehetőség által az összetartozás érzésének erősítése. 2011-ben tereprendezés, kerti munka, Diós háznál építkezés utáni tereprendezés.
  • Nagyrendezvények szervezése a közösségi élmény megtapasztalására. Kápolnánk szentelésének 6. évfordulójának megünneplése 232 regisztrál t résztvevővel, külföldi vendégekkel.

 

Gazdasági tevékenység, (kizárólag a fenti tevékenységeknek alárendelve, azok finanszírozásának biztosítására):

1.      A család-képzőközpont és környezetének folyamatos működtetése, karbantartása. 450 m2 alapterületű képzőházunk, ahol 50 fős konyha, étterem, előadóterem, csoportszobák, iroda és szociális helyiségek találhatók. Van 2 szállásépületünk és egy gyerekház bérleményünk. Üzemeltetésére 4 főt foglalkoztatunk, gondnok, főzőasszony és konyhai kisegítő munkakörben. Mindhárman hátrányos helyzetű munkavállalók. 

           Kiadói tevékenység:- Családpedagógiai szakirodalom

                                            - Negyedévente megjelenő,

                                               speciálisan családoknak szóló

                                                Oázis című folyóirat, 4x1000pl.

                                              -a hálózatban tovább folytatott tanulást

                                                segítő évente megjelenő jelmondatos

                                                füzet.

2.      Forrásteremtés a hátrányos helyzetű családok részvételi lehetőségének megteremtésére.

      Adománygyűjtés: 2011-ben több, mint húsz millió forint adomány érkezett egyesületünkhöz. Ezt az összeget a Képzőközpontunk működési és

                                     fejlesztési költségeire és a résztvevő nagycsaládosok részvételi költségének fedezésére használjuk fel.

       Pályázatok: Új Magyarország Programban MVH-tól 21 400 000.-Ft-ot nyertünk a Diós Ifjúsági Turistaház fejlesztés projektünkre, amit  2011.07.1-én befejeztünk.

       1% gyűjtés: hangsúlyt fektetünk a figyelemfelhívásra, 2011-ben 1.640.852,-Ft folyt be.

4. Együttműködés:

          -Alapító tagja vagyunk az Éltető Balaton-felvidék Egyesület helyi Leader közösségnek.

 

 

Mellékletek:

CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_egysz_merleg.pdf
CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_eredmenykimutatas_2011.pdf
CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_eredmenykimutatas.pdf
CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_kozhasznusagi_jelentes_2011.pdf
CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_merleg_2011.pdf
CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_tajekozatato_2011.pdf

Címkék: 
egyesület közhasznúsági jelentés