Küldetésünk van

 2018. szeptember 15-ére

 Kentenich Atya Kedves Barátai,
Ezzel a fényképpel, ami egy héttel ezelőtt Schönstattban a Lánymozgalom Portréning képzésének 3. évfolyamával készült, szeretnénk Önöknek szívélyes jókívánságainkat küldeni a mai ünnep – Kentenich atya mennyei születésnapja – alkalmából.
Ünnepünk oka a múltban keresendő: Pontosan 50 évvel ezelőtt hirtelen és váratlanul, mozgalmának körében halt meg Kentenich atya az újonnan felépült Örökimádás templomban Schönstattban. Ám az ünnepünk célja mégis a jövőbe mutat. Kentenich atyával mi is küldetést kaptunk, hogy egyházunkat és társadalmunkat formáljuk.

Röviddel halála előtt szentelték fel az Örökimádás templomot. Akkoriban így fogalmazta meg Kentenich atya előérzetét: „Ez egy mély vágás Schönstatt történetében, egy hosszú vándorlás vége, és a fejlődés új szakaszának kezdete.“

Halála előtt két héttel fiatal családok látogatták meg Kentenich atyát. Beszélt nekik az Örökimádás templomról: „Ha az ember így tekint a templomra, akkor kiérződik a Lélek, aki a templomot építette. Ez egy fiatalos Lélek, egy Lélek, akiben még ott van a felfedezés öröme. Általában ez ma így van: az ember fáradt és eltompult… És itt – ezt Schönstattban mindenütt észre fogják venni – mindig jelen van a küzdés friss és boldog szelleme. Meghódítjuk a világot, mégpedig azért, mert a Szűzanya eszközül választott minket. És Ő így fog tenni a későbbiekben is.“

Kedves Családok és Fiatalok – mi is ilyen eszközök vagyunk, akiknek küldetésük van. Szép egy ilyen nagy dologért bevetni magunkat, és „fiatalos lélekkel és a felfedezés örömével“ együttműködni.

 Szép lesz, ha szeptember 15-én, illetve 16-án Óbudaváron a nagy ünnepünkön újra láthatjuk egymást.

 Dabóczi Tamás és Bíbor fog minket, magyarokat Schönstattban képviselni a többi nemzettel közös, nagy ünnepségen. A www.schoenstatt-tv.de internetes oldalon keresztül 2018. szeptember 15-én 16 órától élőben, majd azt követően a videótáron keresztül láthatjuk és hallhatjuk őket.

Ismét lehetőség nyílik arra, hogy ahogy kilenc évvel ezelőtt, úgy most is Kentenich atyával szeretetszövetséget kössünk vagy megújítsuk, felfrissítsük a már megkötött szövetséget. Kifejezzük ezzel, hogy tanítványai szeretnénk lenni, és így részesüljünk az ő küldetéséből és karizmájából. A tavaszi óbudavári kápolnaünnepen, 2019. március 31-én lesz erre lehetőség. Az érdeklődők, akik szeretnének a felkészülési folyamatba bekapcsolódni, Fleischer Andinál és Zolinál jelentkezhetnek a zfleischatfreemail [dot] hu címen. A felkészülési folyamat célja, hogy közel hozza alapítónk személyét, elmélyítse a vele való kapcsolatunkat, és végső soron nagy segítség legyen az önnevelésünkben és az üdvösség felé vezető utunkon. 

A „felfedezés fiatalos örömében“ egyesülve mindnyájukat szívből köszöntjük,

Török Péter és Orsolya és Gertrúd-Mária Erhard Nővér