Egy kis kör alakú levendulás kert jelent meg a sokak által kedvelt óbudavári dzsumbuj helyén.
Gyönyörűen virulnak benne a növények, ha gondos kezek öntözik és gyomlálják. Kókadoznak és
fulladoznak, ha nem jut kapacitás a kerttel törődni.

De mit is jelent ez a kis növény-sziget az Ozsvári Csaba készítette missziós kereszt másolatával szemben
és az eucharisztikus házaspárok útja táblái és padjai között? Alapítónk, Kentenich József atya – az emberi
lélek nagy ismerője – nagyon szeretett jelképeket használni. Már fiatal tanítványa, Engling József is
felajánlotta Máriának szívének kertjét, benne a hűség nefelejcsével, a tisztaság liliomával, az alázat
ibolyájával és a rózsával, mely a legszebb és legcsodálatosabb királynőnek jár. Nem hiányzott a kereszt,
az áldozatos szeretet golgota-virága sem ebből a gyűjteményből.

Amikor Kentenich atyánk a náci rezsim ideje alatt fogságba került, családja -a Schönstatt
közösség- minden eszközt megmozgatott a kiszabadítására. Kentenich atya a természetfölötti
valóságosságára irányította övéi figyelmét egy természeti képpel: ha virágzó Mária-kertté változtatjuk
szívünket a szeretetszövetség elmélyítésével, a biankó felhatalmazással, melyet égi édesanyánknak
adunk, azzal járulunk leginkább hozzá a szabaduláshoz. Belső szabadság és valós szabadulás az
eredménye annak, ha Isten akaratát sajátunkként ismerjük fel és el (inszkripció). A Mária-kert szédítően
magas eszménye nem értelmezhető a természetfölötti konkrét valóságosságába vetett hit nélkül. Ugyanígy
hiányozna a Mária-kert szimbolikájából valami, ha nem hinnénk a Schönstatt család tagjainak
sorsközösségében, sorsainak összefonódásában. A mi önnevelésünkért tett erőfeszítéseink hatással
vannak a többiekre. Itt találhatunk egy megközelítési lehetőséget idei jelmondatunkhoz – Összefonódunk
a szeretetszövetségben. Kentenich atya erre buzdította a közösséget: ha mindenki saját területén törekszik
az eszmények megvalósítására, akkor ez fogja őt a koncentrációs táborból kiszabadítani.
Egészen konkrétan elképzeljük: Mária teljesen magában hordozta Isten vágyát, Isten akaratát, Isten
gondolatát, Isten fiát. Erre törekszünk mi is. Hisszük és tudatosítjuk, hogy minden, ami velünk történik -
legyen az bármilyen nehézség, összetörtség, szenvedés- Isten szeretetének jele, ezért kis Máriákként igent
mondunk mindenre. S akkor lelkünk Mária-kertje közömbös kókadozás helyett erőre kap, szorongó
fulladozás helyett virágba borulhat és eljut az áhított istengyermeki szabadságra.

Címkék: 
hírek