JUBILEUMI AJÁNDÉK A SCHÖNSTATT MOZGALOMNAK1

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom nagy örömmel értesült a meglepő hírről, miszerint a pallottinus atyák közössége ma a Tartományi Gyűlésen úgy határozott, hogy az Ősszentélyt és a hozzá tartozó zarándok területet a Schönstatt Mozgalomnak adja jubileumi ajándékként az alapítás 100 éves évfordulójának alkalmából. Amikor Isten pünkösdi Lelke működik, valami meglepően újat hoz létre és beindul az élet.

 

 

 JUBILEUMI AJÁNDÉK A SCHÖNSTATT MOZGALOMNAK1  

1 Hírforrás: http://www.schoenstatt.org/en/news/1504/53/Jubilee-Gift-to-the-Schoensta...

Németül ld. : http://www.schoenstatt.org/de/news/2216/112/Jubilaeumsgabe-an-die-Schoen...

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom nagy örömmel értesült a meglepő hírről, miszerint a pallottinus atyák közössége ma a Tartományi Gyűlésen úgy határozott, hogy az Ősszentélyt és a hozzá tartozó zarándok területet a Schönstatt Mozgalomnak adja jubileumi ajándékként az alapítás 100 éves évfordulójának alkalmából. Amikor Isten pünkösdi Lelke működik, valami meglepően újat hoz létre és beindul az élet.

A pünkösd előtti napokban újra párbeszéd alakult ki Schönstatt és a pallottinus atyák között, hogy az Ősszentély [tulajdonjogára/használati jogára] és a schönstatti völgyben kialakult helyzetre megoldást találjanak. Most pedig örülhetünk annak a nagyon nagylelkű gesztusnak, hogy a schönstatti zarándok területet nekünk adták. Köszönetet mondunk a pallottinus közösségnek a jó szándékért, és ezt a jubileumi ajándékot annak a jelének tekintjük, hogy ők a jövőben is készek a Schönstatt Mozgalommal együtt tovább dolgozni itt Schönstattban.

Hálásak vagyunk természetesen a Háromságos Egyistennek, aki nyilvánvalóan közreműködött ebben a folyamatban. És köszönetet mondunk a Szűzanyának, aki bizonyosan kísérte az elmúlt napokban és hetekben elmondott imáinkat, könyörgéseinket, és aki hozzájárult ahhoz, hogy új ajtók nyíljanak meg és ilyen jó megoldása legyen ennek az ügynek.

Örömben és hálával,

Theo Breitinger atya

Schönstatti Atyák tartományfőnöke

Alább közöljük a pallottinus atyák által kiadott sajtóközleményt:

A pallottinusok Jézus Szíve Tartománya

2013. május 22. szerda, 13:00

Sajtóközlemény

A pallottinus atyák odaadják a kegyelem szentélyét a Schönstatt Mozgalomnak

A pallottinus atyák közössége a Schönstatt Mozgalomnak adja a vallendar-schönstatti zarándok kápolnát ajándékként a 2014-es Jubileumi Év alkalmából. Ezt a Tartománygyűlés határozta el, a közösség legmagasabb szintű vezető testülete a 2013. május 22-i ülésen a Tartományi Központban Friedbergben (Bajorország). A szentély mellett az adomány része az azt körülvevő zarándok terület is.

Részletes tárgyalások után a gyűlés megegyezett abban, hogy ez a Tartományi Vezetés és a Wasserburg Ház2 közös ajándéka lesz. Helmut Scharler atya, a Pallottinus Tartományfőnök azt mondta: „A Schönstatt

 

 

 JUBILEUMI AJÁNDÉK A SCHÖNSTATT MOZGALOMNAK1

1 Hírforrás: http://www.schoenstatt.org/en/news/1504/53/Jubilee-Gift-to-the-Schoensta...

Németül ld. : http://www.schoenstatt.org/de/news/2216/112/Jubilaeumsgabe-an-die-Schoen...

