2007.július 8-án Bíró László püspök atya felszentelte a Magyar Schönstatt Család által létrehozott Házaspárok útjának 15 állomását.

Az ünnepen közel 100 család (500 fő) vett részt.

A szentmisét Beller Tilmann schönstatti atya ünnepelte velünk, majd előadást tartott. Így fogalmazott:

„A házaspárok útja az élet és a nagylelkű szeretet útja. A Szűzanya Jézussal mindenkihez egészen közel áll, aki ezen az úton jár: erőt ad és oltalmaz. Hív minket is, hogy menjünk a nagyobb szeretet útján akkor is, ha a szeretet fáj – Ő elkísér mindannyiunkat.

Egészen különlegeset, újat alkottunk, mely egy életfolyamat kezdete – ez fontos az egyház számára, hiszen a család az élet, a szeretet és az egyház bölcsője. Remélem, eljön az idő, amikor minden templom mellett lesz a keresztút mellett egy Házaspárok útja…”

Az ünnepi program keretében vendégeink számára rövid előadások hangzottak el mozgalmunk lelkiségéről, az itt folyó életről, a kápolna és képző központ építési munkálatairól, valamint a Családakadémiáról, miközben családjaink Vitai Ildikó megzenésített verseit hallgathatták a művésznő előadásában. A felnőtteknek szóló programok alatt kézműves foglalkozásokon alkothattak a gyerekek. Felemelő érzés volt Nyisztor Ilona, moldvai csángó népdalénekes dalait hallgatva készülni a szentelésre.

Bíró püspök úr az út állomásain tartott elmélkedéseivel adott a résztvevők számára felejthetetlen lelki útravalót. Így szólt az út és a szentelés jelentőségéről:

„A Házaspárok útja a kápolnától a kápolnáig vezet, ahogyan létünk és házasságunk is Istentől indult és sok-sok állomáson keresztül reményeink szerint Istenhez érkezik.

Ez az út emlékeztet a keresztútra is, melynek kezdetén Jézus átöleli a keresztet, elfogadja az Atya akaratát. A házasság szintén egy szerető ölelésből indul. Ez az út is találkozásokból áll, gyermekekkel, siránkozókkal és bátorító cireneiekkel való találkozásokból, elesésekből és felállásokból, és végül a szeretetből odaadott élet a feltámadás fényében ragyog előttünk – érdemes életünket másokért adni. A stációk olyan imádsághoz szeretnének segíteni bennünket, amely jobbá tesz, amelyből tettek fakadnak.

<pInduljunk el a Házaspárok útján, emlékezve a kezdetekre, amelyekből a házasság, a család születik. Szeretnénk megélni a találkozásokat, amelyeket az élet felkínál, a mélypontokat és fölemelkedéseket, küldetésünket, szeretnénk megújulni házasságunkban, családi egységünkben. Kérünk Urunk, cselekedeteinket sugallatoddal előzd meg, hogy minden imádságunk és munkánk Tőled vegye kezdetét és Általad végződjék. Légy velünk és mindazokkal, akik majd valamikor elindulnak ezen a megszentelt, sokak által megimádkozott úton.

Megkérdeztünk néhány résztvevőt. Gondolataikból idézünk:

„Ha az életet megakarjuk őrizni, sőt azt szeretnénk, hogy növekedjen, törődnünk kell vele és ápolnunk kell. Különösen igaz ez a házasságra. A mesék így érnek véget: „Ásó, kapa, nagyharang válassza el őket egymástól és boldogan éltek, míg meg nem haltak…”, pedig ez még csak a kezdet, közös életünk elkötelezett útjának a kezdete. A sírig tartó boldog házasság nem működik magától, meg kell dolgozni érte. Ehhez a munkához segítséget és erőt ad a Házaspárok útja.”

„Nagy örömmel láttuk, hogy a táblákra Ozsvári Imri gyönyörű népi motívumokat festett és az elmélkedések mellé a szerzők népdalcsokrot állítottak össze. A népművészet öröm és bánat hatására szakad ki a lélekből, évszázadokon át csiszolódik, és őrzi népünk lelki vonásait.

Isten teremtő ujját érezzük rajta. A képeket nézegetve, a dalokat az állomások között ízlelgetve-énekelve lelkünk legmélyét nyitotta meg.”

„Őszintén reméljük, hogy sok magyar család - nem csak a schönstattiak – ellátogatnak, elzarándokolnak ide, ahol minden kötelezettség nélkül elidőzhetnek, meríthetnek ennek az útnak kegyelmeiből. …és ha közösségre van szükségük, itt azt is megtalálhatják.”

„A múlt heti óbudavári lelkigyakorlat estéin minden család kiválasztotta azt az állomást, amely most éppen a legfontosabb számára. Megható volt hallani az őszinte vallomásokat pl. arról, hogy a hűség nem csupán kötelesség, hanem örömöt és biztonságot ad; a gyerekek erőssé nevelésében segít az, ha önmagunkat is neveljük; az ember életútjának f

elén nem csak azt látjuk, hogy ajtók zárulnak be mögöttünk, hanem újak is nyílnak előttünk; hogy a szeretet olykor fájhat és ettől nem esünk kétségbe, olykor megöleljük a kaktuszt; a nehézségek lépcsővé válhatnak Mennyei Atyánk szívéhez… A stációk így életre keltek.”

„Nagy öröm az állomásokról beszélgetni társunkkal. A visszanézés segíti, hogy felismerjük, a velünk történt események Isten bölcs szeretettervének része, a megélt tapasztalatok erőt adnak, és nem félünk olyan nagyon a jövőben ránk váró megpróbáltatásoktól. Az elmélkedések segítenek felkészülni ezekre…”

„Sok schönstatti család közös fáradozása által épült fel ez az út, de a munka nem ért véget. Tovább kell dolgoznunk azon, hogy A házaspárok útja minél többeket Óbudavárra, Háromszor Csodálatos Anyánk szentélyébe vezessen, hogy itt házasságukhoz erőt kaphassanak, és mindennap újra kezdjék a szeretetet.”

A Magyar Schönstatt Család szeretettel várja a házaspárokat és házasságra készülőket, zarándokokat, csoportokat, hogy élve ezzel a páratlan lehetőséggel, ápolják kapcsolatukat Istennel és egymással.

A szentelésről készített fotók a galériában megtekinthetőek.

 

 

Címkék: 
házaspárok útja, hírek