Nem tudtatok eljönni, vagy szeretnétek újra átélni? A 2009. július 4-i zarándoklat videón megtekinthetőek ide kattintva!

Fotók megtekinthetők ide kattintva.

 

 

 

 

 

 

Két évvel ezelőtt szentelte fel Bíró László püspök a Schönstatt Családok által készített Házaspárok útját. A más lelkiségekből is sok családot vonzó út megújult, Ozsvári Imri grafikus művésznő újrafestette a kerámialapokat, Jagicza Attila a kápolnaalakú fatáblákat. A megszépült állomásokat Böjte Csaba OFM szentelte fel szentmise és egy feledhetetlen zarándoklat keretében 2009. július 4-én.

Csaba testvér már 3-án, pénteken megérkezett Óbudavárra, ahol az 1. és 2. szövetségi évfolyam családnapjainak zárása volt, így lehetőség nyílt arra, hogy egy kicsit beleláthasson az itt zajló életbe, munkába, és hogy jobban megismerjük egymást. A záró szentmisét velünk ünnepelte és a tábortűz mellett késő éjszakáig beszélgethettünk Vele.

 

A szentmisében a Szent Család példáját állította elénk: a názáreti egyszerű élet, EU-s forrásfelhasználás nélkül is, biztos útja a szentté válásnak. A Szűzanya példájára mi is igent mondhatunk a Mennyei Atyánknak, és Istent hordozva a szívünkben, Magnificatot énekelve fordulhatunk másokhoz, hogy mint Erzsébet méhében a magzat, felujjongjanak a körülöttünk élők. Tudjunk hálát adni a ránk váró feladatokért, mint Mária a kis Jézus bemutatásakor a templomban, aki nem esik kétségbe akkor sem, mikor megjövendölik, hogy szívét tőr járja át. A nehézségek, feladatok sokszor meghaladják erőnket, de megvan-e bennünk-e az erő, remény, akarat, hogy Krisztusban bízva újrakezdjünk, mert a kereszténynek olyannak kell lennie, mint a hétfejű sárkánynak, akinek ha levágják egy fejét, három újabb nő helyére. Erőt ad nekünk is a tudat, hogy Isten vállat vállhoz vetve együtt dolgozik az emberrel, mint a fiatal Jézus Józseffel az ácsműhelyben. Válsághelyzetben, bizonytalanságban József és Mária „összezár”, zsörtölődés nélkül, Istenben bízva élik a hétköznapi életet és teljesítik mindennapi kötelességeiket. A Szent Család által kitaposott út mindannyiunk előtt nyitva áll ma is.

 

Hogy erőt merítsünk ennek a szép célnak a megvalósításához, elindultunk Csaba testvérrel hegedűszó és népdalok kíséretében végigelmélkedni a Házaspárok útját. „Urunk és Istenünk segítsen minket, hogy úgy tudjunk élni, hogy utolsó leheletünkkel is reményt, szeretet tudjunk nyújtani a hozzánk közel állók számára!” – így imádkozott Csaba testvér ennek a szép útnak az utolsó állomásánál.

 

Ez az alkalom a karizmák találkozása volt! Assisi Szent Ferenc szelíd és mégis határozott életével, mély hitével kiigazította és gyógyította a korabeli egyházat, amely elveszítette missziós lendületét. Kentenich József atya, a Schönstatt Mozgalom alapítója a XX. században az Egyházat hűségesen új élettel akarta megtölteni. Korunk elszemélytelenítő hatalmaival szemben erős, önálló döntést hozó, szabad személyiségeket, házaspárokat akart nevelni, akik képesek Krisztus arcát a világra rávésni.  Feladatunk, célunk közös ma is, segíteni az egyháznak megfelelni a jelen és jövő kihívásainak.

 

Megtapasztaltuk, ahogy a több szálból font kötél is erősebb, a különböző lelkiségek, ha értékeiket, karizmáikat egymásnak felmutatják, egymást kölcsönösen megerősítik. Találkozás, kézfogás, szövetség! – ez az emberiség útja minden időben, de válság esetén ennek szükségességét még erőteljesebben érezzük. Szövődjön össze a sok-sok szál egy erős hálót alkotva, amely megvédi, felemeli, megerősíti családjainkat! Hívtuk az érdeklődő családokat, barátokat is, hogy a házasságukhoz, a mindennapjaikhoz új lendületet kapjanak, és ezáltal is elősegítsük, hogy Schönstatt kápolnánk és a Házaspárok útja nemzeti zarándokhellyé váljon minden magyar család számára.

Címkék: 
házaspárok útja, hírek