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom nagy örömmel értesült a meglepő hírről, miszerint a pallottinus atyák közössége ma a Tartományi Gyűlésen úgy határozott, hogy az Ősszentélyt és a hozzá tartozó zarándok területet a Schönstatt Mozgalomnak adja jubileumi ajándékként az alapítás 100 éves évfordulójának alkalmából. Amikor Isten pünkösdi Lelke működik, valami meglepően újat hoz létre és beindul az élet.

A pünkösd előtti napokban újra párbeszéd alakult ki Schönstatt és a pallottinus atyák között, hogy az Ősszentély [tulajdonjogára/használati jogára] és a schönstatti völgyben kialakult helyzetre megoldást találjanak. Most pedig örülhetünk annak a nagyon nagylelkű gesztusnak, hogy a schönstatti zarándok területet nekünk adták. Köszönetet mondunk a pallottinus közösségnek a jó szándékért, és ezt a jubileumi ajándékot annak a jelének tekintjük, hogy ők a jövőben is készek a Schönstatt Mozgalommal együtt tovább dolgozni itt Schönstattban.

Hálásak vagyunk természetesen a Háromságos Egyistennek, aki nyilvánvalóan közreműködött ebben a folyamatban. És köszönetet mondunk a Szűzanyának, aki bizonyosan kísérte az elmúlt napokban és hetekben elmondott imáinkat, könyörgéseinket, és aki hozzájárult ahhoz, hogy új ajtók nyíljanak meg és ilyen jó megoldása legyen ennek az ügynek.

Örömben és hálával,

Theo Breitinger atya

Schönstatti Atyák tartományfőnöke

Alább közöljük a pallottinus atyák által kiadott sajtóközleményt:

A pallottinusok Jézus Szíve Tartománya

2013. május 22. szerda, 13:00

Sajtóközlemény

A pallottinus atyák odaadják a kegyelem szentélyét a Schönstatt Mozgalomnak

A pallottinus atyák közössége a Schönstatt Mozgalomnak adja a vallendar-schönstatti zarándok kápolnát ajándékként a 2014-es Jubileumi Év alkalmából. Ezt a Tartománygyűlés határozta el, a közösség legmagasabb szintű vezető testülete a 2013. május 22-i ülésen a Tartományi Központban Friedbergben (Bajorország). A szentély mellett az adomány része az azt körülvevő zarándok terület is.

Részletes tárgyalások után a gyűlés megegyezett abban, hogy ez a Tartományi Vezetés és a Wasserburg Ház2 közös ajándéka lesz. Helmut Scharler atya, a Pallottinus Tartományfőnök azt mondta: „A Schönstatt

A pünkösd előtti napokban újra párbeszéd alakult ki Schönstatt és a pallottinus atyák között, hogy az Ősszentély [tulajdonjogára/használati jogára] és a schönstatti völgyben kialakult helyzetre megoldást találjanak. Most pedig örülhetünk annak a nagyon nagylelkű gesztusnak, hogy a schönstatti zarándok területet nekünk adták. Köszönetet mondunk a pallottinus közösségnek a jó szándékért, és ezt a jubileumi ajándékot annak a jelének tekintjük, hogy ők a jövőben is készek a Schönstatt Mozgalommal együtt tovább dolgozni itt Schönstattban.

Hálásak vagyunk természetesen a Háromságos Egyistennek, aki nyilvánvalóan közreműködött ebben a folyamatban. És köszönetet mondunk a Szűzanyának, aki bizonyosan kísérte az elmúlt napokban és hetekben elmondott imáinkat, könyörgéseinket, és aki hozzájárult ahhoz, hogy új ajtók nyíljanak meg és ilyen jó megoldása legyen ennek az ügynek.

