13 házaspár részvételével jó hangulatú és eredményes technikai zsinatot tartottunk Óbudaváron.

Első napirendi pont szerint a jelenlévő házigazda házaspárok számoltak be a tapasztalataikról. Ehhez kapcsolódóan felolvastuk az e-mailben érkezett beszámolókat, problémafelvetéseket is.

A feladatok jó leosztása meghatározó jelentőségű

 • Péntek esti műsor az előadóban, utána tábortűz, stb. kint, jól bevált
 • Diós házban egyszerre lánytábor és családok zavaró
 • Többször visszatérő családok barátokkal együtt, klikkesedés
 • Önkéntes munka nem működött, (központban kerti munka, stb.)
 • Nem volt előzetes beosztás a takarításra, egyébre, de azért elkeltek a feladatok.
 • Családok véletlenszerűen kiválasztott bibliai részletet adtak elő, sikeres volt
 • Más közösségekből érkezők nehezen fogadták el a Mária központúságot, de hét végére belejöttek.
 • Lemondás nélkül nem jött el résztvevő család
 • Jó és termékeny aratás. Egy hét közepén hazautazást tervező család mégis végig maradt
 • Feszültséget okozott a jógát népszerűsítő család tevékenysége, követőkre találtak, klikkesedés lett
 • Esti beszélgetések időkeretét nem tartották be a résztvevők
 • Visszatérő gyerekfoglalkoztatók túl jól érezték magukat, sokáig fennmaradtak. Hol lehetnek a fiatalok este, meddig maradhatnak fent?
 • Önállóan jelentkezett gyerekfoglalkoztatókkal gond volt.
 • A megszokott szállásra szeretnének kerülni a családok
 • Étkezés jó volt
 • Névlistát szeretnének hét elején
 • Víztakarékosság szükséges
 • Esti beszélgetés kérdését az előadók frappánsan fogalmazzák meg, hogy jól lehessen válaszolni rá.
 • Szülő megszidta a gyerekfoglalkoztatót, hogy a kis gyereket nem tudta első este elaltatni, feszültséget keltett.
 • Vegyes hét jó volt
 • Előre beosztva a feladatokat, jól működött a hét
 • Kis füzetet kaptak a résztvevők, benne a házirenddel
 • Esti beszélgetés 3 témáját több ízben kiküldték a résztvevőknek, lehetett előre készülni
 • A szentmise zenei része nem alkalmazkodott a miséző atya elképzeléséhez, (Gellért atya esetében érdemes erre figyelni)
 • Hétfőn reggel az egyik résztvevő nagyon nehezményezte az elhelyezést, de a házigazda fel tudta ajánlani a nehézséget, ami meg is oldódott.
 • Sok volt a 17 résztvevő
 • Pénteki búcsúest időtartamának meghatározása szükséges lett volna, késő éjjel még pici gyerekek voltak ébren, éjjel hangoskodtak a résztvevők
 • Számháború volt szülőkkel együtt, két napos visszavágóval
 • Nagy melegben a közös strandolás működött
 • Előadókkal minden délben összeültek és megbeszélték a tapasztalatokat
 • Nemzetközi héten csúcs létszám volt
 • Minden résztvevő alkalmazkodó volt
 • Házigazda mellett tolmács is volt, ez működött
 • Csermák Péter ifjúsági vezetői feladatokat is ellátott
 • Több kirándulás is volt
 • Hét közepén éttermi ülésrend megváltoztatása jó hatású a közösségre
 • A kápolna nyitva tartása jó volt, de a biztonságot jó lenne fokozni.
 • Jó a házastársi mécses melletti esti sutyorgás
 • A túlzott fényképezés és a megfelelő öltözködés problémája
 • 3-4 éves korig bent lehet a gyerek az előadáson
 • Gyerekfoglalkoztatókkal előzetes összejövetel, mire számíthatnak, hová is jönnek, játék ötletek, stb. Minden nap megbeszélés velük.
 • A központban felbukkanó zarándokokat bárki eligazíthatja, megmutathatja a kápolnát, kiadványost, stb.
 • Kérdőív összeállítása a résztvevők számáéra a családnapokról, mitől volt jó?
 • Gyerekfoglalkoztatók esznek éjjel az étteremben
 • Kiürítették a perselyt
 • Túl sok gyerekfoglalkoztató volt
 • A résztvevőkkel mielőbb felvenni a kapcsolatot
 • Gyerekfoglalkoztatók energiáit kössük le, segíteni őket, nem csak számon kérni, jöjjünk össze velük naponta, beszéljük meg közösen a tapasztalatokat.
 • Vegyes hét jó volt
 • Nehéz volt, de sikerült jó gyerekfoglalkoztatókat találni
 • Résztvevők sokat kérdeztek, elsősorban a schönstatti lelkiségről
 • Gyermekbetegségek nehezítették a helyzetet, kezelésükhöz nem volt meg az egymás iránti türelem
 • 15 család legyen a családnapokon
 • A kölcsönvett tárgyak, ágynemű, edény, stb. nem kerül vissza hétvégén a helyére
 • A kincstár teljesen leromlott állapotban volt nyár végére
 • A gyerekfoglalkoztatás időszakán kívül, amikor a szülők felelnek a gyerekekért, nagyon sok kisgyerek szaladgál minden felügyelet nélkül. Erre fel kell hívni a szülők figyelmét.
 • Megoldási javaslatok a felvetett gondokra:

  1. gyerekfoglalkoztatás

   1. · bevált gyerekfoglalkoztatók elérhetőségét küldjétek el az irodára, ugyanígy a nem bevált foglalkoztatók neveit is

  · minél előbb kezdjük el a gyermekfoglalkoztatók keresését

  · előzetesen tartsunk velük kapcsolatot, ez nem csak személyesen lehetséges, e-mailben is tájékoztathatjuk őket, hogy minél inkább tudják, hová jönnek, mi lesz a feladatuk

  · ne csak számon kérjük őket, hanem minden nap beszélgessünk velük közösen

  · jó ha van egy idősebb fő gyermekfoglalkoztató.

  · igyekezzünk a számunkra jó légkört teremteni

  · a szülők előtt dicsérjük őket, méltassuk a munkájuk komolyságát

  · igyekezzünk lekötni az energiáikat, vigyük őket strandra, esetleg esti fürdésre, stb.

  · az időben való lefekvésre meggyőző érvekkel próbáljuk meg rávezetni őket, felemlítve a felelősségüket a családok iránt.

  · Este használhatják a kultúrházat, de a faluban 22 óra után ne zajongjanak

  · Nyugodtan ehetnek az étteremben kint hagyott ételekből, csak hagyjanak rendet maguk után

  · Fali perselyt készíttetünk a kiadványosba

  2. jóga, klikkesedés, stb.: idézet a Gertrúd-Mária nővértől, „hagyjuk, hogy a forrás erősebb legyen”, a jó hangulat megőrzésével, a házigazda és előadó házaspárok napi megbeszéléseivel, összefogásával kezelhető a kérdés

  3. pénteki búcsúest időtartamát előre meg lehet beszélni a résztvevőkkel. Tudjon mindenki arról, hogy az ő felelőssége a gyerekei felügyelete, ilyenkor már nincs gyerekfoglalkoztatás. Legyenek tekintettel a falu lakosaira, este 10 után csendesebben vígadjanak.

  4. létszám, elhelyezés, házirend
  · 16 családnál több nem lesz ezután

  · A szobákban szobaleltár lesz kitéve, érkezéskor ellenőrizzék a családok a rajta lévők meglétét, mert takarításkor rajtuk fogjuk keresni a tárgyakat

  · Kincstárosságot élesszük fel, házaspár legyen a vállalkozó, vagy olyan komoly gyermekfoglalkoztató. akit nem lehet befolyásolni. A kincstár kulcsot ne adják ki a kezükből

  · A szállások iránti kérésekkel Zsuzsához lehet irányítani a résztvevőket. Ha lehet, figyelembe vesszük a kéréseiket, de ha nem lehet, akkor marad a felajánlás.

