Tevékenységünk 2012. 1.1-2012.12.31-ig

 

Képzés:

1. Családok számára- Egy hetes, illetve hétvégi lelki, szellemi program biztosítása, bentlakással, teljes ellátással. Ezen belül a házaspárok családpedagógiai képzése, és  egyidejűleg a gyermekeik kreativitást és környezettudatot fejlesztő foglalkoztatása.. 2012-ben 11 egyhetes nyári családnapon 169 család, 878 fő vett részt. A hetek lebonyolítását 238 önkéntes összesen 11 424 óra önkéntes munkávalsegítette.

2. Animátor képzés

- Előadó házaspárok képzése 15 hétvégén 562 fő részvételével, négynapos képzésen 78 fő, egynapos képzésen 3 napon 91 fővel.
- Házigazda házaspárok képzése 3 hétvégén 99 fő részvételével

3. Felnőtt csoportok fogadása, akik a Házaspárok útját végigjárni érkeznek. A Házaspárok útja az egyesületünk önkéntesei által megvalósított 1,5 km hosszú tematikus sétaút, melyen 15 állomás és egy kísérő kiadvány segít elmélyíteni a házastársi kapcsolatot. 14 csoport 423 fővel

4. A szervezetünkhöz tartozó családok fiataljainak és ismerőseinek helyszínt biztosítunk saját rendezvényeikhez, pl. ifjúsági találkozó hétvége, 4 tábor és 5-6 hétvégi program Családi életre nevelés témában előadó házaspár áll rendelkezésükre. 12 csoport 265 résztvevővel

5. Gyermek és ifjúsági csoportok fogadása családi életre nevelés előadások biztosításával. Prospektust készíttettünk, melyet eljuttatunk iskolákba a szülők közreműködésével, hogy így több diák vehessen részt a programban. 12 osztály 265 fő részvételével

Utógondozás:

 • Hálózatépítés a családok között, 28 családdal bővült a családok köre,   
 • kétharmaduk bekapcsolódott a családcsoportokba
 • Hálózatápolás-havi rendszeres találkozók szervezésében segítségnyújtás.
 • Kiadványok biztosítása a további tanuláshoz. (2012. évi családnapos füzet
 • címe, Szentélyünkből a világba) csoportmunkához
 • Életvezetési tanácsadás személyesen, telefonon és az egyesület kiadványain keresztül. Oázis újság, naptár
 • Önkéntes munkalehetőség által az összetartozás érzésének erősítése. 4 alkalommal 148 fő részvételével
 • Nagyrendezvények szervezése a közösségi élmény megtapasztalására. 2012. 3.31-én a kápolnánk ünnepén 230 regisztrált résztvevő volt jelen. 2012.6.24-én a közösség alapítója búcsúelőadást tartott, és megünnepeltük egyesületünk alapításának 20. évfordulóját, 327 regisztrált résztvevővel.

 

Gazdasági tevékenység, (kizárólag a fenti tevékenységeknek alárendelve, azok finanszírozásának biztosítására):

        A család-képzőközpont és környezetének folyamatos működtetése, karbantartása. 450 m2 alapterületű képzőházunk, ahol 50 fős konyha, étterem, előadóterem, csoportszobák, iroda és szociális helyiségek találhatók. Van 3 szállásépületünk és egy gyerekház bérleményünk. Játszóteret, sportpályát tartunk fent. Üzemeltetésére 4 főt foglalkoztatunk, üzemeltetés vezető, gondnok,  főzőasszony és konyhai kisegítő munkakörben. Mind hátrányos helyzetű munkavállalók. 3 50 év feletti nagycsaládos, 1 nyolc általánost végzett nagycsaládos. A működési pályázaton kapott támogatást az ő bérköltségeik egy részének fedezésére fordítottuk. Az így felszabaduló összeget is a családok ellátására költöttük.

 

Kiadói tevékenység

- megjelent a speciálisan családoknak szóló Oázis című folyóirat, 4x1000példányban.
-megjelent a hálózatban tovább folytatott tanulást segítő családnapos füzet 200 példányban
-naptárt készítettünk 1000 példányban
-Égfelé imakönyv családoknak 500 példányban

 

Forrásteremtés a hátrányos helyzetű családok részvételi lehetőségének megteremtésére.

 • Családoknak szóló kiadványok, naptár önkéntesek által való elkészítése, adományért való felajánlása által jutottunk adományokhoz.
 • Szálláshelyeink szabad kapacitását reklámozzuk, jobb kihasználtságra törekszünk. Prospektust készítettünk az értékesítés lehetőségének bővítésére
 • Nea szakmai pályázatán elnyert támogatás segítségével a családoknak a veteményezés és tartósítás tárgyában felvilágosítást és gyakorlati bemutatót tartunk.
 • 1% gyűjtés: honlapunkon, újságunkban, személyes kapcsolatainkban felhívjuk a figyelmet az 1% adományozás lehetőségére. 2012-ben a csökkenő lehetőségek mellett 736 496Ft támogatást kaptunk ebből a forrásból

 

Mellékletek:

CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_eredmenykimutatas_2012.pdf
CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_kozhasznusagi_melleklet_2012.pdf
CSALADOK_A_CSALADERT_EGYESULET_merleg_2012.pdf

Címkék: 
egyesület közhasznúsági jelentés