Családok a Családért Egyesület Magyar Schönstatt Család
2017.05.23 [07:11]
 
 
  • German formal - Sie
  • Hungarian formal
Hírek
Schönstatti bíboros Ferenc pápa ta­nács­adói tes­tü­letében Nyomtatás

http://www.elmostrador.cl/media/2013/04/errazuriz-y-papa_8550-L0x0_230x230.jpg A va­ti­ká­ni ál­lam­tit­kár­ság áp­ri­lis 13-án köz­le­ményt bo­csá­tott ki, amely­ben ar­ról tá­jé­koz­tat, hogy Fe­renc pá­pa a konk­lá­vét meg­elő­ző ál­ta­lá­nos kong­re­gá­ci­ók so­rán fel­me­rült ja­vas­la­to­kat fi­gye­lem­be vé­ve lét­re­ho­zott egy bí­bo­ro­sok­ból ál­ló cso­por­tot, amely­nek fel­ada­ta az lesz, hogy ta­nác­­csal lás­sa el a szent­atyát az egye­te­mes egy­ház ve­ze­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, és ta­nul­má­nyoz­za a ró­mai kú­ri­á­ra vo­nat­ko­zó Pastor bonus apos­to­li kons­ti­tú­ció fe­lül­vizs­gá­la­tát.

A nyolc bí­bo­ros kö­zül hét a kü­lön­bö­ző vi­lág­ré­sze­ket kép­vi­se­li, egy pe­dig a Va­ti­kánt, pon­to­sab­ban Va­ti­kán Vá­ros­ál­la­mot – és nem a ró­mai kú­ri­át. Az egyik bíboros schönstatti:
Fran­cis­co Javier Errázu­riz Ossa bí­bo­ros, San­ti­a­go de Chi­le nyu­gal­ma­zott ér­se­ke. San­ti­a­gó­ban (Chi­le) szü­le­tett 1933-ban. A Schön­statt-moz­galom tag­ja­ként szen­tel­ték pap­pá 1961-ben. 1991-ben szen­tel­ték püs­pök­ké. 1996-tól Val­pa­raí­so, 1998-tól 2010-ig pe­dig San­ti­a­go ér­se­ke. 2004-ig volt a Chi­lei Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia el­nö­ke. 2003 és 2007 kö­zött a La­tin-ame­ri­kai Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia el­nö­ke volt. 2001 óta bí­bo­ros.

Forrás: Új Ember

Bővebben ide kattintva

 
Gertrud-Maria Erhard nővér előadása Nyomtatás

http://lh4.ggpht.com/-0173U_TFH30/S8Q4_YQCMEI/AAAAAAAAFJI/XpRNHRDjqVA/B_IMG_4880_LR.jpg?imgmax=800  Elhangzott 2013.ápr.7-én Óbudaváron a kápolnaünnepen

 Derűvel a jövőbe!

 Kedves Barátaim, kedves vendégek!

 Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vannak, és süt a nap. Hideg van, de legalább süt a nap! Örülök, hogy önökkel itt lehetek a szentélyünnepen. Jól emlékszem, amikor 8 évvel ezelőtt első alkalommal voltam itt, éppen szentélyünnep volt. 2005. ápr.2-án nagy és szép ünnep volt: kegyelmi idő! Aznap este kaptuk a hírt, hogy II. János Pál pápánk meghalt. Fontos nap az Egyház történetében, fontos nap a világtörténelemben, és fontos nap a Schönstatt történetében, mert Magyarországon, Óbudaváron felszentelték az első schönstatti szentélyt!

II. János Pál pápa, amikor már nagyon beteg és gyenge volt, azt mondta: „Derűs vagyok, ti is legyetek derűsek!” Annak ellenére, hogy beteg volt, örömre hívott fel minket

 

 

                                                                      

Tovább...
 
Ferenc pápa Ozsvári Csaba misekönyvét használta Nyomtatás

 http://www.karizmatikus.hu/images/stories/mkkm_old/Ozsvri3.jpgA Húsvéti Szentmisén azt a misekönyv aranyozott borítót használták, melyet a Magyar Örökség Díjas Ozsvári Csaba készített, és amit a  Magyar Katolikus Egyház ajándékozott II. János Pál pápának. Benedek pápa is használta, most pedig Ferenc pápa miséjén is a Föld sok-sok lakója láthatta.

Nem akármilyen elismerésnek számít, ha egy egyházművészeti alkotás, liturgikus eszköz elnyeri mindkét pápa és a a szertartásmester tetszését.

Egyik oldalán a négy evangélista jelképe és az Isten Báránya ábrázolása szerepel (ez volt látható, amikor az evangélium felolvasása után felmutatták, illetve a Szentatya áldást adott vele), a másikon pedig a Magyarok Nagyasszonya mellett kétoldalt Magyarország, illetve II. János Pál címere, valamint négy magyar szent, István, László, Imre és Gellért alakja díszíti.

Tovább...
 
Ozsvári Csaba Magyar Örökség Díjat kapott Nyomtatás

 Ozsvári Csaba március 23-án megkapta a Magyar Örökség Díjat.
Laudátor:                             Dr. Dévay Attila (sz. 1948) gyógyszerkutató, a PTE Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet alapító igazgatója
Az oklevél szövege:           „… az arra méltó Ozsvári Csaba szakrális ötvösművészete Magyar Örökség”.
Átadó:                                  Juhász Judit újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke
Átvevők:                              Ozsváriné Ramocsai Imri, valamint Ozsvári Áron, Imri, Csaba, Ilonka és Rozika

 
Ferenc pápa és Schönstatt Nyomtatás

„Körülbelül két héttel ezelőtt, mi mint a Régió (Argentína, Uruguay, Paraguay, Olaszország, Nigéria) Schönstatti Atyák közössége, néhány órát eltölthettünk Ferenc pápával [persze akkor még Bergoglio érsekként]. Azt kérdezhettünk tőle, amit csak akartunk; ő pedig a rá jellemző világossággal és érthetőséggel válaszolt.

Tovább...
 
Beszámoló a Budapesti Régió találkozójáról - 2013. Nyomtatás

Szombaton négy órára volt meghirdetve a találkozó kezdete, a szentmisére. 16.00-kor az énekkar beénekelve, gitárok behangolva, szervezők izgatottan jöttek-mentek, plébános atya fürkésző tekintettel téblábolt a kongó sorok között, majd lányainkkal összeért a tekintete, így velük kezdett el barátkozni jobb híján, hiszen senki más nem ült még a padokban. Öt perccel korábban még mi is ijedten néztünk körbe, hogy jó helyen vagyunk-e jókor, de hamar megtudtuk: csupán a schönstatti szabadság rosszul értelmezéséről van szó. Az áldozás magasságában majd becsorognak szépen lassan a családok, meglátjuk. Így is lett.

Tovább...
 
Kápolnaünnep 2013 Nyomtatás

A Magyar Schönstatt Család szeretettel hív és vár

2013. április 7-én vasárnap
Óbudavárra
kápolnánk felszentelésének évfordulójára

Az ünnep jelmondata kapcsolódik a nemzetközi missziós-év áramlatához:
„Szentélyünk mint apostoli központ”

Tovább...
 
Hálát adunk 2012-ben Nyomtatás

  

Tovább...
 
További tartalom...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 57 - 64 / 121
 
Top! Top!