Szent a föld, amelyre építünk, / egy dómhoz hasonlót, / ifjú, erős kezekkel, /Isten országán dolgozunk.
Égi üzenet hívott minket / viharos időkben, sürgetőn, / legyünk építőmunkásai / az örökkévalóság építőmesterének.
Megérintette lelkünket / irgalmas, hívó szavával, / ő, aki az élet hajnalán / munkásainak teremtett minket.
Most saját kezeinkkel építünk / egy dómhoz hasonlót: / Schönstatt szent földjén, / a királynő szent országát.“
(Varga Erika nyersfordítása)

Róbertnek ezt a kedvenc énekét zengte a kórus a szentmisét követően, a szentély előtt.
Ha lassan olvassuk a szöveget és engedjük, hogy a szívünkbe hatoljon, érezhetjük ennek a napnak a légkörét.
A hála ünnepe volt ez. Rácsodálkozás arra, hogy Isten tevékeny emberi eszközökön keresztül. Egy olyan ünnep volt ez, ami a múltból a jövőbe vezet, egy ünnep, amely a mennyet és a földet egyesíti.

Papp Ármin fotói

Koncsik Sándor videója a temetésről

A szöveg a tovább gombra kattintva folytatódik

Röviden: amiről igazából be szeretnénk számolni, azt nem tudjuk szavakba önteni.

Így hát beérjük néhány fényképpel és Csermák Kálmán, illetve Gertrúd-Mária nővér búcsúztatójával.

 (2. kép): Néhány férfi a Magyar Schönstatt Mozgalomból viszik Róbert koporsóját, az egykori központtól, ahol felravatalozták, a Schönstatt szentélyig.

 (3. kép): Róbert családja és az MTA körében

 (4. kép): Róbert gyermekei viszik koporsóját a temetőbe

 (5. kép): A temetőben:

 (6. kép): Gódány Péter megemlékezik édesapjáról:

Rita végig nagyon nyugodt volt. Már pünkösd óta búcsúzott tőle, mondta nekünk.
Egy személyes beszélgetésben megköszöntük neki Ausztriában való működésüket.

Ők voltak az elsők: Róbert és Kristóf János, majd Róbert Ritával együtt, akik az Osztrák Schönstatt Mozgalmat hordozták.  

Mucha Bruno, mint az országos elnökség képviselője, kifejezte együttérzését és nagy tisztelettel állt Róbert élete előtt, aki teljes tudatában volt annak, hogy Mária kezében ő eszköz.

Most saját kezeinkkel építünk / egy dómhoz hasonlót: / Schönstatt szent földjén, / a királynő szent országát

Róbert a további építést utódjaira bízta.

 (7. kép): Kívánsága volt, hogy gyermekei temessék el – szimbólikus jelentése: „Most ti vagytok soron”.

Az Osztrák Schönstatt Mozgalom küldöttségének további tagjai: Kinga M. nővér, Beata-Maria nővér, Hitter Elfriede, Fraissler Eva és Karl.

 Szeretettel háziszentélyünkből,

Berger Eva és Erich

 merni, növekedni, továbbadni