Kellemes napsütéses őszi időben, aranyló lombok között zajlott az idei zsinatunk Óbudaváron. A zsinattal párhuzamosan a MenTA kör résztvevői találkoztak, mind erős, sugárzó asszonyok, akiknek férjük már az Istennél van. A zsinati program részeként tartott reggeli is és esti szentségimádásokon és az étkezések alkalmával együtt lehettünk mindannyian.

Szombat délelőtt mindenki kézhez kapta az összegyűjtött zsinati beszámolókat, amelyek az elmúlt év eseményeiről és lelki folyamatairól szóltak. Szóban már nem kellett a teljességre törekedni, elegendő volt az életfolyamatokat, a tapasztalható szellemi, lelki jelenségeket, jellemző élethelyzeteket érzékeltetni és érzékelni.

Így kora délutánra elég pontosan kirajzolódott a kép: kevés a szabad felhasználású idő, hiába van gyors autónk, internetünk, ezzel fordított arányban az időnk egyre kevesebb. Mindenki hitelességre, hiteles emberekre vágyik a magánéletben és a közéletben egyaránt. Nagy hiány van a hűségből a házasságokban és a hivatásokban, kötelességek területén. Van „hideg házasságtörés” is, amikor egymás mellett élnek, de nem egymással. (A hűségből hűsség lesz - Lőw PéterJ)A házasságban megőrzött tisztaság a hűség záloga. Tisztaság a fiatalok életében nagy, súlyos kérdés. Sok betegség, gyász van jelen az életünkben. Mégis, akinek a legnehezebb a batyuja, annak ajkáról szakad fel legmélyebbről a hála és a dicsőítés, mert megtapasztalja, hogy milyen közel van az Isten, különösen a nehézség idején. A rózsafüzér a mi hatékony fegyverünk.

Nagyon erősnek érzékeljük a zöld mozgalmak jelenlétét a közbeszédben. Itt fontos odafigyelni a megkülönböztetésre: politikai, ideológiai köntösben sokszor a környezettudatosság más hamis tartalmakkal együtt jelenik meg. Mi a Teremtővel egységben szeretnénk védeni a teremtett világot, és az Általa megszabott erkölcsi rendnek megfelelően rangsorolni. A teremtésvédelem a mi utunk.

Kentenich atya válaszait keresve rátaláltunk arra, hogy ha a személyiségünk középpontjába, a személyes eszményünkbe visszatérünk, akkor leszünk hitelesek, hűségesek. Ha egységben vagyunk a Istennel és a rólunk kapcsolatos tervével, akkor tudunk jó válaszokat adni, jó döntéseket hozni. Kifejeztük, hogy Kentenich atya szavaival fordulunk a Szűzanyához: „A világban példád szerint járjunk” Minden alkalmas arra, hogy Krisztussal való kapcsolatunkat építse. Krisztuson keresztüli egységgel lehet elindulni a házastársi egység felé. Krisztus szemével nézem a társamat. Az egységet megéljük, ha közös szívügyünk van. Az egység nem feltétlenül egyformaságot jelent: úgy is építhetjük, hogy kiegészítjük egymást.

Szeretnénk, hogy a Schönstatt közössége az Egyházzal egységben ünnepelje az Eucharisztikus Kongresszust, és az Oltáriszentség erejéből megújuljon, tovább erősödjön.

A fiatalok évek óta érlelődő vágya és imaszándéka egy Budapesten létrejövő Schönstatt szentély megvalósulása. Ebben a kérdésben nagy összefogásra és együttműködésre van szükség a fiú-, lány- és a családmozgalom között mind gyakorlati, mind lelki szempontból.

A jelmondat vasárnap délelőtt 10 órára született meg: Egységben Veled. Ebben a két szóban, tőmondatban összefoglalva láttuk a fenti kérdésekre a Szentlélek és a Szűzanya válaszait.

Különösen szép volt, hogy szombat este együtt énekelve, imádkozva égettük el a kápolnabeli nagy korsó tartalmát: a sok kis papírt, amelyek tartalmazzák a kéréseket, felajánlásokat, hálaadásokat.

Vasárnap búcsúzásképpen a MenTA körös asszonyokkal együtt álltuk körbe az emlékoszlopot, és a mennybéli testvéreinkkel egységben adtunk hálát a Mennyei Atyának és a Szűzanyának mindenért.

Török Péter és Orsi

 

Mány, 2019. október 21.

Címkék: 
2019, zsinat, jelmondat, Családmozgalom