Kedves Schönstatt Családom!

A Gál Laciért mondott kilenced végén fontosnak éreztem, hogy ismét írjak Önöknek.
Gál Szilvitől tudjuk, hogy Laci egészségi állapota sajnos rosszabbodik. Vigasztalást jelentett a mostani nehéz helyzetben, hogy az előző hétvégét az egész család mind az öt lányukkal együtt töltötte. Orsi (Margit Mária nővér) is hazamehetett a schönstatti novíciátusból.
Szilvi egy korábbi levelében azt írta: „Most már annyit kértünk, fohászkodtunk, könyörögtünk Istenhez, közbenjáróinkhoz, az édes Szűzanyánkhoz, Kentenich atyánkhoz, kedves szentjeinkhez. Most kezdjünk el hálát adni minden történésért. Mert mindenből, Laci és mások betegsége által is, oly sokat tanulunk, oly sok kegyelmet kapunk, oly sok csoda történik bennünk és sok más lélekben. Nem tudjuk mit tervez Mennyei Atyánk, és nem az a dolgunk, hogy ezt kutassuk, hanem hogy mindenért hálásak legyünk, mert az Ő terve szeretetterv. Ezért javaslom a 9 napos hálaadó kilencedet egymásért, gyermekeinkért, Isten végtelen jóságáért, Schönstattért, Kentenich Atyáért, Tilmann atyáért, stb..."
Továbbra is az Szilvi és Laci kérése, hogy ne hagyjuk abba az imát, folytassuk, de ezúttal már hálát adva mindenért.
Szeretném most meghívni Önöket, hogy kezdjünk el egy új kilencedet ezért a szándékért.
A szentélyünkben gyermeki bizalommal vagyunk együtt, és Kentenich atya közbenjárására kérjük a mennyei segítséget Gál Laciért és családjáért.
Szívesen ajánlom imádkozásra Georg Birkle: A szenvedés kilencedét Gertraud von Bullionnal, amit csatolunk.
Szeretettel: Gertrud Maria nővér

MINDEN IMÁDKOZÁSKOR

Drága Mennyei Atyánk!
Számtalanszor megtapasztaltuk már életünkben szerető atyai gondoskodásodat.
Dolgozunk azon, hogy egyre jobban bízzunk Benned, hogy teljesen Rád tudjunk hagyatkozni.
Te szövöd az életünk fonalát, Te jól tudod, mit készítesz számunkra.
De vannak helyzetek, amikor csak gyermekien kérni tudunk Tőled. Amikor sokunkban egyszerre fogalmazódik meg a vágy: Tégy csodát!
Ezt kérjük most a Magyar Schönstatt-családdal egységbe kapaszkodva: Tégy csodát, nyilvánuljon meg mindenható dicsőséged és Kentenich atya közbenjárására gyógyítsd meg Gál Lacit!
Ő a Te eszközöd, fáradhatatlan eszközöd. Szilvivel együtt sokat dolgozik Csodálatos Anyánk kezeként* a Te ügyedért.
Szűzanyánkat az Élet királynőjévé koronáztuk Magyarországon. Segítsen Égi Édesanyánk is, hogy az Élet diadalmaskodjon Laci betegsége felett, és még sokáig családja körében maradhasson.
Mi az ő társai vagyunk az úton és nem szűnünk meg imádkozni érte! Kérjük a Szűzanya támogatását és a magyar schönstattiakat: Gódány Róbertet, Ozsvári Csabát, Vértesaljai Jánost, Zajkás Pétert és a többi előttünk járó társunkat, hogy Tilmann atyával együtt támogassák Kentenich atyát a közbenjárásban! Schönstatt egy erős sereg a mennyben is!
Bízunk az életadó Atyában, hogy megnyilvánul Laci gyógyulásában az ő dicsősége!

Semmit Nélküled, semmit Nélkülünk!

* Laci a II. évfolyam tagjaként közös évfolyameszményünk hordozója: "Csodálatos Anyánk kezei" - ez az eszményünk, innen ered az imában található gondolat

Ima Kentenich József atya boldoggá avatásáért

Örök Atyánk, nagy szükség idején, szereteted mindig küldött az Egyházba olyan embereket, akik szavaikkal és példájukkal megmutatták az embereknek a Hozzád vezető utat. Így ajándékoztad meg papodat, Kentenich József atyát is azzal a nagy küldetéssel, hogy Mária dicsőségét hirdesse korunk Egyháza számára. Miután teljesen felajánlotta magát Máriának, megpróbált sokakat elvezetni a Schönstatt kegyelmi anyjával való szeretetszövetségre, hogy ezáltal könnyebben eljuthassanak Krisztushoz és Hozzád, kegyes és irgalmas Atyánkhoz.
Könyörögve kérünk, engedd, hogy Kentenich atyát hamarosan boldoggá avassák, hogy Isten egész népe megláthassa az ő életpéldáját és meghallhassa üzenetét, és így sokan megtapasztalhassák hathatós közbenjárását.
Hallgasd meg kérésemet, az ő közbenjárására, a Háromszor Csodálatos Anya, Schönstatt Királynője és Úrnője tiszteletére, és a te nagyobb dicsőségedre és tiszteletedre, végtelenül irgalmas Istenem és Atyám. Ámen.

A kilenced szövege itt található.