Tilmann atya 10 éve a Mennyországban

Amikor Kentenich atyánk a náci rezsim ideje alatt fogságba került, családja -a Schönstatt közösség- minden eszközt megmozgatott a kiszabadítására. Kentenich atya pedig a természetfölötti valóságosságára irányította övéi figyelmét.

1941 karácsonyán az egyik schönstatti nővér, aki a helyi, koblenzi kórházban dolgozott, és Mariengardnak hívták, gyermeki módon fogalmazott levelében, melyet a Kisjézushoz címzett, a szent éj csodáját kérte a kisdedtől, vagyis azt, hogy bocsássák szabadon és engedjék haza a szeretett alapítójukat, Kentenich atyát.

A nővérek főnöknője ezt a levelet titokban eljuttatta a börtönbe Kentenich atyának.

„Kedves Jézuska! Most újra eljössz a földre és minden jó gyereket megajándékozol. Nekem is van egy kívánságom. Az atya börtönben van. Nem tudnál egy angyalt küldeni neki? Akkor egész világos lesz az ő cellájában. És az angyal kivezeti őt. És akkor elvezeti az atyát a szentélybe. És akkor ott minden schönstatti gyermek a szent éjszaka csodáját ünnepli egymással.”

Kentenich atya rögtön válaszolt. Belement a játékba, és a kis Jézus nevében írta sorait a nővérnek.

„Kedves Kis Mariengardom! Teljesítem a kívánságodat, ha a Te szíved és az egész család szíve virágzó Mária-kertté válik. Vagyis a kérésed teljesülése a Te kezedben van és minden schönstatti gyermekében. Igyekezzetek, nehogy elkéssetek! Ugyanis még rengeteg tervem van, és ehhez szükségem van atyátokra. Most készítem fel ezekre. Ha a kertjeiteket szépen gondozzátok, akkor én is felgyorsítom a vésést, csiszolást. Vigasztalásul még megosztom veled, hogy atya cellája mindig meleg és világos. Munkája meg majdnem annyi van, mint Schönstattban. És rengeteg látogatót fogad naponta. Üdvözlet és áldás a mennyből!”

A levélváltás után a nővéreknél egy egészen erős igyekezet és törekvés indult el. Életüket a biankó felhatalmazásban és inscriptióban teljesen a Mennyei Atyának ajándékozták. Áldozataikat a korsóba tették Kentenich atya szabadulásáért.

Tilmann atya, magyar közösségünk apostola 10 éve, 2012. december 20-án költözött a Mennyországba. 1992-ben ezt mondta Óbudaváron házaspároknak egy előadásában:

„Kentenich atya a mennyországban ma is elsősorban nevel. A pápa (Szent II. János Pál) ezt megértette, amikor a svájci fiú közösség nála volt. Azt mondták neki: Szentatya, kérjük, avassa szentté Kentenich atyát! Akkor azt válaszolta: „Avassátok ti szentté!”

Tilmann atya így magyarázta tovább: Kentenich atya ül a mennyországban és megakadályozza a szentté avatását, ha nem kapcsolódunk be most mi is az inscriptióba. Ott ül a mennyországban és megakadályozza a schönstatti mozgalom magyarországi győzedelmes előretörését, ha a schönstatti házaspárok nem kapcsolódnak be az életfelajánlásba. Így zárta beszédét Tilmann atya: „Nagyon kényelmetlen alapítónk van.… Írjanak egy levelezőlapot a kis Jézusnak, és ha végeztek vele, akkor újra jöhetek. Tréfa volt, jó! Talán létrejön egy Mária-kert … Talán éppen egy oázis. Egy megújult (egy)ház, mint az Atya ültetvénye.”

 

Az óbudavári kápolna megépüléséhez is kapcsolódik egy karácsony előtti levélváltás a kis Jézussal.

