Bujbáczi Bálint 2013. november 3-án kezdte meg a noviciátust Schönstattban 7 társával együtt.

Bálint az első Vértező évfolyam keretében, 2009 nyarán kötötte meg a szeretetszövetséget, mely mély hatást gyakorolt életére. Így amikor az Emmánuel közösség egy éves evangelizációs iskoláját befejezte Franciaországban és feléledt benne a vágy, hogy a papság útjára lépjen, a Schönstatt Atyák közössége, és Schönstatt lelkisége a maga máriás pedagógiai jellegzetességével vonzó volt számára. Franciaországból 2010 nyarán hazafelé tartva először rögtön Schönstattba ment, ahol két hétig egy első bepillantást nyert a Schönstatt atyák életébe. Ez után Pécsett teológiát kezdett el tanulni. 2011 nyarán hosszabb időt töltött el Münchenben, ahol Tilmann atyával is sokat beszélgetve megszületett benne a döntés és elküldte írásban a közösségbe való jelentkezését. Azóta tovább tanult teológiát illetve németet és arra várt, hogy elég jelentkező gyűljön össze a következő európai noviciátusra. 2013 májusába végre megkezdődhetett a posztulátus, egy első lazább kötődés a közösséghez, melynek keretében a közösség jobban megismeri a jelölteket és a posztulánsok a közösséget. Bálint végül 2013 nyarán jelentkezett a noviciátusba és felvételét a tartomány vezetőség jóváhagyta. Így november 3.-án az öt európai (mellékelt képen) és a 3 indiai jelölt együtt tudta Schönstattban elkezdeni a noviciátust. Imádkozzunk értük, hogy ez az intenzív időszak személyes hivatásuk megerősödéséhez vezessen!

Hogy mi minden vár Bálintra a következő években? Folytatás a Tovább gombra kattintva

A noviciátus első zárt éve csak egy első lépés a Schönstatt atyák képzésének útján. Ami az egy év után jön:

 • 1 év nyíltabb noviciátus kórházi gyakorlattal és alapítóval való mélyebb ismerkedéssel (~3 hónapos atyatanulmány)
 • 2 év egyetem
 • 1 év apostoli gyakorlat
 • 3 hónapos (terciátus) kiértékelés és intenzív lelki időszak
 • 3 év egyetem (diploma)
 • 1 év pasztorális képzés
 • Diakónusszentelés
 • 1 év diakónusi szolgálat
 • Papszentelés
 • 2 év kápláni időszak
 • 3 év szolgálat a Schönstatt mozgalomban -Végül 3 hónapos (terciátus) visszatekintéssel zárul a Schönstatt atyák képzése

 Mennyei Atyánk! Nagy bizalommal hozzád fordulunk, mert Te ismered gyermekeid szívét. Kérünk küldj fiatalokat, akik készek lelkük mélyén hívó hangodat meghallani és azt kitartóan követni. Vezesd őket, hogy életüket a Schönstatt Atyák közösségében Neked és országod építésének szentelhessék. Ámen