2022. október 21-23-án volt a Magyar Schönstatt Család zsinata Óbudaváron. Az ország régióiból egy-egy házaspár és az egyes felelősségi területek képviselői és családnapokon előadó házaspárok gyűltek össze, hogy egymást meghallgatva érzékeljék, milyen örömök, kihívások foglalkoztatják most a családokat. Azt kerestük, milyen kérdésekre kell a lelkiségünk válaszait megtalálnunk.

A szombat délelőtt a beszámolók befogadásával telt, délután kiscsoportokban fogalmaztuk meg azokat az értékeket, kifejezéseket, amelyek a délelőtt elhangzottakból kiemelkednek, ismétlődnek, vagy hangsúlyosak.

Ezeket összegezve, sűrítve, egyre szűkítve három mondat kristályosodott ki. Október 23-án, vasárnapra született meg végül a Szentlélek vezetésével, hogy a következő év családnapjain a: KARIZMÁNK SÜRGET MINKET mondat vezeti a gondolkodásunkat és tetteinket.

Szombat késő délután Szalai Zsolt vezetésével egy mély és nagyon szép igeliturgián vettünk részt. A prédikációban Zsolt Szent II. János Pál pápa schönstattiakhoz szóló 1985-ben elhangzott beszédéből idézett, amely teljesen összecsengett az előtte kialakulóban levő, körvonalazódó jelmondattal.

Ez a mondat utal Szent Pál mondatára: „Krisztus szeretete sürget minket”. Nem külső nógatást, hanem belső sürgetést fejez ki, amely konkrét tettekre, a szeretet tevékenységére, merészségre hív. Szeretnénk Máriához hasonlítani, aki szelíd és erős egyszerre. Sok szó esett a schönstatti karizmáról, annak mibenlétéről. Most, a sok bizonytalanság, szorongás közepette, megnövekszik az igény a családban, közösségben megélt biztonságra, jó légkörre. Itt az idő, hogy kincseinkkel és karizmánkkal gazdagítsuk a világot. A mostani helyzet zászlóbontásra hív. Gertrud-Mária nővér nyitó előadásában egy pingvin képét hozta elénk, aki a szárazföldön nehézkesen botladozik. Szinte megsajnáljuk: miért nem adott neki térdeket a Teremtő. Aztán, ha vízbe csobbanhat, utolérhetetlen sebességgel száguld a célja felé. Keressük meg a mi saját karizmánkat, közegünket, ahol Isten szándéka szerint a legjobban tudunk szolgálni másokat. Schönstatt alapítása 1914-ben az első világháború küszöbén történt. A szorongattatásra a legmegfelelőbb válasz, ha a Mennyei Atya kezébe tesszük életünket, önnevelésünket pedig a Szűzanyáéba.

Sokszor előkerült Schönstatt központi karizmája, üzenete: a szívközösség Máriával, a szeretetszövetség, az inscriptio. A Mária-kert építése Óbudaváron nemcsak egy konkrét, fizikai parkosítás, hanem egy lelki áramlat: bocsássuk életünket teljesen a Mennyei Atya rendelkezésére. Ez alapítónk, Kentenich atya legfőbb tanítása és kívánsága.

Vasárnap délben, a zsinat lezárulása után kezdődött a Tilmann atyára emlékező ünnep halálának 10 éves jubileumán. Gertrúd-Mária nővér nyitotta meg a megemlékezést egy kis előadással, majd Papp Ármin által készített fotó összeállítást nézhettük meg közösen Tilmann atyáról. A kápolna előtti sátrat és az oltárt gyönyörű őszi dekoráció és nemzeti színű szalagok díszítették a MenTA kör keze munkáját is dicsérve.

A 14 órakor kezdődő szentmise előtt öt házaspár és Ozsvári Imri kötött szövetséget Kentenich atyával, kérve az ő lelkivezetését.

A szentmisét Korzenszky Richárd bencés atya tartotta, aki 25 éven át jár Óbudavárra Eucharisztiát ünnepelni. A prédikációban megemlékezett Tilmann atyáról, akinek törékeny alakja, betegségektől meggyötört arca mégis mindig mosolygós volt és erőt sugárzott. A könyörgésekben hálát adhattunk Tilmann atya áldozatkészségéért és elhivatottságáért, amellyel Magyarországra hozta a Schönstatt lelki kincseit a magyar családok számára. A szentbeszéd után 5 házaspár kötött szeretetszövetséget a Szűzanyával. A zenei szolgálatot Gyarmati László és barátai végezték, akik Veszprémből érkeztek.

A szentmisét követően Endrédy Gábor humorral fűszerezett megemlékezése nyitotta meg a sort, majd hat szövetségi évfolyam és az apostolok közössége gyűjtötte össze és olvasta fel meghatározó emlékeit a Tilmann atyánkról.

Tilmann atya tíz évvel ezelőtt, 2012. december 20-án hunyt el Münchenben. Nyolc hét van 2022 decemberéig. Szeretnénk minden héten az összegyűlt emlékekből küldeni nektek egy-egy részletet, így emlékezve a Magyar Schönstatt Család apostolára.

 

Papp Árminnak köszönhetően fotókon át is útóízlelhetitek az ünnepet.

Az SZ-közök nevében,
Török Péter és Orsi

Címkék: 
hírek