Élő koronám kilenced 4. hét

Ezen a héten különösen is hordozzuk imáinkban:

Margit-Mária nővér (Gál Orsolya)

Margit-Mária nővér (Gál Orsi) 2017 szeptemberétől, miután orvosi diplomáját megszerezte, csatlakozott Schönstattban (Német országban) a Mária nővérek rendjéhez. 2020. februárjában fejezte be a novíciátusi idejét, és megkezdte 7 éves készületét a Mária nővérek örökfogadalmára.

Margit-Mária nővér (Orsi) egyik legkedvesebb imája

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet és akaratomat, emlékezésem. Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Én visszaadom, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen felettem korlátlan úr rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

 

 

Szemek a látásra, fülek a hallásra

Isten nemcsak szavakkal szól hozzánk, hanem cselekedetekkel is.

A szavait a Szentírásban vagy belső megszólításban hallhatjuk, de ő a történéseken keresztül is beszél hozzánk. Az egyik cselekedete, hogy mindegyikünknek egyéni személyiséget adott, és meghívott, hogy beteljesítsünk egy eredeti küldetést az életben…” (J. Kentenich, 1935)

Használd a szemedet, nézz körül, és lásd, mi zajlik körülötted - az élet Istene jelen van minden dologban, minden nemzetben, minden időben és eseményben. Használd a füledet, hogy meghalld a szeretet szavát, aki leginkább halk suttogásban szól a saját szívedben. Fedezd fel újra, Isten hogyan ismertette meg magát veled és hogyan vezetett, óvott és tanított téged. Használd a szemedet és a füledet, hogy megértsd az idők jeleit.

Igazán megismerni önmagad

A Mindenható Isten a teremtésben neked ajándékozott egy alkatot, különböző természetes és természetfeletti képességeket, gyengeségeket és tehetséget.

„Isten egyedinek és eredetinek teremtett. Sohasem volt és sohasem lesz senki pontosan olyan, mint Te. Egy ilyen személyes megfigyelésnek társulnia kell a vidám imádságos és bizakodó lélekkel, mert úgy kezdesz magadra tekinteni, ahogy Isten néz téged végtelen és gyógyító szeretetével.”

(Yourself The Adventure, J. Kentenich)

Szentlélek, Te a lelkem lelke vagy.
Alázattal imádlak.

Világosíts meg engem, erősíts meg engem,
vezess engem, vigasztalj engem!
Mutasd meg kívánságaidat nekem,
amennyiben ez egyezik az Örök Atya akaratával!
Mutasd meg, hogy mit akar az Örök Szeretet tőlem!
Mutasd meg, mit kell tennem!
Mutasd meg, mit kell elszenvednem!
Mutasd meg, mit kell alázattal és megfontoltan elfogadnom,
elviselnem és eltűrnöm!
Szentlélek, mutasd meg nekem akaratodat és az Atya akaratát,
mert azt akarom, hogy semmi más ne legyen az egész életem,
mint egy folyamatos, örökké tartó „igen”
Isten, az Örök Atya kívánságaira és akaratára! Ámen.

(Mercier bíboros „Az élet titka” imája alapján írta Kentenich atya)

Isten mindig az ő jóságával cselekszik érted. „Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket” (Róm 8,28).

Share this post