Ima - Európai Családkongressus készületére - Teljes kilenced

MINDEN IMÁDKOZÁSKOR  2010. március 18 - május 20-ig

Ima

Kentenich József atya boldoggá avatásáért

EURÓPAI CSALÁDKONGRESSZUS Schönstattban 2010.

Kedves Családok!

Lelkiségünk nemzetközi mivoltából fakadóan és kezdetben Tilmann atya kezdeményezésére immár harmadszor kerül megrendezésre az  

EURÓPAI CSALÁDKONGRESSZUS  Schönstattban 2010. május 20-24-ig  

 Intermezzo
Plakát

2010. Pünkösdi kongresszus

Európa együtt növekszik.

Mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy alakítsuk kontinensünk jövőjét.

 

Európai Családkongresszus Schönstattban 2010 Pünkösdjén.

Minden korban voltak az egyházban olyan emberek, akik éber tekintettel és beleérző szívvel érzékelték korunk rejtett és szemmel látható ínségeit, és arra választ  adtak.

Szembesülve az éhséggel, betegséggel és tudatlansággal, ezek az emberek Isten hívását meghallva gondoskodtak kenyérről, kórházról és iskoláról.

Kahlenbergi találkozó

 

  2010. január 29-31-ig Kahlenbergen

  részt vettünk a pünkösdi Családkongresszus utolsó szervező-előkészítő találkozóján.

 

   Velünk jött Zajkás Péter és Rozi, ez azért volt fontos, mert a munka két szekcióban folyt, 

s már legutóbb Schönstattban is megtapasztaltuk, hogy nehéz egy házaspárként két helyen egyszerre lenni.

CSALÁD-FELELŐSÖK EURÓPAI TALÁLKOZÓJA - VARSÓ

 2009. OKTÓBER 30-NOVEMBER 1.

   Temetők gazdag fányáradata,  emberek nyüzsgése a sírok között!  Egy élő népi vallásosság kifejezése mindenszentek estéjén!  Olyan képek ezek, melyek a lélek mélyén maradnak, ha az ember először Lengyelországba jön! De nem a halottak volt a témája és az oka mintegy negyven ember találkozójának, hanem az élők éspedig a gyermekek és a  házaspárok.

EURÓPA-FÓRUM SZERVEZŐI TALÁLKOZÓ - VARSÓ

   Mindenszentek hétvégéjén mintegy negyvenen vettünk részt a schönstatti atyák josefowi  központjában  a találkozón. A vendéglátó lengyeleken kívül még nyolc ország schönstatti családjai dolgoztak együtt, két csoportban.

   Az egyik csoport – melyben mi is dolgoztunk – a 2010-ben Schönstattban tartandó kongresszusnak a lelki, tartalmi előkészítésével foglalkozott.

 

MIDILI Projekt - Első találkozó 2008.

Ha a Mozart-Kugelek mozgásba lendülnek … és gondolatokat mozgásba hoznak

MIDILI Projekt – Első találkozó 2008. október 31- november 2-ig …

 

EURÓPA CSALÁDFÓRUM 2008.

SCHÖNSTATT  EURÓPA  CSALÁDFÓRUM

2008. április 18-20. Schönstatt

 

Az idei összejövetelen a következő 11 ország schönstatti családmozgalmából érkezett küldöttség: Németország, Lengyelország, Csehország, Horvátország, Ausztria, Svájc, Skócia, Franciaország, Belgium, Spanyolország és Magyarország. Összesen 37 személy.

EUROPA-FORUM 2009

EUROPA-FORUM 2009. május 8-10. Schönstatt

 

   Péntek este gyűltünk össze a Haus der Familie /családok háza/ épületében, 12 ország képviselői…Először, szerettünk volna gyökereinkre visszatekinteni, majd kapcsolatot teremteni alapítónkkal, Kentenich atyával. Ezért a Kockáztatni bátor kilencedet,- amit előző nyolc napban már otthon ki-ki imádkozott -   közösen fejeztük be, majd Kentenich atya gondolataiból olvastunk, s meggyújtottuk képe előtt a gyertyát.

Oldalak