Beszámoló a 2013. január 12-i Technikai zsinatról

13 házaspár részvételével jó hangulatú és eredményes technikai zsinatot tartottunk Óbudaváron.

Első napirendi pont szerint a jelenlévő házigazda házaspárok számoltak be a tapasztalataikról. Ehhez kapcsolódóan felolvastuk az e-mailben érkezett beszámolókat, problémafelvetéseket is.

A feladatok jó leosztása meghatározó jelentőségű

Tilmann Atya, nem búcsúzni akarunk, hanem fogadalmat tenni

Studenten der Schönstatt-Patres tragen Pater Tilmann Beller auf seinem letzten Weg (Foto: Brehm) Kedves magyar Schönstatt-családok, Fiú- és Leányifjúság!

Himmelwärts (Égfelé) c. imakönyv magyarul

Égfelé, Óbudavár, 2012Megjelent Kentenich atya: Himmelwärts (Égfelé) c. imakönyve magyarul Gódány Róbert és Rita fordításában!
Imádságok a Schönstatt család használatára Kb. 170 oldal, 1000 Ft, műbőr kötésben.

Tilmann atyát hazahívta a Jóisten

"Mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.
Igen, mondja a Lélek, hadd pihenjék ki fáradalmaikat,
mert tetteikelkísérik őket. "(Jel. 14,13)

TILMANN ATYA

(1938-2012)

Tilmann atyát december 20-án 0 óra 10-kor hazahívta a Jóisten.

Fiatalok közösségi helye

Kedves fiatalok és családok!

 Szeretnénk röviden beszámolni a közösségi hely elmúlt pár hónapjáról.

 A helyet szeptemberben vettük használatba, előtte augusztus folyamán elvégeztünk pár kisebb felújítási munkálatot, festés, nagytakarítás, általános rendezkedés.

2012 - Beszámoló a zsinatról

http://www.schoenstatt.de/images/pages/about_schoenstatt/mta.jpg Izgalmas hétvégének ígérkezett a 2012. évi zsinat, melyet okt.19-21. között tartottunk Óbudaváron.

Ozsvári Csaba Emléknap - 2012. 07. 07.

Az emléknapon készült hangfelvételek meghallgathatóak:

Előttünk járnak

Tilmann atya aranymiséjén megemlékeztünk a schönstatti elhunytakról is. Vannak, akik hosszú szenvedés után jutottak a Jóisten elé, a fájdalmaik felajánlása értékes kincs közösségünk számára is, vannak, akiknek élete, törekvései, útkeresése példa, amiből mindannyian merítünk, szeretnénk ezt egyre tudatosabban megélni.

Oldalak