Kedves Családok!

A Nemzetközi Schönstatt Család nemzetközi szakértői tanácskozása 2010. május 3-7. között ajánlásokat fogadott el a

2014. október 18-i, 100. évforduló (Szűzanya és Kentenich atya szeretetszövetségének megkötése) ünneplésére.

Ennek egyik, közelgő alkalmára hívunk Benneteket!

2010. október 18. előestéjén a világot behálózó Schönstatt Család képviselői Kentenich atya sírjától az Ősszentélyhez zarándokolnak, és ezzel megnyitják az Ősszentély Zarándoklatot.

Arra hívnak mindenkit, hogy (lélekben) október 18-án minden szívszentélyből, háziszentélyből, leányszentélyből egyetlen lépéssel az Ősszentélybe menjünk: Semmit Nélküled, semmit nélkülünk!

Használjuk fel ezen a napon jelképként azt, hogy közösen elimádkozzuk szentélyeinkben (szív-, házi-, leányszentélyeinkben) a 100. évforduló jubileumi imáját!
Szeretettel: a TeCsEnGó

JUBILEUMI IMA

Urunk kedves Anyja és mi Anyánk!

Örömmel kerekedünk fel a szentélyedhez. Kentenich atya hite arra indított Téged, hogy Schönstattban létrehozd a házadat.
Szentélyed árnyékában egy család jött létre, egy új lelki út az egyházban, egy karizma ebben a korban.
Megtöltjük adományainkkal a korsókat: hálával, megbánással, odaadással és vágyakozással.
Minden, a zarándokutunkon megtett lépéssel kérjük:
Lobbantsd lángra bennünk újból a szeretet tűzét irántad, Kentenich atya és a család iránt. Adj erőt ahhoz, hogy kimunkáljuk a szövetség kultúráját ebben a világban. Nevelj bennünket, hogy a Te misszionáriusaid lehessünk az évszázadunk számára.

A Te szövetséged a mi küldetésünk

Feltesszük magunknak a kérdést:
Miért szeretnék ma köszönetet mondani?
Mi teszek ma a korsóba?
Milyen apostoli lépést teszek ma?

 

Az Ősszentélyben imádságunktól kísérve és a Triennium együttes megnyitásában összekapcsolódva a 2014-es munkacsoport nevében
szeretettel Kornélia nővér

Video – a Triennium megnyitójára

részletek a videóról

MOTTÓ
„A Te szövetséged – a mi küldetésünk”
Ez az a mottó, mely már a májusi szakértői konferencián elhangzott, és amelyet a pályáztatás során sokszorosan visszakaptunk. A mottó kihangsúlyozza a szeretetszövetséget, mint egész Schönstatt-családunk lényegi magját, mely küldetéssé lesz, és egyúttal missziónk döntő alapvonására is figyelmeztet: Kentenich atya a világnak és az egyháznak a szeretetszövetséget akarta odaajándékozni – ez a küldetésünk.

LOGÓ

Tervezete: María Cecilia Avilés (Ecuador)
Az „Konferencia-2014 Üzenete” értelmében - a logó az áramlatokat ragadja meg, melyek a centenárium megünnepléséhez vezető úton hordoznak bennünket és amelyeket ápolni akarunk. A szentély erejének minden dimenzióját jelképezi a kék kápolna. A tetején hordja az alapító nemzedék „fekete keresztjét”, mely az ő bevetésüket jelképezi és amely ösztönöz bennünket, hogy mi is bevessük magunkat Schönstattért úgy, mint ők. A szentélyből jövő áramlatok családdá egyesítenek bennünket és átfolynak a világon, mely ezáltal csaknem 100 éve szentéllyé válik. A világ annak a helye, ahol a szövetségben élni és működni szeretnénk, hogy ott, ahol vagyunk, létrejöjjön a szövetség kultúrája. A logó színei - a pirosat kivéve - a hagyományos Schönstatt embléma színei.