Kentenich atya sírja mellől kaptunk küldetést, legyünk „Európa elöl szálló vándormadarai,”, akik hazatérvén a házasság szentségének kultúráján akarunk dolgozni.

Részletek (Varga Erika írása):

   A nagy jubileumot követően gyűltünk össze, hogy közös dolgainkról beszélgessünk európai szinten. Ez alkalommal nyolc nemzet képviselői, 20 fő voltunk együtt. Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Spanyolország, Svájc, Ausztria és Németország házaspárjai voltak jelen, illetve három nővér és két atya vett részt a közös munkában.

Péntek este rövid bemutatkozással és a schönstatti központi jubileumi rendezvényen való részvétel tapasztalatainak kicserélésével kezdődött az együttlét.

-           Spanyolországból 100 felnőtt és 150 fiatal vett részt a jubileumi ünnepségen. Nem volt nemzeti egység, mindenki önállóan vett részt. Nagy hatással voltak rájuk a „sátrak” és az apostoli projektek.

-           Ausztriából 3 busszal, sok magánautóval jöttek. Egy konkrét találkozót terveztek az ősszentélyhez, ami emberileg lehetetlen lett volna, mégis,sikerült.

Novemberben Kahlenbergen nagy találkozó volt, amikor elmesélték, hogy mi érintette meg őket Schönstattban. Jó volt látni a sok résztvevő összetartozás-érzését.

Tudatosult bennünk, - mondták - hogy Schönstatt nem egy egyszerű egyesület, hanem egy család. Különösen a fiatalok önállósága, színessége érintette meg őket.

Hosszú távú hatása van az életünkre, hogy aláírtuk az alapító levelet, ezzel mi is alapítók lettünk – mesélték. A buszsofőr is mondta, hogy itt van valami különleges…

-           Horvátország: a sok pénzügyi nehézség miatt sokan nem tudtak volna eljönni. Nagy köszönet a németeknek, hogy támogatták a családokat. Szép volt, hogy eljött a püspökünk. Szép találkozó volt az ősszentély közelében. Minden nap elsőként kezdtünk az ősszentélyben. Fontos volt, hogy a programot horvátul is érthettük a füzet alapján a legfontosabb szövegekkel. A gyerekeink azt mondták: Schönstatt 100 éves, de egy fiatal mozgalom. Annyi fiatal, annyi dinamizmus,

Egy anya azt mondta, hogy az ősszentélyben az otthonosságérzést megtapasztalta.

Egy másik anya a lelki átalakulásról beszélt: ott kezdődött az ősszentélyben. A nehéz emberekkel nagy örömöm és türelmem van, ami nem az én művem, hanem a Szűzanyáé. A szívünknek nyitottnak kell lennie, és a Szűzanya átalakítja.

Horvát nővér, Schwester Ramona így foglalta össze: 1000 nappal a jubileum előtt elkezdtünk készülni. A szentségünkön dolgoztunk, intenzív önneveléssel. Fontos volt a 9 havi kilenced. Vicces volt, hogy egy családnak volt egy 7 éves alacsony gyereke, de nem volt olyan kicsi ruha, amiben ministrálhatna. Ismét odaállt a sekrestye elé, és csak ott állt, reménytelenül . Végül megtaláltuk a legkisebb miseruhát, és egészen felhúzva a derekán, tudott ministrálni.

 -           Svájcból egy busszal jöttek, és egy csoport 5 nap alatt gyalog érkezett Schönstattba, mások még vonattal.

„A németek nagy vendégszeretete megérintett bennünket. A köszöntés, a zene, a táska, nagy otthonosság érzést adott. Jól éreztük magunkat a sok figyelmességtől. Jól szervezett, de mégis "laza volt". Jó volt megélni a világegyházat, és különösen, hogy ez Schönstattban volt. Amikor a Szűzanya kijött az ősszentélyből, és a nép közé ment, nagyon megérintett bennünket. A fiatalok kb 25-en voltak. Kicsit távolabb laktunk, de jó volt reggel és este a buszban közösen imádkozni. Nagyon mélyen érintett az országok várakozása, bemenetel, és maga ez a körmenet. Csak egy nagy zászlót hoztunk magukkal, amikor láttuk, a többiek zászlóerdőjét, akkor kerítettünk még egyet” és a végén visszavittük. Egy új öntudatot adott, hogy schönstattiak vagyunk. Két csoda volt: egy apa eltűnt és 18-án megkerült, a derékfájósoknak pedig éppen 18-án már nem fájt a derekuk. Az érintett meg, hogy mennyi ellenállással kellett megküzdenie Kentenich atyának és hogy mi lett ebből”.

-           Csehországból 8 család jött, abból 4 család segítő volt, a többieknek nem volt pénzük eljönni. Még fiatalok és anyák is jöttek, összesen 150-en voltunk.

