Hálatelt szívvel tekintünk vissza Schönstatt elmúlt 100 évére, a Jubileumi év kegyelmeire, az örömteli pillanatokra. Mozgalmunk virágzik, Ferenc pápa új küldetést, feladatot adott nekünk. Magyarországon és szerte a világon egy élettel teli, Kentenich atya iránt elkötelezett, a Szűzanyával szövetségben élő közösség vagyunk.
Ünnepeltünk, hálát adtunk és előre tekintünk. Meghívunk Benneteket, hogy beszélgessetek arról, hogy mit jelent Nektek Schönstatt, Óbudavár, a Szűzanya. Tekintsétek át, hogy mit köszönhettek meg, mit kaptatok ajándékba. Hol változtatta meg az életeteket Schönstatt, miért és mennyire kötődtök a Mozgalomhoz?
És szép lenne, ha elgondolkoznátok azon is, hogyan tudnátok segíteni Mozgalmunkat, mit tudnátok a Szűzanyának ajándékozni?
A Szűzanya kérése, hogy gyarapítsuk szorgalmasan a kegyelmi tőkét. Ez a legfontosabb. Szép lenne, ha tudnánk rendszeresen imádkozni a mozgalomért, hogy növekedésünk, gyarapodásunk lelkileg is végbe menjen és erősödjünk.

Életünk fontos elemei az önmegszentelés, a kegyelmi tőke gyarapítása, a kötelességteljesítés, a rendszeres imaélet. Ezeket kell a Szűzanya rendelkezésére bocsátanunk. Szép lenne, ha naponta tudnánk imádkozni a mozgalomért, ha rendszeresen fel tudnánk ajánlani konkrétan valamit a Schönstatt családért a korsóba, és szép lenne, ha rendszeresen tudnánk gyarapítani nemcsak a kegyelmi, hanem a pénztőkét is.
Örömteli látnunk, hogy az óbudavári központ egy picit szűkössé kezd válni. Még nem nőttük ki, de új utakat keresünk. Figyeljük a Szűzanya jeleit, hogy milyen új feladatokra, új helyszínekre hív bennünket. Évről évre egyre többen szeretnének családnapokra jönni, egyre több hétvégén van program Óbudaváron. Ez az a szerves fejlődés, amely az elmúlt harminc év elvetett magjainak szárba szökkenése, a megvetett erős alapok, a felépült falak élettel való megtöltése.
Az óbudavári központ működtetése, fenntartása közel 900.000 Ft-ba kerül havonta. Ezt a családnapok és a hétvégék nem tudják fedezni. Sajnos a havi mérlegünk 250-300.000 Ft mínuszt mutat. Ez nem a felelőtlen gazdálkodás következménye. Igyekeztünk a családnapok és minden program költségét úgy beállítani, hogy ez a családok számára a legkedvezőbb legyen. Az a Szűzanya ajándékának és sok nagylelkű család adományának köszönhető, hogy eközben az óbudavári központ folyamatosan épült, szépült, bővült.
Óbudaváron a korábbi években fontos bevételi forrást jelentettek az 1 %-os felajánlások. A családi adókedvezményeknek köszönhetően ez a forrás elapadt, hisz a családnapokra járó nagycsaládoknak a családi adókedvezménynek köszönhetően már nem kell adót fizetniük, így nincs miből felajánlani az 1 %-ot. Örömteli, hogy így több pénz marad nálunk adókedvezmény formájában. De gondolunk-e arra, hogy a saját családunk támogatásából adjunk a tágabb, schönstatti családunknak is?
Közeledik a karácsony, Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepe. Ilyenkor megbolydul a világ, ajándékokat veszünk egymásnak, gyermekeinknek, hogy ezzel is kifejezzük egymás iránti szeretetünket. Az adventi készület során talán többet imádkozunk, felajánljuk kisebb-nagyobb lemondásainkat, áldozatainkat a kegyelmi tőkébe. E lelki ajándékokkal kifejezzük az Úr Jézus és a Szűzanya iránti szeretetünket. Szép lenne anyagi természetű ajándékokkal is meglepni Égi Édesanyánkat, hogy szépüljön, bővüljön, fennmaradjon óbudavári otthona. Neki is „vehetnénk” ajándékot, megajándékozhatnánk Őt is. Talán követhetjük annak a családnak a példáját, akik elhatározták, hogy rendszeresen „luxussal” ajándékozzák meg a Szűzanyát. Ez abból áll, hogy ha a család valami „luxust” enged meg magának (pl. csoki, színház, utazás, új ruha), akkor abból a Szűzanyát is részesítik. Betettek a háziszentélyükbe egy kis perselyt erre a célra, és minden alkalommal beledobják azt az 5-10-100-1000 Ft-ot, ami „a Szűzanya része”. Amikor Óbudavárra jönnek, elhozzák a perselyüket, és a szentély perselyébe öntik az addig összegyűlt pénzt.
Arra szeretnénk buzdítani benneteket, hogy rendszeres adományotokkal is fejezzétek ki: fontos számotokra az óbudavári központ léte és fejlődése. A hangsúly a rendszerességen van. Ha a család költségvetése havonta 500 Ft-ot bír el erre a célra, akkor annyit, ha 10.000 Ft-ot, akkor annyira adjatok állandó megbízást a folyószámlátokat vezető banknak.
Köszönetet mondunk azoknak a családoknak, akik rendszeresen vagy alkalmanként adományaikkal segítették és segítik a Képzőközpont felépülését és működését.
Tilmann atya két évtizeddel ezelőtt azt mondta, hogy akkor lesz Magyarországon schönstatti kápolna, ha lesz száz élő háziszentély, ami hordozza azt. Azóta a kápolna körül megépültek a képzőházak és a szálláshelyek is. Van-e ma Magyarországon legalább száz élő háziszentély, ami lelki és anyagi értelemben is hordozza központunkat?
Kérjük, hogy imádsággal, a kegyelmi tőke gyarapításával és lehetőségeitekhez mérten adományokkal is segítsétek az óbudavári Schönstatt Központ működőképességét fenntartani!
Szép adventi készületet, kegyelmekben, örömteli pillanatokban gazdag ünnepeket kívánunk,
Szeretettel:  a Jubileumi Vezető Négyes családjai

 Konkrét javaslataitokat, észrevételeiteket, ötleteiteket szeretettel várjuk a juveneatschoenstatt [dot] hu címre.

 Adományokat a Családok a Családért Egyesület 73200134-10000434-00000000 számlájára szabad utalni.