Az elmúlt hétvégén zajlott Óbudaváron a Magyar Schönstatt Család 2021-es zsinata közösségünk különböző ágainak képviselői részvételével.

A jó légkörű együttlét során szombat estére váratlanul hamar és egyértelműen megszületett az új jelmondat:

„Összefonódunk a szeretetszövetségben”

A jelmondat a szombati nap során elhangzott beszámolókban felmerült kérdések és érzékelt életfolyamatokra adott válaszként fogalmazódott meg.

Több mellérendelt értékünket foglalta egybe, fonta össze ez a jelmondat. Néhányat kiemelve ezek közül:

 

A házasságban megélt egység szép kifejezése a szeretetben összefonódás. Csak növekedve fonódunk tovább egymást megtámasztva és vezetve az ég felé. A szeretetszövetség, amelyet Isten kötött az emberekkel ugyanarra a mély egységre mutat, amelyet a házasság szentségében nekünk ajándékozott.

Máriával megkötött szeretetszövetségünk nem csak a mi viszonyulásunkat, hanem Mária velünk megkötött szövetségi kapcsolatát is jelenti. Ahogyan mi egészen neki adjuk magunkat, úgy ő is egészen nekünk adja magát. Ez az összefonódó két szál vezet minket a Mennyei Atyához.

Óbudaváron elkezdődött a Mária-kert kialakítása. A Mária-kertnek komoly és mély tartalmú jelentése és története van a Schönstatt történetében, amely a sorsközösségre, az egymásra utaltságra, a szeretetszövetségben létrejövő egységre utal. A kertben a lelkiségünk különböző ágait jelképező virágok nyílhatnak majd. A különböző közösségeinket a szeretetszövetség egyesíti: „egymásban, együtt, egymásért!”

A kert közepén áll a missziós kereszt, melynek indái a kápolnában levő egységkereszthez hasonlatosan összefonódnak. Jézus és Mária alakja is szorosan áll egymás mellett a kegyképünkön is és a kereszten is. Az összefonódás egy dinamikus életet, szerves növekedést kifejező szó. Jézus és Mária összefonódó alakjában látjuk a mi helyünket is az Anya karjában és a kereszten is.

A széthúzó és megosztó törekvésekre az összefonódás védelmet, biztonságot jelent azzal a szabadsággal, amely nem megkötöz, hanem önként simul, fonódik egybe. Együtt erősebbek vagyunk. Amikor bárkát építünk, hogy az özönvíz ne sodorjon el minket, vagy hidat, hogy biztonságosan átjussunk korunk mindent elsodró áramlatain, akkor az összefont szálakból erős szerkezeteket építünk ehhez, amelyek nem csak megvédenek, hanem új utakra is meghívnak minket.

A szeretetszövetség a gyökereinkhez vezet minket: Kentenich atya és Tilmann atya tanításához, Gódány Róbert és Rita tanúságtevő életéhez. A szeretetszövetség megújítása és megélése állandó új életerőt és megújulást ad: az összefonódó gyökérzetből táplálkozik, hogy a lombkorona is összeérjen.

Az apostoli munkában is a szeretetben összefogó közösségek tudják a küldetésüket betölteni. A hiányainkat és gyengeségeinket a közös, szövetségi létünk gyógyítja és egészíti ki.

Összefont kezekkel imádkozzuk: „Abban maradunk, hogy hűek maradunk!”

2021. október 18.

Török Péter és Orsi