Családok útját szenteltük a magyar szövegekkel, mindent magunk készítettünk. Májusban szentelte fel a püspökünk. Akik nem tudtak eljönni Schönstattba, azoknak ez volt a jubileumi ünnep. A családok sátrában majdnem mindenkinek volt feladata. A csúcspont a Mária Musical volt. Nagy meglepetés volt, hogy a programkönyvet lefordítottuk csehre, és mindenkinek a kezébe tudtuk adni. A programok nagyon jók voltak, nem hosszúak, hanem éppen jól jöttek egymás után.

-           Németország:

A nemzetközi találkozóhoz a vendéglátó szemszögéből...” Nagy kihívás volt, sokan segítettek, nem volt nehéz, ha valaki szívvel csinálta.

A családok sátrában voltunk felelősök. Így nem tudtunk sok helyre elmenni. A szövetség ünnepét a mobilon néztük…

25 országból látogatták meg a „Családok sátrát” , és mindenkivel jót beszélgettünk. Mindenhol találkoztunk - a világ egy nagy falu. Megérintett, hogy egy előadó odavitte a kapott virágot a Szűzanyának”.

A segítőkkel kapcsolatos élmények: A rendőrség számára különleges élmény volt, hogy semmi munkájuk nem volt, hogy azt mondták nekik, hogy jó hogy itt vannak - ilyent még nem tapasztaltak. Valaki rózsát ajándékozott nekik, azt mondták, hogy ez nem munka, hanem üdülés. Nagyon kevés szemetet szedtek össze. Valaki eltörte a kulcscsontját, és Koblenzben, a kórházban mindent tudott követni az interneten. Külön kártya volt a környékbelieknek, hogy megismerhessék schönstattot. az utolsó estén 3 asszony mesélte, hogy 2 km-re laknak, és még soha nem voltak itt. A helybelieknek is egy nagyon jó élményt adott. Egy német hölgy egyedül gyalog zarándokolt Rómáig…

 Louise nővér hozzáfűzte: 950 segítő volt Németországból. Mindent ők fizettek, mint a többi résztvevő. Egy asszony rendvédelmi volt, megérintette, hogy milyen sokat jelent az embereknek a szentély. Rádöbbentek, hogy milyen nagy kincs birtokában vannak. Az aláírásnál is szolgáltak. Nagy élmény volt nekik. Családdá nőttek össze.

Pl. Nem vagyok katolikus, de itt valaki van.

Sok nehézség és sok öröm volt.

Például, a Mária Iskolának nem volt szünete, így a tanulóknak projekt napot adtak. Ők énekeltek és zászlókat lobogtattak az út szélén, ők vitték ki a 100 csokrot… összesen 800 diák segített.

-           Lengyelország: Négy schönstatti régióban dolgoztak eddig, most egyesítve erőiket vezetőül választották a Kwas házaspárt és megkezdték a munkát, hogy minden emlékhelyet megjelölnek és tisztelnek, ahol Kentenich atya megfordult. Több lengyel fiatal is részt vett a fáklyás futáson, s Rómába is eljutottak százan. A hetedik szövetségi csoport első alkalommal tartott családnapot Schönstattban.

    Szombaton reggel az ősszentélyben közös szentmisén vettünk részt, ahol Félix atya a szőlőtő és szőlővesszők kapcsán a „Szőlőtő-pedagógia” kifejezést használta, mely az Istenhez, Szűzanyához való kötődést jól kifejezte. Itt közös fénykép is készült.

   10 órától az egyes országok jubileumi ünnepléséről hallgattuk meg a beszámolókat.

-           Németországban 2013. október 18. volt az igazi jubileumi nemzeti rendezvény. Bélyeg akciókkal is igyekeztek a figyelmet felhívni a nagy jubileumra. A fiatalok sörös-doboz perselyeket készítettek, hogy adományokat gyűjtsenek az ünnepre. Egy hétvége volt, Zollitsch érsek is ott volt, s Rómából is érkezett képviselő. Az egyes egyházmegyékből gyalogos zarándoklatokkal érkeztek Schönstattba, egységkeresztekkel és zászlókkal.

Szép ajándék volt, hogy mikor az ősszentélyhez értek, nagy zajjal egy költöző-madár csapat húzott el a fejük felett, ezt jelként értelmezték: Közösen repülünk egy cél felé…Majd a szivárvány is feltűnt az égen.

