Maroknyi csapat indult július 6-án Óbudavárról, a Magyar Schönstatt Családmozgalom központi kegyhelyéről. 110 kilométeres útjuk célpontja Budapest-Zugliget, a Szent Család-plébániatemplom volt. 

Hogyan látták őt, akik ismerték? Mit gondolnak az oltárra emelésre kezdeményezésről, akik vele éltek és akik alkotásain keresztül találkoztak vele? Elsőként Sándor Miklóssal, a zugligeti baráttal arról beszélgetünk, mennyire szüksége van az embernek „magaslati pontokra”. „Ha ezek nincsenek, abból indulunk ki, hogy mindannyian esendők, hibákkal »kitetováltak« vagyunk, és úgy érezzük, ezeket a gyöngeségeket nem lehet meghaladni. Savanyú és kisszerű lesz a hozzáállásunk. Ha lemondunk a magaslati pontokról, az eszményekről, akkor a transzcendensről mondunk le.” Miklós szerint a régi ember lelki-szellemi ébersége, tisztasága révén nyitott volt a hősök tiszteletére, a kultuszra, ennek megélése pedig öröm és élmény volt számára. A filozófus barát hangsúlyozta, lemondva az eszményekről „magát az életet csúfoljuk meg, kétséghalmazokon tipródó figurákká válunk, és nem tudunk igazán felfelé nézni”. Barátsága Csabával kettejük filozófiai érdeklődésén is alapult. Létrehoztak Zugligetben egy bibliakört, éveken át nagy igényességgel tanulmányozták a Szentírást. Miklós elismeréssel tekintett barátja életére, munkásságára. Csodálta benne az embert, akiben sugárzóan éltek a mélyen megélt hit bizonyosságai, aki bátor, kedves, derűs és inspiráló volt, aki úgy tudott szólni a többiekhez, hogy a legszebb pontot érintette meg az emberekben, felemelve őket méltóságuk magasára.

 

Török Péter, a közeli barát a schönstatti közösségben megélt összetartozásról beszélt. Családjaikkal együtt mindketten az úgynevezett „harmadik évfolyamnak” voltak a tagjai. 2009-ben elsőfogadalmukat, szentelésüket ünnepelték, amikor a tagok megújítják szeretetszövetségüket. „Akkor öt éve együtt élő közösség voltunk. A mély elköteleződés, a közös alap jelent számunkra összetartozást. Ez több mint barátság, több mint örömeink, nehézségeink megosztása. Egy úton járunk, ez mély belső összetartozás-élményt ad.”

Péter elmondta, a boldoggá avatás nem schönstatti felvetés volt. Ők úgy vélték, Csaba köztük való léte, halálának rendkívülisége az ő közösségük istenélménye, amivel dolgozniuk kell, élettapasztalat, ami tovább vezeti őket a Jóisten felé. Kívülállók, elsőként Kovács Gergely, majd Kránitz Mihály és sok más Csabát emberileg, művészileg tisztelő ember felvetése volt, hogy életszentsége „olyan lelkipásztori eszköz, amit fel kell mutatni az Egyház színe előtt. Szükség van ugyanis példaképekre. De nem azért, hogy piedesztálra emeljük őket, hanem hogy követni lehessen őket”. Így léptek rá arra az útra, melynek eredménye a most benyújtott boldoggáavatási kérelem.

Péter volt az egyike azoknak, akik a döntés megszületése után felkeresték a zugligeti közösséget szándékukkal. Schulek Andrea, a plébánia egyik tartóoszlopa, Csaba barátja, hitoktató és közösségi társa idézte fel a fogadtatást: „Nagy lelkesedést éreztünk a boldoggáavatási terveket megismerve. Mennyire szüksége van világunknak arra a példára, amit Csaba képviselt! Úgy gondolom, az a feladatunk, hogy megismertessük életét.”

 

Andrea nyolcéves kora óta, azaz 62 éve kötődik a zugligeti templomhoz. Ez az erős kötődés sugárzó erejű: öt gyermeke és tizenkét unokája vele együtt vállal aktív szolgálatot a szerteágazó közösségben. Andrea fáradhatatlan. Miközben mesél a sokszínű zugligeti életről, hetven évét meghazudtolva fiatalos fürgeséggel mássza meg az emelkedőket. Beszél a négyszázötven fős plébániai táborról, a sok száz gyereket kötelékébe vonzó cserkészetről, a negyven éve működő házasközösségükről. Felidézi a Csabával együtt végzett hitoktatói munkáját, az együtt szervezett lelkinapokat, táborokat, találkozókat, amikor fáradhatatlanul gondolkodtak a plébánia életéről. „Csabát az Egyház szeretete vezette. Átéléssel, elkötelezettséggel végezte mindig a feladatait. Közös volt bennünk a meggyőződés, hogy ott, ahol élünk, tennünk kell a közösségért, merni kell feladatokat vállalni.”