  · A lánytábor és a családok különválasztása elegendő férőhely esetén szempont lesz.

  · Négy párhuzamos hét lesz 2013-ban. Ilyenkor 20 résztvevő család lesz. Étkezni a kiadványosban és az étteremben fognak. Ezeken a heteken két házigazda házaspár lesz, akik együttműködnek a gyerekfoglalkoztatás, a szentmisék lebonyolítása és más közös programok esetében.

  5. A kápolna szívüggyé válásának segítése

  · ismét lehet kulcsot igényelni a kápolna búcsún a háziszentéllyel rendelkezőknek

  · az Égfelé imakönyv segítségével reggeli és esti zsolozsmát szabad valakinek imádkoznia a heteken a családok számára megadott időpontban a kápolnában, amihez csatlakozhat, aki szeretne. Önkéntes alapon, ha van rá jelentkező a résztvevők között.

  A családnapok pénzügyi helyzete

  A befizetések fedezik a családnapok időszaka alatt a résztvevők, a harmadik és többedik gyermekek, az előadók, gyerekfoglalkoztatók és élelmezős önkéntesek ellátási költségeit, az időszakra eső rezsi, munkabér és élelmiszer költségeket. A központ működésére a családnapok bevételeiből nem marad semmi. Ennek alapján a 2013. évben a jelentkezés 20 000Ft működési támogatás befizetésével válik véglegessé.

  A részvételi díjat a házaspár számára 5%-al emeljük, azaz 66 000Ft+3 600Ft IFA/ házaspár. A gyermekek díja nem változik, immár negyedik éve.

  A Szentély Alapítvány és a Családok a Családért Egyesület beszámolója kiegyensúlyozott gazdálkodást mutat.

  Mind a két szervezetnek vannak adósságai, ezek törlesztése az aktuális feladat.

  A gazdálkodásról a pontos adatokat a mérlegek elfogadása után a www.schoenstatt.hu honlapon megtalálhatjátok, vagy az irodában bármikor felvilágosítást, betekintést kérhettek.

  Központ építésének további tervei az anyagi források rendelkezésére állásának mértékében és ütemében:

  • színező vakolat a kettes épületre
  • fűtés korszerűsítés a főépületben és az Mhc házakban pályázati lehetőség esetén
  • Diós hátsó épületrészének belső munkái
  • Öreg mhc helyén tervezett épület megépítése
  • Parkolók, parkosítás
  • Szennyvízelvezetés

  Rendezvények 2013-ban, a kápolna búcsú és felkészülés a 2014. évi schönstatti jubileumi ünnepségekre.

  Várható kiadványok: családnapos füzet, Kentenich atya életéről újabb könyv, női lelkinapos füzet, naptár, Oázis, Tilmann atya emlékére Oázis különszám, Vértesaljai János munkája a jegyes oktatás modszereiről

  Vélemények a naptárral kapcsolatban:

  · Legyen naptár
  · Adománygyűjtésre elsőrangú
  · Idei mindenkinek nagyon tetszik, vidám, színes, életteljes
  · Már várják az üzleti partnerek is.
  · Saját anyagból, színvonalasan készüljön, mint a 2013. évi naptár
  · Életünkről szóló jó fotók kerüljenek bele
  · Nagyon jó a szavazás
  · Tilmann atya idézetek kerüljenek bele
  · Kentenich atya idézetek kerüljenek bele
  · Jó a jelenlegi forma és méret
  · 2014. évi naptár a jubileum jegyében szülessen meg
  · Schönstatti fotók, (pl. ősszentély), Kentenich atya idézettel legyenek benne
  · Wangler Katinál van fotógyűjtemény.