-           Horvátországban augusztus 15-én ünnepeltük a 100 éves évfordulót. Mindenhonnan jöttek zarándokok. 1500 zarándokkör van, sokan jelen voltak! Horvátországban nem kell fizetni az ételért, hanem az asszonyok sokat sütnek főznek, és a vendégek ezt ehetik. Így mindenki sokkal jobban otthon érzi magát. Zarándokképeket is megáldotta a püspökünk, aki egész nap velünk volt. Ez ritkaság, mert általában csak a programokon szokott ott lenni.. Szív alakban hordták körbe a Mária képet Nagyon sok pap is ott volt. Voltak vendégek Ausztriából és Svájcból. "A szívem a Te szentélyed" felirat volt virággal kirakva. Volt egy ifjúsági, egy fáklyás körmenet… Az atyaszem nálunk volt, fontos volt. A horvát atyaszem egy aranyozott háromszög, amin a halottaink neve és fényképe van rajta.            

-           Ausztriában egy virtuális internetes szentélyt szenteltek. Schönstattban az egyházi sátorban is jelen volt: Schönstattnak a modern világban is jelen kell lennie. Minden megyében voltak ünnepségek. Családokban és különböző szobroknál is ünnepeltek.

Okt. 18-án ünnepeltünk Kahlenbergen. Nem schönstatti atya ünnepelt velünk, de nagyon lelkes volt. Mise után az előadó teremben élő közvetítés volt Schönstattból. Nagyon szépen volt megvilágítva a Mária kép.

 -           Spanyolország: Három éves előkészület után szép ünnepük volt. A miséket követték otthon, mert senki nem tud németül. November 16-án a madridi székesegyházban püspökökkel, és más mozgalmak képviselőivel ünnepeltek. Tele volt a bazilika. Szép volt megélni, hogy bár nem vagyunk sokan, mégis mekkora hatást gyakorolunk az Egyházra. A kardinálisunk sokat vár a schönstattiaktól!

 -           Csehországban nem voltak nagy akciók. Egy zarándoklat volt a szentélyünkhöz azoknak, akik nem tudtak eljönni Schönstattba. Ott a püspökkel ünnepeltünk. Az internet segítségével kapcsolódtunk be az ünneplésbe.

 -           Svájciak egy 6 perces filmet vetítettek le. A quarteni központ 60 éves volt, ott volt nagy ünnep, de a többi 6 szentélynél is voltak helyi ünnepek.

-           Lengyelország: Négy schönstatti régióban dolgoztak eddig, most egyesítve erőiket vezetőül választották a Kwas házaspárt és megkezdték a munkát, hogy minden emlékhelyet megjelölnek és tisztelnek, ahol Kentenich atya megfordult. Több lengyel fiatal is részt vett a fáklyás futáson, s Rómáb is eljutottak százan. A hetedik szövetségi csoport első alkalommal tartott családnapot Schönstattban.

   11 órától csoportbeszélgetés volt három szekcióban a Szentatya beszéde kapcsán, amit az audiencián mondott. (A család témával kapcsolatban)

---        A házasságban jelen lévő szentségi erő (Tilmann atya: térdet hajthatunk a házaspár előtt…) gondolata sokakat továbbgondolkodásra késztetett és a házasság szentségének kultúrájával még sok a teendőnk, állapítottuk meg. Szűzanyánk, mint nevelőnő él köztünk, segít a szeretetszövetségben élni és ebből sugározni másokra. Hogy tudjuk megvédeni a házasság szentségét? Hogy tudunk a tartalomra figyelni inkább, mint a formára? Felmerült a kérdés, az elveszett vagy a bent lévő bárányokat védjük-e? Nem érdemesebb-e a jó családokat még erősebbé tenni, hogy utána apostoli erővel indulhassanak harcba másokért…? A helyzet drámai, sok munkánkat igényli és kéri a Szentatya. A csoport-munka válaszait papíron rögzítettük.

 Délután a családokkal foglalkozó szinódusról hallgathattunk meg egy résztvevőtől beszámolót, majd ismét beszélgetésre volt lehetőség, ki mennyire kapcsolódott be a 46 kérdés megválaszolásába?

    A világ minden tájáról voltak meghívottak. Paraguayból a Dominguez házaspár bemutatott egy projektet, melyet az újraházasodottakkal és elváltakkal végeznek. A szinódus négy nyelven folyt, olasz, spanyol, angol és francia. Utolsó estére volt igazán családias a légkör, ha családként akarunk élni, akkor azt be is kell tudnunk mutatni. A Családok Pápai Tanácsának elnöke, Monsignore Paglia érsek lelkesen és odaadottan beszélt arról, hogy szeretnék, ha a jelenlévő világiak multiplikátorként tovább tudnák hazájukban adni mindazt, amiről szó volt.

Magyarországról két fő vett részt a szinóduson. A Lineamenta iránt érdeklődők a Vatikán honlapján aktuális információkat találhatnak: www.vatikan.va, www.famiglia.va, illetve Svajcnak van egy jó honlapja: www.pastoralkomission.ch.