„Az úgynevezett „Balaton-törvény” 2004. január 1-től megtiltotta az építési engedély kiadását olyan területen, ahol nincs csatorna. Óbudaváron pedig nincs. Így az építési engedélyt még ez előtt a határidő előtt meg kellett kapni. Ehhez hathatós segítséget kapott a közösség egy német mozgássérült hölgytől, akinek ízületi betegsége miatt sok szenvedést kell elviselnie. Tilmann atya felkérte, hogy a kegyelmi tőkén keresztül legyen a munkatársa. Az asszony 2003. szeptember 17-én következő levelet írta a Jézuskának:

„Kedves Jézuska! Hamarosan itt a karácsony, és te lejössz a mennyből a világba. És te minden jó gyereknek hozol valamit. Most van egy kérésem, Magyarország szentélyének az építési engedélyét kívánom magamnak tőled. Különben túl drága lesz. És tudod, ez úgy van, hogy egy ajándékot meg is spórolhatsz vele, mert Tilmann atya ugyanezt kívánja magának. Ó, kedves Jézuska, kérlek, gyere szenteste és ajándékozd nekünk Magyarország szentélyének az építési engedélyét. Kedves Jézuska, örülök neki, mert bízom benned. Köszönt a te gyermeked.”

 

Telt az idő és közben a korsó is. Közeledett november vége, advent eleje. A könyörgés csak fokozódott nála, ugyanúgy az áldozatok is. Most a Szűzanyához fordult, s kérte, szóljon fiának, hogy a kezeiben rejlő mindenhatóságot karácsony ünnepére fordítsa Magyarország felé. A szentély építési engedélyével imádást, tiszteletet, dicsőséget nyer. A kegyelmi tőkéről ezt mondta és írta neki:  „Tudom, a kegyelmi tőke élni akar, tudod, mennyi mindent adtam már neked. Nagyon „magasak” a hozzájárulások, mert a korsón van egy lyuk. Továbbra is mindent neked akarok ajándékozni, és közben az építési engedélyre gondolni. Bocsánat kedves Szűzanya, de a küldetésedet Magyarországra akarjuk vinni, ezért hozhatom elő merészen újra a kérésemet. (…) Anya, itt a legfőbb ideje, dicsőítsd meg magadat, én is készen állok.” Szenteste, amikor a háziszentélyében éppen a jászolba fektette a kis Jézust, megszólalt a telefon, Tilmann atya hívta: „Az álom valósággá vált, megvan az építési engedély!”

Ha virágzó Mária-kertté változtatjuk szívünket a szeretetszövetség elmélyítésével, a biankó felhatalmazással, melyet égi édesanyánknak adunk, azzal járulunk leginkább hozzá ahhoz, hogy Isten tervei megvalósulhassanak. Belső szabadság és valós szabadulás az eredménye annak, ha Isten akaratát sajátunkként ismerjük fel (inszkripció). A Mária-kert szédítően magas eszménye nem értelmezhető a természetfölötti konkrét valóságosságába vetett hit nélkül. Ugyanígy hiányozna a Mária-kert szimbolikájából valami, ha nem hinnénk a Schönstatt család tagjainak sorsközösségében. Kentenich atya erre buzdította a közösséget: ha mindenki saját területén törekszik az eszmények megvalósítására, akkor ez fogja őt kiszabadítani. (Szabó Bálint és Anna: Mária-kertet építünk az éltünkben- Családnapos füzet 2022. 28.o.)

„Mária az emberekért is teremtetett. Az a feladata, hogy Istent átnyújtsa az embereknek. Azt a képességet kell, hogy közvetítse számukra, hogy maguk is virágzó kertté, Mária-kertté váljanak. Innen világosodik meg a Mária-kert, mint szimbólum. Olyan kertről van szó, mely kis Máriákból áll, akik Krisztust hordozzák, Krisztust „szülik” és Őbenne és Ővele állandóan az Atya körül keringenek: vagyis egy kert, melyben csupa kis Mária nyílik.” – tanította Kentenich atya.

Schönstatt negyedik mérföldköve a Szenteste csodája. Kentenich atya ekkor érkezett vissza Schönstattba a hosszú száműzetéséből.

Milyen szép lenne, ha most karácsony előtt mi is írnánk levelet a kis Jézusnak, és nagy tanítómestereink, Kentenich atya és Tilmann atya tanítása nyomán életünket a levéllel együtt teljes bizalommal az Atya kezébe és szívébe tennénk.

Áldott és kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepet kívánunk minden családnak és a Magyar Schönstatt Családnak. A Kisded Jézussal áldjon meg minket Szűzanyánk! Adja meg nekünk a Mennyei Atya terve szerint, hogy a ránk bízott karizmánk betölthesse a küldetését.

 

A szeretetszövetségben társaitok:
Török Péter és Orsi
Mány, 2022. december 19.