Kedves Magyar Schönstatt Családom,

Sürgetést érzek, hogy szívélyes üdvözletemet küldjem Önöknek. Sok fontos, szép és megrázó esemény foglalkoztat minket.

Néhány nappal ezelőtt jelen lehettem, amikor Lőw Gergelyt diakónussá szentelték. Micsoda kegyelem! Az olvasmány a Szent Páltól származó ismert mondattal kezdődött:

Krisztus szeretete sürget minket!

Megható volt, ahogy Gergely – Krisztus szeretetétől sürgetve – a szentelési szertartásnak megfelelően, négy másik fiatalemberrel együtt a földön feküdt. Istenhez, a kiválasztottság és a hivatás titkához mélységesen illik ez a testtartás.

Milyen szép, hogy fiataljaink közül valaki ismét meghívást kapott erre az útra, és ő bátran kimondta igenjét. Ez örömet és jövőt jelent egyházunk számára, amit szeretünk.

Dilexit ecclesiam – nem véletlenül áll ez a mondat Kentenich atya sírján és Ozsvári Csaba sírján. Ezt választottuk jelmondatként Kentenich-évünk számára is, hisz ez megfelel a magyar Schönstatt mozgalom küldetésének is. 2019. július 9-én lesz 10 éve, hogy Ozsvári Csabát körünkből, az óbudavári szentély mellől magához szólította a Jóisten.

Ezért szeretettel hívom Önöket 2019. július 6-ára Óbudavárra egy emlékünnepségre, a hűség ünnepére, amellyel lezárjuk a Kentenich-évet.

10 órától beszédet mond Gertrúd-Mária Erhard nővér és dr. Surján László.

11 órától ünnepi szentmisét celebrál dr Márfi Gyula veszprémi érsek atya.

12.30 ebéd (aki meleg ebédet igényel, júl.2-ig regisztráljon: https://db.schoenstatt.hu/jelentkezes/csabaunnep)

13.30 körül emlékek Ozsvári Csabáról - Koltai Áron, Ozsváriné Ramocsai Imri, Szabó János ötvös, Oroszi Ferenc…

15.00 a gyalogos zarándokok útnak indulnak Tihany felé.

16.00 lehetőség nyílik Tihanyban, az apátságban megtekinteni a Csabáról szóló kiállítást.

Az utóbbi időben megrázó hírek érkeznek a világ számos országából, melyek az Egyházban történt visszaélésekről szólnak. Ez szomorúvá és alázatossá tesz minket. Egyházként nemcsak erősek vagyunk, hanem nagyon gyengék is. „… Ha saját erőinkre tekintünk, elsüllyed minden bizalmunk és reményünk, odanyújtjuk Neked kezünket, Anya, s kérünk bőkezű szeretet-adományokat.” ( J. Kentenich: Égfelé)

Minden gyengeségben kiállunk az Egyház mellett. Szeretjük az Egyházat – Dilexit ecclesiam.

Schönstatt sem tesz minket sebezhetetlenné, mi is gyengék vagyunk. És egyidejűleg gyógyírt is kapunk. A Szűzanya a Szentélyből a tisztaság és a szeretet áramlatát szeretné elindítani hazánk és az egész világ felé. Mostanában Schönstattban is kaptunk egy gyógyírt. Néhány hónappal ezelőtt megkérdeztem a chilei schönstatti atyát, José Luis Correa-t, hogy lehet az, hogy a Costa Rica-i Schönstatt mozgalommal végzett gyümölcsöző munkája során már a három szomszédos országban is meg tudta alapítani a mozgalmat házaspárokkal. Azt válaszolta, hogy a különböző egyházmegyék és országok püspökei közül néhányan meghívták, hogy tartson papok számára lelkigyakorlatokat. Ez arról szólt, hogy hogyan sikerülhet a cölibátusban élő emberek számára, hogy saját nemiségüket jól és egészséges módon éljék meg. Ezek a nagyszerű lelkigyakorlatok nyitották meg a kapukat a Schönstatt mozgalom előtt.

Néhány héttel ezelőtt a Costa Rica-i családok ismét egy intenzív, nyílt hétvégét szerveztek házaspárok számára. Szentéletű házaspárokat és családapákat is bemutattak ott – többek között a brazil schöntattit, Jao Pozzobont, és a magyar schönstattit, Ozsvári Csabát.

Csaba képviseli azokat a schönstattiakat a magyar mozgalmunkban, akiket Isten igen korán magához szólított. Emberileg nézve boldogok lennénk, ha a jó Isten nem szakítana le idő előtt ilyen sok virágot. – Vajon összefügg-e a gyümölcsözőség és a halál titka? – Ezt nem tudjuk.

Egyre gyakrabban kérdezik tőlem, hogy nem kell-e félnünk attól, hogy ha szeretetszövetséget kötünk, akkor hasonló sors várhat ránk.

Azt hiszem, hogy ez éppen fordítva van: Ha szeretetszövetséget kötünk, akkor azzal számolhatunk, hogy elég erőt és kegyelmet kapunk ahhoz, hogy el tudjuk viselni mindazt, ami egyébként is ránk vár az életben.

A közelmúltban ajándékba kaptam egy képes albumot a strasbourgi székesegyházról. Egy nagy műalkotás látható benne: a székesegyház órája. Minden negyedórában megkondul a harang, és egy emberalak halad végig. Először egy gyermek, negyed óra múlva egy ifjú, aztán egy ereje teljében lévő felnőtt, majd egy aggastyán. A harangot egy olyan alak kondítja meg, aki a halált szimbolizálja. Ez az óra arra emlékezteti a nézőt, hogy nem tudhatjuk, mikor üt az utolsó óránk, és minden időben készen kell állnunk.

Nemrégiben kaptuk ismét a hírt, hogy a mieink közül valakit – Gál Lacit – súlyos betegség sújt.

Miért?

Hogyhogy?

Kentenich atya azt tanította nekünk, hogy másképpen kell kérdeznünk: Mi célból? Mit szeretne Isten elérni? Tapogatózva keressük egymást, együtt imádkozunk és könyörgünk Laciért. Lacival és Szilvivel együtt pedig küzdünk a hitben való kitartásért.

Ezt írták nekünk:

„Kérjük imáitokat, hogy … megtapasztalhassuk a testi és/vagy lelki gyógyulás kegyelmeit. Háromszor Csodálatos Anyánk és Kentenich atya közbenjárása által bizakodunk a gyógyulásban, de nem követelőzünk. 

Hisszük, Isten mindent jól fog elrendezni! Ő Atya, Ő jó, amit Ő tesz mindig jó.“

Hálásak vagyunk, hogy ilyen sok nagyszerű, mélyen hívő és bátor ember van Schönstatt mozgalmunkban. Összetartozunk és hordozzuk egymást.

Kedves Schönstatt Családom, nemrég ünnepeltük pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Az Égfelé imakönyvben található egy pünkösdi ima. Befejezésül szeretném Önöket meghívni, hogy imádkozzuk ezt az imát:

Így akarsz szentélyünkben munkálkodni,

a hit szemét bennünk, gyengékben, erősíteni,

hogy az életet Isten szemével lássuk,

és mindig mennyei világosságban járjunk.

Engedd e fényben hívő módon látni,

ahogy az Apa szeretete ma velem akart járni.

A mérhetetlen adományért, melyet adott nekem,

a Deo gratias a küldetéshez való hűség legyen.

 (Schönstatti zsolozsma – A szürkület idejére – Égfelé)

A KorSó minden családjával egységben szép és pihentető nyarat kívánok Önöknek.

Szívből összekapcsolódva Önökkel, Gertrúd-Mária Nővér