Suttogó - Európai Családkongresszus

Pünkösdkor lesz Schönstattban a harmadik Európai Családkongresszus…

Mottója: „ A szeretetben összekapcsolódva Veled”

 

 

   Kilencven család vesz részt Európa 17 országából a kongresszuson. A találkozó a schönstatti családmozgalmak európai együttműködése keretében jön létre. És ez valami olyasmi, mint a „suttogók” találkozója…Miért?

 

Új nemzetközi tapasztalat

 

Európai Családkongresszus 2010. Pünkösd

 

 

Ima - Európai Családkongressus készületére (márc. 18-24.)

MINDEN IMÁDKOZÁSKOR Március 18- május 20-ig

Ima

Kentenich József atya boldoggá avatásáért

Ima - Európai Családkongressus készületére (márc. 25-31)

Március 25-31. csütörtöktől

2. A MAGNIFICAT MÁRIA AJKÁN

„Magnificat anima mea Dominum! Lelkem hirdeti az Úr nagyságát..., mert letekintett alázatos szolgálójára” (Lk 1,46. 48). Milyen túláradó örömmel zengte ezeket a szavakat Mária! Alázatossága volt a feltétele annak, hogy olyan mérhetetlen magasságokba emeltessék. Ám mindezen különleges, kapott kegyelmek ellenére Mária mégis mindig érezte, mennyire függ Istentől, tudatában volt, hogy Őelőtte semminek számít.

 

Ima - Európai Családkongressus készületére (április 8-14.)

Április 8-14. csütörtöktől 

    4. TŐR A SZÍVÉBEN

Máriának kimondhatatlan kínokat kellett kiállnia. Ezért festik őt le oly gyakran, mint a vértanúk királynéját, szívébe fúródó hét tőrrel. A szenvedő emberiség végtelen körmenete közeledik hozzá, hogy vigaszt merítsen az ő szenvedéstől túlcsordult szívéből.

Ima - Európai Családkongressus készületére (április 15- 21.)

Április 15- 21. csütörtöktől

    5. A FÖLÖTTE LEBEGŐ LÉLEK TÜZE

Pünkösd! Az utolsó vacsora termében Mária az apostolok társaságában imádkozott a Szentlélek eljöveteléért. Amikor pedig a Szentlélek a szélvihar zúgásában és lángnyelvek formájában leszállt rájuk, Mária – a Kereszténység Anyja, az Egyház Anyja – ugyanúgy köztük volt.

Ima - Európai Családkongressus készületére (április 22- 28.)

Április 22- 28. csütörtöktől

    6. KÍGYÓN TAPODVA

Isten először a Paradicsomkertben szólt a nagy, győztes asszonyról, aki lábával széttiporja a kígyó fejét. A Jelenések könyvében pedig Szt. János a sárkánnyal vívott harc közben ábrázolja ezt az asszonyt. Ő az ördög nagy ellenfele. A sátánnak sohasem volt hatalma felette. Ő a maga bűntelenségében áll előttünk, az áteredő bűntől és következményeitől mentesen – minden személyes bűntől mentesen.

 

Ima - Európai Családkongressus készületére (május 6-12.)

Május 6-12. csütörtöktől

    8. TIZENKÉT CSILLAGGAL KORONÁZVA

Szent János Patmosz szigetén ilyennek látta Máriát, ilyennek írta őt le a Jelenések könyvében. Mária csillagkoronával felékesített Királynő. A trónja Jézus Krisztusé, a világ királyáé mellett áll. A szeretete hatalom. Amikor az emberek átadják magukat neki, amikor bíznak őbenne, Mária egy királynő nagylelkűségével segíti őket, ugyanakkor kimutatja irántuk a királynő irgalmát is.

 

Oldalak