                                           Örömben és hálával, Theo Breitinger atya, a Schönstatti Atyák tartományfőnöke

 

Alább közöljük a pallottinus atyák által kiadott sajtóközleményt:

A pallottinusok Jézus Szíve Tartománya

2013. május 22. szerda, 13:00

Sajtóközlemény

A pallottinus atyák odaadják a kegyelem szentélyét a Schönstatt Mozgalomnak

A pallottinus atyák közössége a Schönstatt Mozgalomnak adja a vallendar-schönstatti zarándok kápolnát ajándékként a 2014-es Jubileumi Év alkalmából. Ezt a Tartománygyűlés határozta el, a közösség legmagasabb szintű vezető testülete a 2013. május 22-i ülésen a Tartományi Központban Friedbergben (Bajorország). A szentély mellett az adomány része az azt körülvevő zarándok terület is.

Részletes tárgyalások után a gyűlés megegyezett abban, hogy ez a Tartományi Vezetés és a Wasserburg Ház2 közös ajándéka lesz. Helmut Scharler atya, a Pallottinus Tartományfőnök azt mondta: „A Schönstatt

Mozgalom évekkel ezelőtt egy nagylelkű gesztust kért a schönstatti zarándok területtel kapcsolatosan. Ezzel az ajándékkal szeretnénk a Mária-szentélyt rábízni a Schönstatt Mozgalomra Schönstatt fennállásának 100. évfordulóján 2014-ben, hozzáfűzve a reményt, hogy az elkövetkezendő időben sok ember megtapasztalhatja a Szűzanya közelségét és a zarándokhely jótékony hatását és ösztönző erejét.” Kifejezte szomorúságukat is, mert évtizedeken keresztül sok pallottinus atya működött közre gyümölcsözően a Schönstatt Mozgalom felépítésében és a kegyelmek szentélyében végzett lelkipásztori munkában.
1901-ben egy magántulajdonostól vették meg a „Régi Házat” a pallottinus atyák azért, hogy képzőházat építsenek, amelyet az ő vallendari jelenlétük bölcsőjének szántak. A kápolnát, amely akkoriban szerszámos fészer volt, rendbe hozták és újra szent helyként szolgált mint házi kápolna. 1914-ben a pallottinus spirituális, Joseph Kentenich atya körül létrejött diákcsoport tagjai itt ajánlották fel magukat az Istenanyának. A Schönstatt Mozgalom ettől az időponttól keltezi apostoli munkájának kezdetét (alapítás).
1964-ben a Schönstatt Mozgalom különvált a pallottinus társaságtól, amely egészen addig jelentősen hozzájárult Schönstatt fejlődéséhez és kialakulásához, csakúgy, mint a zarándokhelyhez, amely akkor jött létre. A kegyelem szentélye a pallottinus atyák tulajdonában maradt, akik tovább folytatták a zarándokhelyen a lelkipásztori szolgálatot és koordinálták a sok Schönstatti közösség közötti együttműködést.
2012-ben történtek meg az első lépések afelé, hogy a szentély használatát és igazgatását átadják Schönstattnak. „Meg szerettük volna találni a módját annak, hogy együtt éljünk ezen a helyen. Végül is mi, pallottinus atyák a Wasserburg Házban egy ifjúsági képzőházat működtetünk, ami lelki és terápiás központ is, és lelkipásztori munkát végzünk a pallottinus templomban, ami a régión kívül is sok embert szolgál. Jó tapasztalatokra tettünk szert mindkét oldalon, és ez késztetett minket, pallottinusokat arra, hogy most véglegesen átadjuk a szentélyt.”, magyarázta Alexander Diensberg atya, a Wasserburg Ház rektora.

1 Hírforrás: http://www.schoenstatt.org/en/news/1504/53/Jubilee-Gift-to-the-Schoensta...

Németül ld. : http://www.schoenstatt.org/de/news/2216/112/Jubilaeumsgabe-an-die-Schoen...

2 A Wasserburg Ház a pallottinus rend egyik ifjúsági és lelkigyakorlatos központja Vallendar-Schönstattban