Én kis kertet kerteltem

  Elfogadták a kiskertes projektünk szakmai beszámolóját és a pénzügyit elszámolást is.

MHC Szeretettel, Zsuzsa

További információ: http://csaladok.schoenstatt.hu/En-kis-kertet-kerteltem/

Schönstatti bíboros Ferenc pápa ta­nács­adói tes­tü­letében

http://www.elmostrador.cl/media/2013/04/errazuriz-y-papa_8550-L0x0_230x230.jpg A va­ti­ká­ni ál­lam­tit­kár­ság áp­ri­lis 13-án köz­le­ményt bo­csá­tott ki, amely­ben ar­ról tá­jé­koz­tat, hogy Fe­renc pá­pa a konk­lá­vét meg­elő­ző ál­ta­lá­nos kong­re­gá­ci­ók so­rán fel­me­rült ja­vas­la­to­kat fi­gye­lem­be vé­ve lét­re­ho­zott egy bí­bo­ro­sok­ból ál­ló cso­por­tot, amely­nek fel­ada­ta az lesz, hogy ta­nác­­csal lás­sa el a szent­atyát az egye­te­mes egy­h

Gertrud-Maria Erhard nővér előadása

http://lh4.ggpht.com/-0173U_TFH30/S8Q4_YQCMEI/AAAAAAAAFJI/XpRNHRDjqVA/B_IMG_4880_LR.jpg?imgmax=800  Elhangzott 2013.ápr.7-én Óbudaváron a kápolnaünnepen

 Derűvel a jövőbe!

 Kedves Barátaim, kedves vendégek!

Ferenc pápa Ozsvári Csaba misekönyvét használta

 http://www.karizmatikus.hu/images/stories/mkkm_old/Ozsvri3.jpgA Húsvéti Szentmisén azt a misekönyv aranyozott borítót használták, melyet a Magyar Örökség Díjas Ozsvári Csaba készített, és amit a  Magyar Katolikus Egyház ajándékozott II. János Pál pápának. Benedek pápa is használta, most pedig Ferenc pápa miséjén is a Föld sok-sok lakója láthatta.

Ozsvári Csaba Magyar Örökség Díjat kapott

 Ozsvári Csaba március 23-án megkapta a Magyar Örökség Díjat.
Laudátor:                             Dr. Dévay Attila (sz. 1948) gyógyszerkutató, a PTE Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet alapító igazgatója
Az oklevél szövege:           „… az arra méltó Ozsvári Csaba szakrális ötvösművészete Magyar Örökség”.
Átadó:                                  Juhász Judit újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke

Ferenc pápa és Schönstatt

„Körülbelül két héttel ezelőtt, mi mint a Régió (Argentína, Uruguay, Paraguay, Olaszország, Nigéria) Schönstatti Atyák közössége, néhány órát eltölthettünk Ferenc pápával [persze akkor még Bergoglio érsekként]. Azt kérdezhettünk tőle, amit csak akartunk; ő pedig a rá jellemző világossággal és érthetőséggel válaszolt.

Beszámoló a Budapesti Régió találkozójáról - 2013.

Szombaton négy órára volt meghirdetve a találkozó kezdete, a szentmisére. 16.00-kor az énekkar beénekelve, gitárok behangolva, szervezők izgatottan jöttek-mentek, plébános atya fürkésző tekintettel téblábolt a kongó sorok között, majd lányainkkal összeért a tekintete, így velük kezdett el barátkozni jobb híján, hiszen senki más nem ült még a padokban. Öt perccel korábban még mi is ijedten néztünk körbe, hogy jó helyen vagyunk-e jókor, de hamar megtudtuk: csupán a schönstatti szabadság rosszul értelmezéséről van szó.

Kápolnaünnep 2013

A Magyar Schönstatt Család szeretettel hív és vár

2013. április 7-én vasárnap
Óbudavárra
kápolnánk felszentelésének évfordulójára

Az ünnep jelmondata kapcsolódik a nemzetközi missziós-év áramlatához:
„Szentélyünk mint apostoli központ”

Hálát adunk 2012-ben

  

Közösségünk elhunytjainak életéért, akik ebben az évben hazatértek a mennyei Atyához:

Oldalak