   Világméretű probléma a fiatalok késői házasodása, vagy egyáltalán nem elköteleződni akarása. A lelkiségi mozgalmak közül a schönstattiak részvételi aránya volt a legmagasabb. Minden nyelvi csoportban voltak schönstattiak. Kifejezésre jutott az egyház elvárása: többet tegyenek a lelkiségek, az egyház éhezi tevékenységüket és kérik, tegyük tovább, amit teszünk, s kettőzzük meg erőfeszítéseinket! Chilei házaspárok készítettek egy háromba hajtható lapot, középen a Szűzanya, balra Fernc pápa, jobbra Kentenich atya.

A Wieland házaspár teljes plénum előtt beszélt arról, milyen sokat tudunk kapni Máriától házaspárként.

A német Püspökkari Konferencia életre akar hívni egy csoportot, akik a családpasztorációval, krízishelyzetben élőkkel és a családegyház témájával foglalkoznak. Itt az idő, hogy azt tegyük, amit leírtak a szinóduson.

  • Ausztriában: márciusig senki nem tudott semmiről, csak a schönstattiak, a püspökükön keresztül. Linzben volt egy találkozó a lelkiségeknek, s itt hozzátehették, amit gondoltak. Bécsben Kardinal Schönborn hívott össze egy fórumot a témáról. A schönstattiak projektjeiken keresztül adtak választ, ezeket csináljuk…A megélt életet adjuk, s felkínáljuk projektjeinket, melyeken dolgozunk. Nem a „kellene”, a „lehetne”, hanem „mit tettünk eddig”…
  • Németországban minden püspökség közzétette honlapján a kérdéssort, de inkább főhivatali síkon maradt a dolog. A Schönstatt –Vezetőség kidolgozott egy egységes válaszsort, mit tudunk felkínálni? Mi az, amink van. Válaszunkból továbbküldéskor kitörölték a „háziszentély”
  • Spanyolországban inkább a médiából, mint a püspököktől tájékozódhattunk. Kérdésükre felkérték őket is a közös munkára, így került bele a schönstatti válasz a dokumentumba.
  • Lengyelországban sok beszélgetés volt róla, inkább az volt a gond, hogy a katolikus családok nem ismertek olyat, aki elvált vagy újraházasodott. A homoszexualitás sem akkora probléma még, mint Spanyolországban.
  • Csehországban szűk kör foglalkozott a kérdésekre adandó válaszokkal és schönstattiak is hozzátehették gondolataikat.
  • Horvátországban nehezen ment, családjaik közül senki nem volt tudatában a szinódusnak. A horvát törvények megváltoztatták a férfi – nő közti kapcsolatot, ez nehéz helyzetbe hozta a keresztény családokat.
  • Svájc:   püspökeink nagyon lelkesen jöttek vissza Rómából, s január 31-én volt egy felhívás, hogy vegyünk részt ebben a munkában. Külön honlap létesült segédanyagokkal , februárban még egy egyházközségi alkalomra is meghívást kaptak a szinódussal kapcsolatban. Együtt dolgoztunk, tele volt a terem, schönstattiak is voltak szép számmal. Ferenc pápa kezét az MTA képre tette, mondván: Ő tud segíteni a házasság szentségének kultúráját alakítani.
  • Magyarország: A püspökökön keresztül jutott a családreferens atyákhoz és házaspárokhoz, közösen dolgoztak rajta, előfordult olyan is, ahol plébániai csoportot is bevontak ennek a megválaszolásába. Lelkiségi mozgalmak megszólításáról nem tudunk, szűk körben maradt a válaszadás lehetősége.
  • Pater Félix:Az egyház még nem tart ott, ahol a Schönstatt. Sokkal nagyobb schönstatt annál, mint ami látszik belőle…Ne szomorodjunk el, ha nem érti meg teljesen az egyház. Most megkezdődött a dialógus folyamata, s lassan haladunk előre…
  • Kuno Leibold:   A házasság szentségének kultúrája a hétköznapokban, erről gondolkodhatnánk közösen…

   Esti dícsérettel zártuk a nap komoly részét a Családok Szentélyében.

Ezt követően vidám együttlét, s kötetlen beszélgetés, játék, nevetés következett a hozott nemzeti specialitások mellett.          Vasárnap reggeli ima, reggelit követően az Európa Fórum további menete volt a témánk, majd 11-kor az Örökimádás templom oltára körül ültünk körbe, hogy szentmisét ünnepeljünk közösen. Ezt követően Kentenich atya sírja mellől kaptunk küldetést, legyünk „Európa elöl szálló vándormadarai,”, akik hazatérvén a házasság szentségének kultúráján akarunk dolgozni.

A 2016-os Európa Fórum április 9-10-én lesz…