Szeretettel hívjuk az érdeklődőket, hogy együtt folytassuk dr. Pécsi Ritával 2015-től Kentenich atya pedagógiájának feldolgozását, gyűjtsünk tapasztalatokat és azokat osszuk meg egymással. Készítsünk kisebb csoportokban, vagy egyénileg is használható anyagokat a további feldolgozáshoz, hogy ez a nagy kincs a hétköznapokban örömtelien alkalmazható legyen minél szélesebb körben.

 A képzés tervezett tartalma:

 1. Ismeretek napi szintre hozása (Kentenich pedagógia szisztematikusan)
 2. Módszerek – csoportok, iskolák, szülők és egyének számára – az előadások feldolgozásához
 3. A feldolgozáshoz és a továbbadáshoz szükséges anyagok kidolgozása
 4. Közös esetmegbeszélések

Terveink szerint ez

 • egy 2,5 + 0,5 éves közös munka lenne:
  • 2015 tavaszától 2017 nyaráig 5 félév,
  • 2016 és 17-ben egy-egy nyári hét,
  • 2017 őszén pedig a "vizsgák" és küldetésünnep.
 • félévente (ősszel, tavasszal) 3-3 szombaton 10–17 óra között
 • Helyszín: Pécs, Kolping-ház, ahol szükség esetén bármelyik napon megoldható az ott alvás, amit ingyen bocsátanak rendelkezésünkre
 • gyerekvigyázást nem szervezünk, azt egyénileg kellene megoldani
 • a találkozók között egyéni anyagfeldolgozás, és tapasztalatgyűjtés: az élet figyelése és a feldolgozott "anyag" életre-válthatósága
 • költségek: utazási költség, és egyszerű ebéd
 • távolabbi, közösen kialakítandó cél: egy Kentenich Pedagógiai Intézet megalapítása magas szintű tudás és tapasztalati háttérrel, ami által Kentenich atya pedagógiája egyre szervesebb része lehetne Magyar hazánk nevelési gyakorlatának
 • Rita és Zoli saját energiájukat, tudásukat ajándékba adják Kentenich atyának és nekünk
 • az első félév tervezett időpontjai: 2015. március 28., május 16–17. (szombat-vasárnap!)

 Nagyszerű vállalkozás lenne, a legjobbak szorgalmára és verejtékére érdemes, ha az intézetünkbe egy minden eddigit meghaladó, izzó Mária szeretetet és az erények megszerzésére irányuló elszánt törekvést vihetnénk… Az én kívánságom sokkal magasabbra mutat. A hivatásunknak megfelelő tökéletességnek és életszentségnek az elképzelhető legmagasabb fokát kell mindannyiunknak elérnünk! Nem egyszerűen valami nagyra vagy még nagyobbra, hanem az elképzelhető legnagyobbra kell teljes erővel törekednünk! Egy ilyen szokatlan követelménnyel érthetően csak egy szerény kívánság formájában merek előhozakodni. (Alapító okirat)

 A fenti idézet a számunkra azt jelenti, hogy törekszünk minden erőnkkel a közös munkába bekapcsolódni, részt veszünk az egyes képzési alkalmakon.

Jelentkezési határidő: 2015. január 31. (Az első 20 jelentkező helye biztos!)

Jelentkezés: Varga Károly és Erikánál: erikavarga7atgmail [dot] com, 20/456-6055

meghívó pdf formátumban