 

Oszvald Ferenc egyike azoknak, akik személyesen nem kerültek kapcsolatba Csabával, de találkozva alkotásaival, írásaival, a róla szóló visszaemlékezésekkel, köztük gyermekei tanúságtételével, olyan embert ismert meg, aki mindazt – egyház- és istenszeretet, család, apaság – képviselte, ami számára is nagybetűvel íródik. Feri a soproni Schönstatt tagja. Feleségével, Enikővel a zarándoklat egyik szervezője. „Kerestük, hogyan tudnánk tematikus évünket és a Csabára való emlékezést színesebbé, gazdagabbá, átélhetőbbé tenni. Olyanná, ami a lélekhez szól. Így született meg a zarándoklat gondolata, melynek célja, hogy összekapcsoljuk Csaba életének két helyszínét.”

 

Megszólították tehát a zugligeti közösséget, de még tovább léptek. Meghívták a zarándoklatra a lelkiségi testvérközösségeket. Így került a csapatba a 2017-ben elhunyt Lábady Tamás bíró, alkotmányjogász felesége, Éva a Házas Hétvége képviseletében. Éva örömmel fogadta a lehetőséget, hogy végigjárva az utat közelebbről is megismerje Ozsvári Csaba életét, és megállapítja, ez a zarándokút segített neki megtapasztalni a felvetés jogosságát. Éva jezsuita lelkiatyját, Beöthy Tamást idézve vallja, bár nem kanonizáltan, de sok-sok szent él köztünk. „Szelíd alázattal gondolok azokra, akik méltók erre. Tisztelettel tudom követni őket, mert az a törekvés tükröződik az életükben, hogy mindennap jobbak akarnak lenni. Ez az életük célja.”

 

A beszélgetések közben gyorsan fogytak a kilométerek. A Zsámbék –Páty – Budakeszi – Makkosmária útvonalon jutottunk be a fővárosba, és a Normafától leereszkedve időben érkeztünk a Szent Család-templom ünnepi szentmiséjére. Bodor György plébános fogadott minket az urnatemető Feltámadás-kápolnájában. Ozsvári Csaba életpéldája nyomán arra buzdított, az a feladatunk, akármilyen utat járunk, hogy értéket hozzunk létre, Isten országát építsük. „Ma olyan emberre emlékezünk, aki erre képes volt, tárgyi és lelki értelemben is. Örök értéket teremtett” – fogalmazott. A zarándokok Ozsvári Csaba közbenjárásáért imádkoztak, kérve általa Isten áldását és kegyelmét.

 

Közben megtelt a templom. A plébánia Báthory László Cserkészcsapatának kiscserkészei töltötték meg a kereszthajó padsorait. Most érkeztek meg, itt ér véget ünnepélyesen a táboruk. Mi, zarándokok fáradtan ültünk ebben a különleges templomban, a kereszthajó ablakain beáramló napfényben. Megszólalt az ének, kezdődött a szentmise.

 

A főcelebráns és szónok Benvin Sebastian verbita atya, aki maga is jól ismerte Ozsvári Csabát. A zarándoklat hívószavát állítja a középpontba. „Az emberek születnek és meghalnak. De kevesen vannak, akikre emlékezünk. Kik azok, akiknek az emléke megmarad, akikre jó érzéssel, szeretettel gondolunk?” A verbita atya szerint ennek a szeretettel teli emlékezésnek nem az illető sikeressége a fokmérője, hanem a hűség: „Hűségorientáltnak kell lennünk. Hűségesnek Istenhez, Egyházhoz, családhoz, közösséghez, és ennek lesz a gyümölcse a siker.” Sebastian atya arra buzdított, figyeljünk annak az embernek életére, aki itt élt köztünk, példát mutatott nekünk, és kapcsolódjunk be abba a szeretetáramba, ami intenzíven jelen volt az ő életében. A szentmise végén zarándokáldást kapva búcsúztunk.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír
https://www.magyarkurir.hu/hirek/egy-urfelmutato-elet-ozsvari-csabara-emlekeztek

További fotók a zarándoklatról – Locsmándi Dániel képei: https://1drv.ms/u/s!AoZnJlhAfvt4gfBLkyjFRVzwiVX6pg?e=F0PZNc

 

Címkék: 
Ozsvári Csaba